Сердюк Марина Єгорівна

Посада: Професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Базова вища освіта:
У 1992 році отримала вищу освіту у Санкт-Петербурзькому інституті холодильної промисловості за спеціальністю «Технологія консервування», спеціалізацією «Холодильна технологія» і здобула кваліфікацію «Інженер-технолог»

Вчене звання: Професор

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
1997 рік - захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.00.29 – "Первинна обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва" у спеціалізованій вченій раді Інституту винограду і віна "Магарач" УААН
В 2018 році захистила дисертацію за темою "Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами" за спеціальністю 05.18.13 - "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів"

Email: maryna.serdiuk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Вдосконалення технологій зберігання та консервування плодово-ягідної продукції
  • Застосування антиоксидантів у харчовій промисловості
  • Якість та безпечність харчових продуктів

Досвід наукової та викладацької діяльності:
Працювала доцентом кафедри МПЗПСГ.
З часу заснування кафедри ХТтаГРС працює доцентом, а надалі професором кафедри.

Види і результати професійної діяльності д.т.н., професора Сердюк Марини Єгорівни

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Bandura, I., Kovalenko, I., Tymoshchuk, T., ... & Omelian, A. The study of soluble solids content accumulation dynamics under the influence of weather factors in the fruits of cherries. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 2021. 350-359.

Ivanova І., Serdyuk М., Malkina V., Priss О., Herasko T., Тymoshchuk T. Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research, 2021. 19(2). 444–457.

Bandura І., Omoanghe S. Isikhuemhen, Kulik А., Serduk М., Sucharenko О., Jukova V., KoliadenkoV., Gaprindashvili N. Effect of perforation size and substrate bag fruiting position on the morphology of fruiting bodies and clusters in Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Journal of Applied Biology & Biotechnology. Vol. 9(3), pp. 35-40, May-Jun, 2021

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Шкіндер-Барміна Г. М., Кривонос І. А. Вплив абіотичних чінників на формування смакових якосте й плодів вишні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. Вип. 96, ч. 1. С. 416-432.

Зарецька Д. К., Сердюк М.Є. Моделювання рецептури замороженого напівфабриката з підвищеним вмістом аскорбінової кислоти. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 166-175.

Serdyuk, M., Ivanova, I., Malkina, V., Kryvonos, I., Тymoshchuk, Т., Ievstafiieva, K. The formation of dry soluble substances in sweet cherry fruits under the influence of abiotic factors. Scientific Horizons, 2020. No 03 (88), С.127–135.

Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Вплив заморожування на хімічний склад зелені м’яти перцевої. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20. Т. 1. С.142-151.

Serdyuk M., Pylypenko L., Gaprindashvili N., Sukharenko E., Baiberova S. Changes of pectin substances content during the pear fruits storage with antioxidant compositions treatment. Journal of Chemistry and Technologies 27.1 (2019). C. 48-57.

Danylova О., Serdyuk М., Pylypenko L., Pelykh V., Lopotan I., Iegorova A. Screening of Agricultural Raw Materials and Long-Term Storage Products to Identify Bacillary Contaminants. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham, 2019. 641-653.

Hospodarenko H., Cherno O., Prokopchuk I., Serdyuk M. Technological Properties of Winter Wheat Grain Depending on the Ecological and Geographical Origin of a Variety and Weather Conditions. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham, 2019. 699-705.

Малкіна, В. М., Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є. & Білоус, Е. С. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Scientific horizons, 2019, No 11 (84). С.51-60.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Герасько, Т. В. & Кривонос, І. А. Вибір сорту черешні з оптимальним комплексом параметрів за методом багатокрітеріальної оптимізації. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019, No9 (1). 10 с.

Кулик, А. С., Бандура, І. І., Сердюк, М. Є., Севастьянович, О. С., Булгаков, І. В., & Гапріндашвілі, Н. А. Розробка рецептури м’ясних консервів з грибами. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019, No9 (1). 9 с.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Малкіна, В. М., Шкіндер-Бармина, А. М., & Кривонос, І. А. (2019). Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4 (104). С. 38-50. Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Герасько, Т. В., Білоус, Е. С., & Кривонос, І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3 (103). С. 52-60.

Сердюк М. Є., Кюрчева Л. М., Андрущенко М. В., Жукова В. Ф. Вплив розчинів нанометалів на інтенсивність окисно-відновних процесів при зберіганні плодів груші. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. 9(1). 17 c.

Прісс О. П., Сердюк М. Є., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. Зберігання плодових овочів з використанням екзогенних антиоксидантів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. 19(2), с. 137- 145.

О. П., Коротка І. О., Сердюк М. Є., Сухаренко О. І., (2019). Фітонутрієнти базиліку вирощеного в умовах захищеного ґрунту. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. 19(1), с. 137-145.

Dzyuba N., Telezhenko L., Kalugina I., Kozonova Y., Serdyuk M., Danchenko O., Sukharenko E., Zdorovtseva L., Hidzhelitskyi V. Determining biological value and quality indicators of beverages of the drink-breakfast type. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. 6/11 (96).c. 6-15.

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Визначення придатності сортів черешні та вишні до заморожування за критерієм кріорезистентності. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2018. 8(2). 8 с.

Сердюк М. Є., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. Прогнозування товарної якості плодів груші за критерієм ідентифікації. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2018. 8(2). 12 с.

Serdyuk M. Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions / M. Serdyuk, D. Stepanenko, O. Priss, T. Kopylova, N. Gaprindashvili, A. Kulik, ... & J. Kozonova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Т. 3. – No. 11 (87). – С. 45-51.

