Майборода Данііл Олександрович

Посада: Асистент

Базова вища освіта:
У 2018 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю класична хімія

Email: group.dan@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Досвід наукової та викладацької діяльності:
У 2019 році вступив до аспірантури за спеціальністю 181 - харчові технології, працює над темою дисертації "Удосконалення технології зберігання м'яса птиці із застосуванням природних фенольних сполук"
З 2019 року працює асистентом на кафедрі харчових технологій та готельно-ресторанної справи.

Види і результати професійної діяльності асистента Майбороди Данііла Олександровича

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Extract of oats as a modulator of fatty acid composition of geese tissues in the conditions of physiological stress / O. Danchenko, L. Zdorovtseva, O. Vishchur, О. Koshelev, T. Halko, M. Danchenko, Y. Nikolayeva, D. Mayboroda // BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 1 P. 27 – 34

Данченко О.О. Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні/ О.О. Данченко, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.О. Майборода, В.В. Коляденко, А.С. Федорко, Т.М. Гапоненко// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного. – Мелітополь, 2019. - Вип. 19. –Т.3. – С.200-205

Майборода Д.О. Екстракт вівса к технологічний засіб підвищення якості м’яса гусей / Д.О. Майборода, О.О. Данченко, Л.М.Здоровцева, Федорко А.С., М.М.Данченко, Н.П. Загорко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2020. - Вип. 20. –Т.1. – С. 203-212

Данченко О.О., Здоровцева Л.М., Данченко М.М., Ніколаєва Ю.В., Федорко А.С., Дзюбан О.В., Майборода Д.О. Особливості впливу біологічно активних сполук вівса посівного на антиоксидантний статус гусей в онтогенезі. Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти тваринництва: міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., м. Біла Церква. – Біла Церква, 2020. – 240 с.- с.150

THE INFLUENCE OF AVENA SATIVA EXTRACT ON REDOX PROCESSES AND FATTY ACID COMPOSITION OF LIPIDS IN GEESE TISSUES/ O. Danchenko, L. Zdorovtseva , O. Vishchur, О.Koshelev, T.Galko, M. Danchenko, Yu. Nikolayeva , D. Maіboroda//3ND International Conference „Smart Bio“: Abstract book - Kaunas, 2019

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність:
Асистент кафедри "Харчові технології та готельно-ресторанна справа" Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Наукова діяльність:
Відповідальний виконавець теми 3.5 "Удосконалення технології зберігання м'яса птиці із застосуванням природних фенольних сполук" за програмою 0121U110200 "Розроблення інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції"

Організаційна робота:
Куратор академічної групи 11 сХТ