Прісс Олеся Петрівна

Посада: Завідувач кафедрою харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Базова вища освіта: Закінчила Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря (нині Запорізький національний технічний університет) за спеціальністю металорізальні верстати та інструменти (1993 рік). У 2014 році отримала другу вищу освіту у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» і здобула кваліфікацію «Інженер-технолог».

Вчене звання: Професор. Вчене звання професора кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи отримала в 2018 році.

Науковий ступінь: У 1998 році вступила до аспірантури Інституту винограду і вина «Магарач». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування використання нових комплексних антиоксидантних препаратів для тривалого зберігання яблук» за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка і зберігання продукції рослинництва.
В 2017 році захистила дисертацію за темою «Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами» за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та з1 липня 2017 року призначена завідувачем кафедри.

Email: olesia.priss@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Нові технології зберігання плодоовочевої продукції, використання фітонутрієнтів для збагачення харчових раціонів.

Досвід наукової та викладацької діяльності: Свою трудову діяльність почала з травня 1995 року на кафедрі механізації переробки сільськогосподарської продукції на посаді старшого лаборанта. З 1998 року навчалася в аспірантурі за спеціальністю 05.18.13 – технологія зберігання консервованих і охолоджених харчових продуктів. З 2000 року працювала на кафедрі механізації переробки сільськогосподарської продукції асистентом, старшим викладачем, доцентом. З вересня 2003 року працювала доцентом кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського господарства. З грудня 2012 року навчалася у докторантурі. З липня 2017 року виконує обов’язки завідувача кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського господарства.
Види і результати професійної діяльності д.т.н, професора Прісс Олесі Петрівни

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Ivanova І., Serdyuk М., Malkina V., Priss О., Herasko T., Тymoshchuk T. Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research, 2021. 19(2). 444–457.

Bilousova, Z., Klipakova, Y., Keneva, V., & Priss, O. (2020). Forecasting of winter wheat (Triticum aestivum L.) yield for the Southern Steppe of Ukraine using meteorological indices. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3).

Priss, O., Serdyuk, M., Zhukova, V., Sukharenko, O., & Kolyadenko, V. (2020). Гарбузові цукати–ласощі з функціональними властивостями. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (2 (4)), 119-125.

Прісс О.П., Сердюк М.Є., Григоренко О.В., Жукова В.Ф., Сухаренко О.І. Нові методи підготовки майбутніх фахівців спеціальності готельно-ресторанна справа. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 97-103.

Прісс О.П., Жукова В.Ф. Розробка технології та оцінка якості зефіру підвищеної харчової цінності. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Вип. 20. Т.2. 2020. С. 220-230.

Priss O. P., Zhukova V. F. Optimum concentration of exogenous antioxidants for the storage of zucchini fruit. Journal of Chemistry and Technologies, 2019, 27(1), 40-47

Прісс, О. П., Булавицька, К. В., & Коляденко, В. В. (2018). Зберігання зелені шпинату в живильному середовищі. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 8(2). 8 стор.

Прісс, О. П., Коротка, І. О. (2018). Функціонування системи антиоксидантного захисту базиліку залежно від компонентного складу субстрату. Праці ТДАТУ
Вип. 18, т. 1 (С. 299-306)

Прісс, О. П., Коротка, І. О., Сердюк, М. Є., & Сухаренко, О. І. (2019). Фітонутрієнти базиліку вирощеного в умовах захищеного ґрунту. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19 (1).188-195

Прісс, О. П., Сердюк, М. Є., Сухаренко, О. І., Коляденко, В. В., & (2019). Зберігання плодових овочів з використанням екзогенних антиоксидантів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2).137-145

Кліпакова, Ю. О., Прісс, О. П., Білоусова, З. В.,Єременко, О. А. (2019). Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки. насіння. Вісник аграрної науки, 4(793). 16-22.