Serdyuk M. Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage / M. Serdyuk, I. Velichko, O. Priss, O. Danchenko, L. Kurcheva & S. Baiberova // Technology audit and production reserves. – 2017. – Т. 3. – No. 3 (35). – С. 44-49.

Сердюк М. Є. Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід стандартної плодової продукції після холодильного зберігання / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова, Н. А. Гапріндашвілі, О. І. Сухаренко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2017. – No23(1245). – с. 176 – 182.

Cердюк М. Є. Зміни вуглеводного комплексу плодів при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2017. No. 53 (1274). С. 137-145.

Сердюк М.Є., Гапріндашвілі Н. А., Байбєрова С. С. Кінетика інтенсивності дихання плодів яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2017. Вип. 17. Т.1. С. 150–158.

Сердюк М. Є. Прогнозування втрат маси плодів яблуні під час холодильного зберігання / М. Є. Сердюк, І. Г. Величко, С. С. Байберова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2015. – №62(1171). – с. 160 – 166.

Сердюк М. Є.Прогнозування якісних технічних показників плодів груші залежно від стресових абіотичних факторів // Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 14. – с. 162 – 168.

Сердюк М. Є. Визначення збереженості плодів яблуні / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2016. - №12(1184). – с. 181 – 188.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодов сливи залежно від погодних чинників / М. Є. Сердюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки. – 2015. – №. 15, т. 1. – С. 103-111.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2(20). – с. 365 – 375.

Сердюк М. Є. Вплив абіотичних факторів на розвиток фізіологічних розладів та мікробіологічних захворювань під час холодильного зберігання плодів яблуні / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2016. – Вип. 16, Т. 1. – С. 192 – 204.

Сердюк М. Є. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Вип. 13, Т. 7. – С. 89 – 95.

Сердюк М. Є. Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1(19). – с. 261 – 272.

Сердюк М.Є. Прогнозування вмісту цукрів у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Первый независимый научный вестник. – 2015. - №3. – с. 104 – 108.

Сердюк М. Е. Оценка влияния погодных факторов на урожайность яблони в условиях Южной степной зоны Украины / М. Е. Сердюк, А. Б. Расторгуєв // Сборник научных трудов «Плодоводство». Беларусь. – 2013. - Т 25. – с. 132 – 140.

Сердюк М. Влияние антиоксидантной композиции на изменение товарного качества плодов сливы в процессе хранения / М. Сердюк, П. Гогунская // ŞTIINŢA AGRICOLĂ. – 2013. - №1 (15). – С. 48 – 51.

Байбєрова С. С. Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу Харрінгтона / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк, В. М. Малкіна // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія. – 2013. – №. 183-1. – С. 64-72.

Байбєрова С. С. Вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук в умовах південного Степу України / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1 (71). – С. 171 – 178.

Сердюк М. Є. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі, П. В. Гогунська // Вісник полтавської державної аграрної академії. – 2013. - №1. – С. 44 – 49.

Сердюк М. Е. Оценка влияния антиоксидантной композиции на изменение качественных показателей плодов сливы в процессе хранения / М. Е. Сердюк, П. В. Гогунская // Мичуринский агрономический вестник. – 2014. - №2 – С. 150 – 156.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту цукрів в плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції , м. Івано-Франківськ, 3 – 4 квітня 2015р. – Тернопіль : Крок, - 2015. – Ч.1. – С. 58 – 60.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту цукрів в плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції , м. Івано-Франківськ, 3 – 4 квітня 2015р. – Тернопіль : Крок, - 2015. – Ч.1. – С. 58 – 60.

Сердюк М. Е. Прогнозирование содержания фенольных веществ в плодах яблони в зависимости от погодных факторов / М. Е. Сердюк // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: сборник материалов ІХ Международного симпозиума. Москва. 20 – 25 апреля 2015 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН, 2015. – С.431 – 436.

Сердюк М. Є. Вплив погодних факторів на урожайність плодів яблуні / М. Є. Сердюк // Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: міжнар. наук. – практ. конф. 7 – 9 червня 2013 р.: матер. тез. – Вип.2 – Мелітополь – Кирилівка, 2013. – С. 122 – 124.

Сердюк М. Є. Использование антиоксидантной композиции на основе рутина для повышения адаптостатуса плодов сливы при хранении / М. Є. Сердюк, П. В. Гогунская // Фенольные соединения: Фундоментальные и прикладные аспекты : материалы докладов VIII Международного симпозиума. г.Москва, 2-5 октября 2012 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН
РУНД, 2012. – С.651 – 655.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Ivanova I. Ye., Serdyuk M. Ye. Вплив абіотичних чинників півдня Степової зони України на формування врожайності черешні. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga, 2020. Р. 1. С. 290-306.

Дослідницький практикум. Частина 1. Методи дослідження плодоовочевої та ягідної продукції: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти / М. Є. Сердюк., О. П. Прісс, Н. А. Гапріндашвілі, Л. М. Здоровцева, О. Ш. Сухаренко, І. С. Іванова. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. – 370 с.

Навчальний посібник. Біохімія плодів та овочів. Євлаш В.В, Прісс О.П., Сердюк М.Є, Павлоцька Л.Ф, Скуріхіна Л.А, Сухаренко О.І. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2019. – 206 с.

Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів: підручник для студентів вищих навчальних закладів / К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар, З.М. Харченко, Н.П. Загорко, М.Є. Сердюк, О.П. Прісс, Л.М. Кюрчева, О.І. Сухаренко, О.І. Аністратенко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 291 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність:

Педагогічна діяльність:
Професор кафедри "Харчові технології та готельно-ресторанна справа" Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Наукова діяльність: Організаційна робота:
Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

Нагороди, заохочення, почесні звання: