Сердюк Марина Єгорівна

Посада: Професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Базова вища освіта: У 1992 році отримала вищу освіту у Санкт-Петербурзькому інституті холодильної промисловості за спеціальністю «Технологія консервування», спеціалізацією «Холодильна технологія» і здобула кваліфікацію «Інженер-технолог». № диплому УВ № 006064.

Вчене звання: Доцент. Вчене звання доцента кафедри МПСГП отримала в 2001 році. № диплома ДЦ №002184. доктор

Науковий ступінь: Доктор технічних наук. Вчене звання доктора кафедри ХТтаГРС отримала у 2018 році. № диплома ДД №007842
У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.00.29 – «Первинна обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва» у спеціалізованій вченій раді Інституту винограду і віна «Магарач» УААН. № диплома КН №015199. В 2018 році захистила дисертацію за темою "Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами" 05.18.13 за спеціальністю Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.

Email: maryna.serdiuk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Вдосконалення технологій зберігання та консервування плодово-ягідної продукції
  • застосування антиоксидантів у харчовій промисловості
  • якість та безпечність харчових продуктів.

Досвід наукової та викладацької діяльності: Загальний науково-педагогічний стаж 26 років. Працювала доцентом кафедри МПЗПСГ, з часу заснування кафедри ХттаГРС працює доцентом.
Види і результати професійної діяльності д.т.н., професора Сердюк Марина Єгорівна.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Bandura, I., Kovalenko, I., Tymoshchuk, T., ... & Omelian, A. The study of soluble solids content accumulation dynamics under the influence of weather factors in the fruits of cherries. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 2021. 350-359.

Ivanova І., Serdyuk М., Malkina V., Priss О., Herasko T., Тymoshchuk T. Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research, 2021. 19(2). 444–457.

Bandura І., Omoanghe S. Isikhuemhen, Kulik А., Serduk М., Sucharenko О., Jukova V., KoliadenkoV., Gaprindashvili N. Effect of perforation size and substrate bag fruiting position on the morphology of fruiting bodies and clusters in Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Journal of Applied Biology & Biotechnology. Vol. 9(3), pp. 35-40, May-Jun, 2021

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Шкіндер-Барміна Г. М., Кривонос І. А. Вплив абіотичних чінників на формування смакових якосте й плодів вишні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. Вип. 96, ч. 1. С. 416-432.

Зарецька Д. К., Сердюк М.Є. Моделювання рецептури замороженого напівфабриката з підвищеним вмістом аскорбінової кислоти. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 166-175.

Малкіна, В. М., Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є. & Білоус, Е. С. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Scientific horizons, 2019, № 11 (84). С.51-60. doi:10.33249/2663-2144-2019-84-11-51-60.

Сердюк, М. Є., Кюрчева, Л. М., Андрущенко, М. В., & Жукова, В. Ф. Вплив розчинів нанометалів на інтенсивність окисно-відновних процесів при зберіганні плодів груші. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019, №9 (1). 17 с. DOI:10.31388/2220-8674-2019-1-55.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Герасько, Т. В. & Кривонос, І. А. Вибір сорту черешні з оптимальним комплексом параметрів за методом багатокрітеріальної оптимізації. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019, №9 (1). 10 с. DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-54.

Кулик, А. С., Бандура, І. І., Сердюк, М. Є., Севастьянович, О. С., Булгаков, І. В., & Гапріндашвілі, Н. А. Розробка рецептури м’ясних консервів з грибами. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019, №9 (1). 9 с. DOI: 10.31388/2220-8674-2019-1-60.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Малкіна, В. М., Шкіндер-Бармина, А. М., & Кривонос, І. А. (2019). Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4 (104). С. 38-50. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)-5.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Герасько, Т. В., Білоус, Е. С., & Кривонос, І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3 (103). С. 52-60. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103)-8.

Serdyuk, M., Ivanova, I., Malkina, V., Kryvonos, I., Тymoshchuk, Т., Ievstafiieva, K. The formation of dry soluble substances in sweet cherry fruits under the influence of abiotic factors. Scientific Horizons, 2020. № 03 (88), С.127–135. doi: 10.33249/2663-2144-2020-88-3-127-135.

Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Вплив заморожування на хімічний склад зелені м’яти перцевої. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20. Т. 1. С.142-151. DOI: 10.31388/2078-0877-20-1-142-150.