Кліпакова, Ю. О., & Прісс, О. П. (2018). Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum l.). Збірник наукових праць ХНАУ
Вип. 1. – С. 203 -214

Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts. EUREKA: Life Sciences, (2), 41-46.

Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Priss O., Zhukova V., ... & Gaprindashvili, N. (2018). Development of recipes and estimation of the nutrient composition of cardio-protective fresh-mixes. EUREKA: Life Sciences, (1), 46-53.

Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв. – 2017. – Вип. 2 (94). – С. 93-107.

Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) .Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 97. – С. 100-112

Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив компонентного складу субстрату на біологічно активні речовини антиоксидантного типу в зелені базиліку. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 17. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– с. 140-149.

Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив компонентного складу субстрату на біологічно активні речовини антиоксидантного типу в зелені базиліку. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 17. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– с. 140-149.

Priss O., Yevlash V. Technology of fresh herbs storage using hydrogel and antioxidant composition . Food and Environment Safety. - Romania. Vol. XVI, Is. 4 - 2017, p. 256 – 261

Priss. O., Serdyuk M., Velichko I., Danchenko O.Kurcheva L., Baiberova S. Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage. Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 3/3 (35). – P. 44–49.

Priss O., Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D. Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions. Technology audit and production re-serves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 42–45.

Priss O., Danchenko O., Yevlash V., Zhukova V., Evlash V. The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers. Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 35–41.

Priss. O., Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Zhukova V., Lyidmila., Gaprindashvili N. Development of recipes and estimation of the nutrient composition of cardio-protective freshmixes. EUREKA: Life Sciences. – 2018. – Vol. 1 – P. 46-53.

Priss. O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S.,Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A. Investigation of the respiration rate during storage of fruit vegetables under the influence of abiotic factors. EUREKA: Life Sciences. – 2017.– Vol. 6– P. 10-15.

Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziyan V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread. EUREKA: Life Sciences. – 2017. –Vol.4. – P. 26–34.

Serdyuk M., Stepanenko D., Priss О., Kopylova, N. Gaprindashvili T., Kulik А., Atanasova V., Kashkano М., Kozonova J. Investigation of the influence of antioxidant compositions on development of microbiological spoilage in storage of fruits. EUREKA: Life Sciences. – 2017. Vol. 3.– P. 24-29.

Priss. O., Yevlash V., Legeza D., Zhukova V.,,Ivanova I. The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers. Харчова наука та технологія,– 2017. – 11(4).с. 36-43.

Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziyan V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread. Eastern European Journal of Enterprise Technologies . – 2017. – Vol. 4/11 (88). – P. 16–22.

Serdyuk M., Stepanenko D., Priss О., Kopylova T., Gaprindashvili N., Kulik А., Atanasova V., Kashkano М., Kozonova J. Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions. Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2017.–Vol. 3/11(87). – P. 45–51.

Priss O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S., Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A., Zolovska O., Bandurenko H. Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage. Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2017.–Vol. 6/11(90).– P. 27–34.

Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків. Технологический аудит и резервы производства. 2016 – № 1/1(27). – С. 72–76.

Прісс О.П,. Загорко Н. П. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 12 (1184). – С. 169-175.

Прісс О.П., Бандуренко Г. М. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання томатів впродовж зберігання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. –2016.–Вип. 16,Т. 1.–С.89–98.

Прісс О.П., Бурдіна І. О. Вплив компонентного складу субстрату на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність васильків справжніх . Науковий вісник Національного унту біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія. – Київ. – 2016. – Вип. 235. – С. 40-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2016_235_6.

Priss. O. Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of bell pepper fruits. Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, № 1. – Р. 16–26.

Priss. O., Burdina I. Еffect of the substrate composition on yield and quality of basil (Оcimum basilicum l.). Journal of Horticultural Research. –Poland. – 2016. – vol. 24(2).– P. 109-118.

Прісс О.П., Кулик А. С. Дихання зелені петрушки під час зберігання . Продовольча індустрія АПК. − №4. – 2015. – С. 35-39.

Прісс О.П., Кулик А. С. Динаміка зміни маси під час зберігання зелені петрушки. Харчова наука і технологія http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1567 : зб.наук.пр. – Одеса, ОНАХТ, 2015. – Вип. 31 (19). – С. 74-79.

Прісс О.П., Кулик А. С. Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів. Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 221-227.

Прісс О. П., Жукова В. Ф., Бандура І. І. Мікробіологічні хвороби при зберіганні плодових овочів. Продовольча індустрія АПК. – 2015. –№ 5. – С. 35-38.

Прісс О. П., Калитка В. В. Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 6/10 (77). – С. 47–53.

Прісс О. П., Жукова В. Ф. Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів Прісс О. П. Молодий вчений. – 2015.–№ 2 (17). – С. 19 – 23.

Прісс О. П., Калитка В. В. Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання кабачків впродовж зберігання. Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – T. 6, № 4(26). – С. 45-50.

Прісс О. П., Бандуренко Г. М. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: "Нові рішення в сучасних технологіях". – 2015. – № 62 (1171). – С. 144–149.

Прісс О.П. Формування біологічно активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів. Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 183–189.

Прісс, О. П. Пружність та втрати маси під час зберігання огірків і кабачків. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2015. – №14 (1123). – С. 60–64.

Прісс О. П., Жукова В.Ф. Збереженість томатів і перцю за обробки екстрактами кореня хрону. Харчова наука і технологія. – 2015. – Вип. 2(31). – С. – 68–74.

Прісс О. П. Скорочення пошкодження холодом під час зберігання томатів з тепловою обробкою антиоксидантами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 1/6 (73). – С. 38–43.

Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання огірків під час зберігання. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Том 3, № 10 (75). – С. 19–25.

Прісс О. П., Жукова В. Ф. Вибір оптимальних концентрацій біологічно активних речовин для зберігання плодів огірка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2015. – Вип. 15, Т. 1. – С. 73–80.

Прісс О. П., Кулик А. С. Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції. Вісник Львівської комерційної академії – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 14. – С. 156-158. – (Серія товарознавча).

Прісс О. П., Кулик А. С. Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Харків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 252-261.

Прісс О. П., Кулик А. С. Динаміка фенольних речовин під час зберігання зелені петрушки за умови впливу антиоксидантів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторан-ного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Ха-рків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 357-364.

Прісс О. П., Кулик А. С. Спосіб посилення антиоксидантного захисту зелені петрушки при тривалому зберіганні. Міжнародний науковопрактичний журнал «Товари і ринки». Серія «Технічні науки». – Вип. 1. (17), 2014. – С. 147–158.

Priss O., Kalytka V. Enzymatic antioxidants in tomatoes and sweet bell pepper fruits under abiotic factors. Ukrainian Food Journal. – 2014. – Vol. 3, № 4. – Р. 505–516.

Прісс О. П., Калитка В. В. Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 2/12 (68).– С. 14-18.

Прісс О. П., Малкіна В. М., Калитка В. В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів . Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/11(71). – С. 38-41.

Прісс О. П. Прогнозування урожайності пасльонових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання .Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2014. – № 4 (51). – С. 111–116.

Прісс О. П., Калитка В. В. Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторан-ного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1 (19). – С. 209–221.

Прісс О. П., Кулик А. С. Стабілізація зеленого забарвлення при зберіганні овочів. Восточно-Европейский журнал передо-вых технологий. – 2014. – № 4/10 (70). – С. 53–58.

Прісс О. П. Формування біологічно активних речовин в плодах томату під впливом абіотичних факторів. Харчова наука і технологія. – 2014. – № 3 (28). – С. 43–46.

Прісс О. П. Формування низькомолекулярних антиоксидантів пасльонових плодів залежно від гідротермічних умов. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв рес-торанного гос-подарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2(20). – С. 347–357.

Прісс О. П., Жукова В. Ф. Формування фонду сухих речовин у плодах пасльонових культур за дії кліматичних факторів. Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 14. – С. 152–155.