Serdyuk M. Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions / M. Serdyuk, D. Stepanenko, O. Priss, T. Kopylova, N. Gaprindashvili, A. Kulik, ... & J. Kozonova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Т. 3. – №. 11 (87). – С. 45-51.

Serdyuk M. Substantiaton of selecting the method of pre-cooling of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, A. Kulik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 4. – №. 11 (82). – P. 62-68.

Сердюк М. Є. Дослідження інтенсивності процесу втрати маси плодів сливи під час зберігання / М. Є. Сердюк, Д. С. Степаненко, С. В. Кюрчев //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – Т. 1. – №. 10 (79) – с.42 – 49.

Сердюк М. Є. Формування смакових якостей плодів сливи під впливом абіотичних чинників / М. Є. Сердюк, Д. С. Степаненко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 4. – №. 10 (76). – с. 55 – 61.

Serdyuk M. Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage / M. Serdyuk, I. Velichko, O. Priss, O. Danchenko, L. Kurcheva & S. Baiberova // Technology audit and production reserves. – 2017. – Т. 3. – №. 3 (35). – С. 44-49.

Serdyuk M. Investigation of the influence of antioxidant compositions on development of microbological spoilage in storage of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, O. Priss, T. Kopylova, N. Gaprindashvili, , A. Kulik ... & J. Kozonova // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – №. 3. – С. 24-29.

Serdyuk M. The study of methods of preliminary cooling of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, A. Kulik // Eureka: Life Sciences. – 2016. – №. 3. – P. 57-62.

Cердюк М. Є. Зміни вуглеводного комплексу плодів при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями / М. Є. Сердюк // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2017. – №. 53 (1274). – С. 137-145.

Сердюк М. Є. Дослідження впливу способів обробки антиоксидантними композиціями на збереженість плодів / М. Є. Сердюк, Д. С. Степаненко, С. С. Байбєрова, Н. А. Гапріндашвілі // Technology audit and production reserves. – 2016. – Т. 4. – №. 4 (30). – С. 43-47.

Сердюк М. Є. Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід стандартної плодової продукції після холодильного зберігання / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова, Н. А. Гапріндашвілі, О. І. Сухаренко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2017. – №23(1245). – с. 176 – 182.

Сердюк М.Є. Кінетика інтенсивності дихання плодів яблуні при зберіганні плодів яблуні за обробки антиоксидантними композиціями / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі, С. С. Байбєрова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 150 – 158.

Сердюк М. Є. Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук / М. Є. Сердюк, В. В. Калитка, С. С. Байбєрова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Т. 5. – №. 11 (71). с. 17 – 21.

Сердюк М. Є. Окисний стрес і антиоксидантна система захисту плодів яблуні / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова // Харчова наука і технологія. – 2015. – №. 2 (31). – с. 79 – 86.

Сердюк М. Є. Прогнозування втрат маси плодів яблуні під час холодильного зберігання / М. Є. Сердюк, І. Г. Величко, С. С. Байберова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2015. – №62(1171). – с. 160 – 166.

Сердюк М. Є.Прогнозування якісних технічних показників плодів груші залежно від стресових абіотичних факторів // Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 14. – с. 162 – 168.

Сердюк М. Є. Визначення збереженості плодів яблуні / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2016. - №12(1184). – с. 181 – 188.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодов сливи залежно від погодних чинників / М. Є. Сердюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки. – 2015. – №. 15, т. 1. – С. 103-111.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2(20). – с. 365 – 375.

Сердюк М. Є. Вплив абіотичних факторів на розвиток фізіологічних розладів та мікробіологічних захворювань під час холодильного зберігання плодів яблуні / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2016. – Вип. 16, Т. 1. – С. 192 – 204.

Сердюк М. Є. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Вип. 13, Т. 7. – С. 89 – 95.

Сердюк М. Є. Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1(19). – с. 261 – 272.

Сердюк М.Є. Прогнозування вмісту цукрів у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Первый независимый научный вестник. – 2015. - №3. – с. 104 – 108.

Сердюк М. Е. Оценка влияния погодных факторов на урожайность яблони в условиях Южной степной зоны Украины / М. Е. Сердюк, А. Б. Расторгуєв // Сборник научных трудов «Плодоводство». Беларусь. – 2013. - Т 25. – с. 132 – 140.

Сердюк М. Влияние антиоксидантной композиции на изменение товарного качества плодов сливы в процессе хранения / М. Сердюк, П. Гогунская // ŞTIINŢA AGRICOLĂ. – 2013. - №1 (15). – С. 48 – 51.

Байбєрова С. С. Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу Харрінгтона / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк, В. М. Малкіна // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія. – 2013. – №. 183-1. – С. 64-72.

Байбєрова С. С. Вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук в умовах південного Степу України / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1 (71). – С. 171 – 178.

Сердюк М. Є. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі, П. В. Гогунська // Вісник полтавської державної аграрної академії. – 2013. - №1. – С. 44 – 49.

Сердюк М. Е. Оценка влияния антиоксидантной композиции на изменение качественных показателей плодов сливы в процессе хранения / М. Е. Сердюк, П. В. Гогунская // Мичуринский агрономический вестник. – 2014. - №2 – С. 150 – 156.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту цукрів в плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції , м. Івано-Франківськ, 3 – 4 квітня 2015р. – Тернопіль : Крок, - 2015. – Ч.1. – С. 58 – 60.

Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту цукрів в плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції , м. Івано-Франківськ, 3 – 4 квітня 2015р. – Тернопіль : Крок, - 2015. – Ч.1. – С. 58 – 60.

Сердюк М. Е. Прогнозирование содержания фенольных веществ в плодах яблони в зависимости от погодных факторов / М. Е. Сердюк // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: сборник материалов ІХ Международного симпозиума. Москва. 20 – 25 апреля 2015 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН, 2015. – С.431 – 436.

Сердюк М. Є. Вплив погодних факторів на урожайність плодів яблуні / М. Є. Сердюк // Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: міжнар. наук. – практ. конф. 7 – 9 червня 2013 р.: матер. тез. – Вип.2 – Мелітополь – Кирилівка, 2013. – С. 122 – 124.

Сердюк М. Є. Использование антиоксидантной композиции на основе рутина для повышения адаптостатуса плодов сливы при хранении / М. Є. Сердюк, П. В. Гогунская // Фенольные соединения: Фундоментальные и прикладные аспекты : материалы докладов VIII Международного симпозиума. г.Москва, 2-5 октября 2012 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН
РУНД, 2012. – С.651 – 655.

Сердюк М. Є. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи // М. Є. Сердюк, Гогунська П. В. // Тези наукової конференції / Редкол. : [А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Уманьський НУС : Редакційно – видавничий відділ, 2012. – Ч.1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С. 95 – 97.
Науковий вісник ТДАТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ ТА ВИШНІ ДО ЗАМОРОЖУВАННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ КРІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ/2018р/І. Є. Іванова,М. Є. Сердюк,Т. В. Герасько,Е. С. Білоус.
Науковий вісник ТДАТУ. ПРОГНОЗУВАННЯ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ПЛОДІВ ГРУШІ ЗА КРИТЕРІЄМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ/2018/М. Є. СердюкМ. О. І. Сухаренко,В. В. Коляденко
Біохімія плодів та овочів / В. В. Євлаш, О. П. Прісс, М. Є. Сердюк, Л. Ф. Павлоцька, Л. А. Скуріхіна, Н. В. Дуденко, О. І. Сухаренко. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 208 с.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Ivanova I. Ye., Serdyuk M. Ye. Вплив абіотичних чинників півдня Степової зони України на формування врожайності черешні. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga, 2020. Р. 1. С. 290-306.

Дослідницький практикум. Частина 1. Методи дослідження плодоовочевої та ягідної продукції: підручник / М. Є. Сердюк., О. П. Прісс, Н. А. Гапріндашвілі, Л. М. Здоровцева, О. І. Сухаренко, І. Є. Іванова. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 370 с.

Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар, З.М. Харченко, Н.П. Загорко, М.Є. Сердюк, О.П. Прісс, Л.М. Кюрчева, О.І. Сухаренко,О.І. Аністратенко]. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 291 с.

Навчальний посібник. Біохімія плодів та овочів. Євлаш В.В, Прісс О.П.Сердюк М.Є, Павлоцька Л.Ф, Скуріхіна Л.А, Сухаренко О.І. Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2019 .-206 стр

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, Свідоцтво № СС00493706/002408-17
  • Пройшла закордоне стажування у Польщі, 2019 р. Сертифікат №IFC-WSSG/WK/2019/-298.

Основні види діяльності, досягнення
Завідуюча лабораторією «Технологія первинної переробки і зберігання продуктів рослинництва» НДІ Агротехнологій та екології ТДАТУ.