Прісс О. П., Калитка В. В. Антиоксидантний комплекс гарбузових овочів. Товари і ринки. – 2014. – № 2 (18). – С. 86–95.

Прісс О. П., Жукова В. Ф. Збереженість томатів за різних погодних умов. Продовольча індустрія АПК. – 2014. –№ 3. – С. 39–42.

Прісс О. П. Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання. Молодий вчений. – 2014. – № 4 (07). –С. 17-21.

Прісс О. П., Калитка В. В. Формування антиокислювального комплексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Агрономія. – 2013.– Т.183, ч.1. – С. 58-64.

Прісс О. П., Жукова В. Ф. Залежність урожайності та показників якості плодів томата від погодних умов. ВІСНИК Полта-вської державної аграрної академії –Полтава, 2013, № 1 (68), с. 49-51

Прісс О. П., Данченко О.О. Тривалість зберігання та вихід товарної продукції плодів огірка за дії екзогенних антиоксидантів. Наукові доповіді НУБіП, 2011-6(28). http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/nd/2011_6/11pop.pdf

Прісс О. П. Динаміка фенольних речовин плодових овочів при зберіганні за дії антиоксидантів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Агрономія. – 2011.– Т.162, ч.1. – С. 266–271.

Прісс О. П., Жукова В. Ф., Данченко О.О. Зміни вмісту каротиноїдів і хлорофілів у плодах томату з відкритого та закритого ґрунту протягом зберігання за дії антиоксидантів. Агробіологія: збірник наукових праць / БНАУ / Біла Церква, 2011, Вип. 86. – С. 110–114.

Прісс О. П., Жукова В.Ф. Активність дихальних процесів у плодах томата при зберіганні за дії антиоксидантів. Збірник наукових праць УНУС. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч.1: Агрономія. – С. 148–155.

Прісс О. П., Жукова В.Ф. Вплив антиоксидантів на рівень мікробіологічних і фізіологічних порушень в плодах томата при зберіганні. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільськогосподарські науки. – 2011. – № 7(47). – С. 56–58.

Прісс О. П., Жукова В.Ф. Динаміка вмісту фенольних речовин в плодах томата при зберіганні за використання антиоксидантних препаратів. Вісник ПДАА. – 2010. – № 4. – С. 81–84.

Прісс О. П., Жукова В.Ф. Динаміка вуглеводного комплексу в плодах томата при зберіганні за використання антиоксидантних препаратів. Вісник ЖНАУ. – 2010. – № 2 (27). – С. 55–60.

Прісс О. П., Жукова В.Ф. Динаміка вуглеводного комплексу в плодах томата при зберіганні за використання антиоксидантних препаратів. Вісник ЖНАУ. – 2010. – № 2 (27). – С. 55–60.

Прісс О. П., Жукова В.Ф. Збереженість якості плодів томата за дії екзогенних антиоксидантів. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2010.– № 4. – С. 147–155.

Прісс О. П. Жукова В. Ф. Вплив екзогенних антиоксидантів на динаміку малонового діальдегіду в плодах томата при зберіганні. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2010. – № 3 (54). – С. 160–167.

Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Priss O., Zhukova V., Kiurcheva L., Gaprindashvili N., Development of the formulation and quality assessment of immunostimulating freshmixes with a balanced potassium-protein composition / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2018. – № 1/11 ( 91 ). – С. 33–39.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Дослідницький практикум. Частина 1. Методи дослідження плодоовочевої та ягідної продукції: підручник / М. Є. Сердюк., О. П. Прісс, Н. А. Гапріндашвілі, Л. М. Здоровцева, О. І. Сухаренко, І. Є. Іванова. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 370 с.

Навчальний посібник. Біохімія плодів та овочів. Євлаш В.В, Прісс О.П.Сердюк М.Є, Павлоцька Л.Ф, Скуріхіна Л.А, Сухаренко О.І. Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2019 .-206 стр

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування