Статті викладачів за 2021 рік

Ivanova І., Serdyuk М., Malkina V., Priss О., Herasko T., Тymoshchuk T. Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research, 2021. 19(2). 444–457.

Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Bandura, I., Kovalenko, I., Tymoshchuk, T., … & Omelian, A. The study of soluble solids content accumulation dynamics under the influence of weather factors in the fruits of cherries. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 2021. 350-359.

Bandura І., Omoanghe S. Isikhuemhen, Kulik А., Serduk М., Sucharenko О., Jukova V., KoliadenkoV., Gaprindashvili N. Effect of perforation size and substrate bag fruiting position on the morphology of fruiting bodies and clusters in Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Journal of Applied Biology & Biotechnology. Vol. 9(3), pp. 35-40, May-Jun, 2021

Бандура І. І., Кулик А. С., Хареба В.В., Хареба О.В., Цизь О.М., Чаусов С. В., Макогон С. В. Вплив складу субстратів на морфологічні та біохімічні показники Pleurotus citrinopileatus Singer. Вісник аграрної науки. 2021. Вип. 2(815). С. 11-18.

Григоренко О.В. Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології». Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С. 315-320.

Карман Т.В. Історичні передумови формування регіональної південно-української кухні та вплив на неї кулінарних традицій етнічних переселенців / Карман Т.В., Гапріндашвілі Н.А. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1. С. 271-280

Гапріндашвілі Н.А. Особливості організації роботи кав’ярень / Н.А. Гапріндашвілі, Т.В. Карман, А.С. Прошин // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1. С. 229-236

Гапріндашвілі Н.А., Топорков Д. Організація харчування в ресторанах стек-хаус / Н.А. Гапріндашвілі, Д. Топорков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1. С. 254-261

Кюрчев С. В., Колодій О. С., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. Визначення терміну служби інструменту залежно від основних властивостей матеріалів і умов обробки / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2021, Vol. 12, No 1, Р. 97-101.

Тарасенко В.Г., Бойко В.С. Особливості проведення лабораторних занять з дисципліни «Процеси і апарати» в умовах дистанційного навчання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 462-466.

Червоткіна О.О., Тарасенко В.Г., Ковальов О.О. Дистанційне навчання як невідємний атрибут сучасного університету. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 481-488.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г. Методика інженерного аналізу принципових схем технологічних установок, робочих апаратів і машин харчових підприємств. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 489-495.

Тарасенко В.Г., Червоткіна О.О. Особливості впровадження дуальної форми здобуття освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 513-517.

Struchaiev N., Postol Y., Tarasenko V., Palianychka N. Thermophysical calculations the process of cooling the fermented milk clot // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 19-27.

Червоткіна О. О., Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г. Дослідження процесу гранулювання овочевих відходів за допомогою прес-гранулятора з плоскою матрицею // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 160-168.

Priss O.P. Effect of heat treatment with biopreparation on the quality of tomato fruit during storage / Priss O.P., Zhukova V.F., Holiachuk S. Y., Karman T.V. // Technology audit and production reserves.– 2021. – No 3. – P.

 

 

Статті викладачів за 2020 рік

Bilousova, Z., Klipakova, Y., Keneva, V., & Priss, O. Forecasting of winter wheat (Triticum aestivum L.) yield for the Southern Steppe of Ukraine using meteorological indices. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 2020.

Priss, O., Serdyuk, M., Zhukova, V., Sukharenko, O., & Kolyadenko, V. (2020). Гарбузові цукати-ласощі з функціональними властивостями. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (2 (4)), 119-125.

Прісс О. П., Жукова В. Ф. Розробка технології та оцінка якості зефіру підвищеної харчової цінності Праці Таврійського державного агротехнологічного університету :наукове фахове видання / ТДАТУ гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.-Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 2. С 220-231.

Прісс О. П., Коротка І. О., Клепакова Ю. О., Золотухіна З.В. Фонд сухих речовин зелені васильків залежно від компонентного складу субстрату. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету :наукове фахове видання / ТДАТУ гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.-Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 1. С 115-124.

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Шкіндер-Барміна Г. М., Кривонос І. А. Вплив абіотичних чінників на формування смакових якосте й плодів вишні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. Вип. 96, ч. 1. С. 416-432.

Зарецька Д. К., Сердюк М.Є. Моделювання рецептури замороженого напівфабриката з підвищеним вмістом аскорбінової кислоти. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 166-175.

Serdyuk, M., Ivanova, I., Malkina, V., Kryvonos, I., Тymoshchuk, Т., Ievstafiieva, K. The formation of dry soluble substances in sweet cherry fruits under the influence of abiotic factors. Scientific Horizons, 2020. No 03 (88), С.127–135.

Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Вплив заморожування на хімічний склад зелені м’яти перцевої. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20. Т. 1. С.142-151.

Майборода Д.О. Екстракт вівса як технологічний засіб підвищення якості м’яса гусей / Д.О. Майборода, О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева, А.С.Федорко, М.М. Данченко, Н.П. Загорко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20. –Т.1. – С. 203-212.

Danchenko O. Extract of oats as a modulator of fatty acid composition of geese tissues in the conditions of physiological stress / O. Danchenko, L. Zdorovtseva, O. Vishchur, О. Koshelev, T. Halko, M. Danchenko, Y. Nikolayeva, D. Mayboroda // BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 1 P. 27 – 34.

Загорко Н. П., Коляденко В. В., Кашуба А. А. Відомості щодо виробництва плодово-ягідних вин в Україні. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. 2020. Вип. 20, том 2.

І.І. Бандура, А.С. Кулик, С.В. Чаусов, О.М. Цизь. Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 2 (106), 2020. С. 62-70.

Бандура І. І., Бісько Н. А., Кулик А. С., Цизь О. М., Чаусов С. В., Василенко О. Ю., Гончаров С. М. Технологічні засади впровадження опенька зимового Flammulina velutipes (Curtis) Singer в промислову культуру. “Наукові доповіді НУБіП України”. 2020. No 5(87).

Бандура, І. І., Кулик, А. С., Бісько, Н. А., Хареба, О. В., Цизь, О. М., & Хареба, В. В. (2020). Analysis of the biological efficiency and quality factors of mushrooms of the genus Pleurotus (Fr.) P.Kumm as a model of effective cultivation of lignicolous fungi with high functional value. Plant Varieties Studying and Protection, 16(4).

Бандура И.И. Перспективы интродукции тропического гриба Calocybe indica PURKAY. & A. CHANDRA в украинское грибопроизводство. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2020. Т.96 (частина 1). С. 319-342

Ксилотрофні гриби як джерело біоактивних речовин для функціонального харчування Бандура І.І., Кулик А. С, Коляденко В. В.Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : ім. Д. Моторного / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020

Igor Palamarchuk, Sergey Kiurchev, Valentyna Verkholantseva, Nadiia Palianychka, Olena Hryhorenko. Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, Cham. 2020. P. 981-988.

Григоренко О.В., Сердюк М.Є. Реалізація вільного вибору дисциплін студентами як один з ключових моментів модернізації освітньо-професійної програми 241 «Готельно-ресторанна справа». Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 152-161.

Прісс О.П., Сердюк М.Є., Григоренко О.В., Жукова В.Ф., Сухаренко О.І. Нові методи підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 97-103.

Григоренко О.В., Петрич Т.Л. Інноваційна технологія виробництва крафтового зефіру з обліпихою та імбиром. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of I International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan-Print s.r.o., 2020, Р.34-36.

Сердюк М. Є., Григоренко О. В., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. Зміни функціональних властивостей фруктової та ягідної сировини протягом кріогенного зберігання. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ «ХПІ». 2020. № 2. С. 126-132.

S.Kiurchev, V.Verkholantseva, L.Kiurcheva, O.Dumanskyi. Physical-mathematical modeling of the vibrating conveyor drying process of soybeans. // Latvia University of Sciences and Techologies Faculty of Engineering // Jelgava, May 2020 Р. 991 -996

Кюрчев С. В., Паламарчук І. П., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М., Використання процеса охолодження у зерносховищі в період зберігання зернової продукції// Праці ТДАТУ ім. Дмитра Моторного : науково фахове видання // – Вип. 20, том 2. – Мелітополь. – 2020., – С. 124 – 131.

Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М., Самойчук К.О. Використання технології заморожування ягід// Праці ТДАТУ ім. Дмитра Моторного : науково фахове видання // – Вип. 20, том 2. – Мелітополь. – 2020., – С. 115 – 123.

Бойко В. С., Тарасенко В. Г. Теоретичне обґрунтування конструкцій апаратів, що працюють на принципі рухомого потоку рідини або газу// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 2. с. 98-107.

Ялпачик В. Ф., Тарасенко В. Г., Михайленко О. Ю., Петриченко С. В. Методика і результати дослідження адгезійних властивостей кабачків і гарбуза// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 2. с. 108-114.

Бойко В.С., Тарасенко В.Г. Експериментальні дослідження в навчальних лабораторіях – один з напрямків творчого розвитку майбутнього фахівця // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 487 -493

Тарасенко В.Г. Роль м’яких навичок при працевлаштуванні майбутнього фахівця // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 494-498

Бандура І.І., Кулик А.С., Жукова В.Ф., Гапріндашвілі Н.А. Міждисциплінарний підхід у викладанні дисципліни «Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості». Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 353-361

Bandura Iryna, Kulyk Alina, Bisko Nina, Serduk Marina, Khareba Volodymyr, Khareba Olena, Makohon Serhii. Effect of grain spawn compositions on the Pleurotus growing efficiency in different cultivation conditions. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2020.

Карман Т.В. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України / Карман Т.В, Нестерчук АМ. // European scientific discussions. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 600-603.

 

Статті викладачів за 2019 рік

Priss, O.P., Zhukova, V.F. Optimum concentration of exogenous antioxidants for the storage of zucchini fruit // Journal of Chemistry and Technologies. –2019. – Vol. 27(1) – P. 40-47.

Кліпакова, Ю., Прісс, О., Білоусова, З., & Єременко, О. (2019). Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння. Вісник аграрної науки, 97(4), 16-23.

Прісс, О. П., Сердюк, М. Є., Сухаренко, О. І., & Коляденко, В. В. (2019). Зберігання плодових овочів з використанням екзогенних антиоксидантів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 137-145.

Прісс О. П., Сухаренко О. І., Коляденко В. В., Нестеров Ю. Ю. Зберігання зелені коріандру (coriandrum sativum l.) в живильному середовищі. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019. Вип. 9, том 1,10 с.

Serdyuk M., Pylypenko L., Gaprindashvili N., Sukharenko E., Baiberova S. Changes of pectin substances content during the pear fruits storage with antioxidant compositions treatment. Journal of Chemistry and Technologies 27.1 (2019). C. 48-57.

Danylova О., Serdyuk М., Pylypenko L., Pelykh V., Lopotan I., Iegorova A. Screening of Agricultural Raw Materials and Long-Term Storage Products to Identify Bacillary Contaminants. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham, 2019. 641-653.

Hospodarenko H., Cherno O., Prokopchuk I., Serdyuk M. Technological Properties of Winter Wheat Grain Depending on the Ecological and Geographical Origin of a Variety and Weather Conditions. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham, 2019. 699-705.

Малкіна, В. М., Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є. & Білоус, Е. С. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Scientific horizons, 2019, No 11 (84). С.51-60.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Герасько, Т. В. & Кривонос, І. А. Вибір сорту черешні з оптимальним комплексом параметрів за методом багатокрітеріальної оптимізації. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019, No9 (1). 10 с.

Кулик, А. С., Бандура, І. І., Сердюк, М. Є., Севастьянович, О. С., Булгаков, І. В., & Гапріндашвілі, Н. А. Розробка рецептури м’ясних консервів з грибами. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2019, No9 (1). 9 с.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Малкіна, В. М., Шкіндер-Бармина, А. М., & Кривонос, І. А. (2019). Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4 (104). С. 38-50.

Іванова, І. Є., Сердюк, М. Є., Герасько, Т. В., Білоус, Е. С., & Кривонос, І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3 (103). С. 52-60.

Сердюк М. Є., Кюрчева Л. М., Андрущенко М. В., Жукова В. Ф. Вплив розчинів нанометалів на інтенсивність окисно-відновних процесів при зберіганні плодів груші. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. 9(1). 17 c.

О. П., Коротка І. О., Сердюк М. Є., Сухаренко О. І., (2019). Фітонутрієнти базиліку вирощеного в умовах захищеного ґрунту. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. 19(1), с. 137-145.

Danchenko O. Influence of oat seed extract bioflavonoids on the antioxidant status of geese / O. Danchenko, L. Zdorovtseva, M. Danchenko, O. Yakoviichuk, T. Halko, E. Sukharenko, Yu. Nicolaeva // Modern Development Paths of Agricultural Production- Trends and Innovations SPRINGER.- 2019.- Series Title: N/A.-750 P. 633- 640.

Gryshchenko V. Modification of Modeling Method of Toxic Dystrophy of Liver in Rats / V. Gryshchenko, O. Danchenko, V. Musiychuk // Modern Development Paths of Agricultural Production- Trends and Innovations SPRINGER.- 2019.- Series Title: N/A.-750 P. 689-699.

Danchenko M. The effect of vitamin E on the quality of geese meat / M. Danchenko, H. Ruban, O. Danchenko, O.Yakoviichuk, V. Klimashevskyi, T.Konovalenko, O. Sukharenko, T. Haponenko // BIOLOGIJA. – 2019. – Vol. 64, No4. – P. 259-266.

Данченко О.О. Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні/ О.О. Данченко, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.О. Майборода, В.В. Коляденко, А.С. Федорко, Т.М. Гапоненко// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. – Мелітополь, 2019. – Вип. 19. –Т.3. – С.200-205

Данченко О.О. Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні/ О.О. Данченко, О.В. Яковійчук, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.О.Майборода// Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. 8. –Т.2. – С. 1-9.

Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Гапоненко Т.М. Вплив вікасолу на активність дегідрогеназ циклу Кребса та стан системи антиоксидантного захисту м’язів шлунка гусей. Біоресурси і природокористування. 2019. 11, No 5-6. С. 15– 24.

Данченко О.О. Вітамін Е як інгібітор окисного псування м’яса гусей при зберіганні // О.О. Данченко, Г.В. Рубан, Л.М. Здоровцева, М.М. Данченко, Т.М. Гапоненко, В.В. Коляденко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2019. Випуск 10 (105). – С. 21-25.

Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Кулик І.О. Жирнокислотний склад міокарду гусей за дії вікасолу. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2019. 77, No3. С. 32–38.

Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Гапоненко Т.М. Вплив вікасолу на окисно-відновні процеси міокарду гусей. Питання біоіндикації та екології. 2019. 24, No1. С. 133–144.

Загорко Н.П., Кулик А. С., Гаприндашвили Н.А., Кюрчева Л.Н. Исследование динамики эпифитной микрофлоры замороженной и дефростированной овощной продукции. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронне видання. 2019. Вип. 9, том 1.

 1. Samoichuk, N. Zahorko, V. Oleksiienko, S. Petrychenko. Generalization of Factors of Milk Homogenization // Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 191–198.

Григоренко О.В., Загорко Н.П. Збереженість біологічної цінності компонентів заморожених ягідних сумішей за тривалого низькотемпературного зберігання// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 164–163.

Бойко В. С., Загорко Н. П., Тарасенко В. Г. Експериментальне дослідження течії в’язко-пластичної рідини по каналу формувача при об’ємному друці напоїв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 110–116.

Дослідження особливостей інтродукції продуктивних штамів екзотичних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini та Pleurotus eryngii (DC.) Quél. [Електронне видання] Бандура І.І., Кулик А. С.,, С. В. Макогон, С. С. Синяговський. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронне видання]. – 2019. – Вип. 8, том 2.

Аналіз морфологічних характеристик гливи легеневої штаму Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 2314 ІВК як складових якості грибної сировини. Бандура І.І., Кулик А. С., Гапріндашвілі Н.А., Макогон С.В. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3. –С. 247-256.

Розробка рецептури пресервів на основі бичка азовського та гливи звичайної / Кулик А. С., Бандура І.І., Булгаков І.В., Макогон С.В. та інші, всього 5 осіб. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3. –С. 257-267.

Nina Osokina, Hennadii Tkachenko, Yana Yevchuk, Olena Hryhorenko. Use of Alternative Types of Fuel for Grain Drying. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. P. 763-768.

Olena Yeremeeva, Yevgen Kharchenko, Hennadii Tkachenko, Iryna Shapoval, Olena Hryhorenko. Investigation of the Grinding Mode of Enriched Wheat Products to the Rolling Mill 1-Grinding System of the Milling Mill of Wheat Grinding. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. P. 807-814.

Григоренко О.В. Розширення асортименту та поліпшення якості хлібобулочних виробів з тритикале / Григоренко О.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19, т. 3. – С. 262-267.

Sylwester Tabor, Aleksandr Lezhenkin, Serhii Halko, Aleksandr Miroshnyk, Stepan Kovalyshyn, Aleksandr Vershkov, Olena Hryhorenko. Mathematical simulation of separating work tool technological process. E3S Web of Conferences, EDP Sciences, XXII International Scientific Conference POLSITA 2019 “Progress of mechanical engineering supported by information technology”, V.132. 01025 (2019). 10 p.

V.Evlash, L. Tovma, I. Tsykhanovska, N. Gaprindashvili / Innovative Technology of the Scoured Core of the Sunflower Seeds After Oil Expression for the Bread Quality Increasing. Springer Nature Switzerland AG -3.06.2019. P.665-680.

Жукова В.Ф. Вплив антиоксидантної обробки плодів на збереженість якості гетерозисних сортів томата с генами уповільненого достигання/ Жукова В.Ф., Гапріндашвілі Н.А., Сухаренко О.І., Коляденко // Праці ТДАТУ – Мелітополь, 2019: Вип. 19, том 3.С. 268– 275.

I.Palamarchuk. S.Kiurchev. L.Kiurcheva. V.Verkholantseva. Analysis of Main Process Characteristics of Infrared Drying in the Moving Layer of Grain Produce. Modern Development Parts of Agricultural Production. Springer Nature Switzerland AG -3.06.2019. P.317-323.

I.Bilenka. Y.Golinskaya. I.Kalugina. L.Kiurcheva. Comprehensive Assessment of the White Roots Aroma. Modern Development Parts of Agricultural Production. Springer Nature Switzerland AG – 3.06.2019. P.605-615.

В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева. Перспективний підхід у зберіганні зернових культур. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 1, 195-201.

С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева. Оцінка зернових культур після зберігання у зерносховищі із застосуванням зворушення . Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 2, 57-63

Паламарчук І. П., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М., Стручаєв М. І. Обґрунтування кінематичних параметрів міжопераційного віброхвильового транспортування сої за її інфрачервоного сушіння// Праці ТДАТУ ім. Дмитра Моторного . // – Вип. 19., том 2. – Мелітополь. – 2019., – С. 86 – 93

Lomeiko O., Yefimenko L., Tarasenko V. Vacuum Cooling Technology for Pre-Cooling of Cherry Fruits/ Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 281-288.

Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г., Бондар Д. В. Плівковий охолоджувач // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 48–54.

Тарасенко В. Г. Вдосконалення обладнання для заморожування харчових продуктів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 130–136.

Тарасенко В.Г. Імпульсний спосіб заморожування харчових продуктів // SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, матеріали Міжнародного конгресу / За заг. ред. проф. О.В. Кендюхова: К., 2019. С. 353-356.

Novak L. Technological Indices of Spring Wheat Grain Depending on the Nitrogen Supply / Novak L., Liubych V., Poltoretskyi S., Andruschenko M. // Modern Development Paths of Agricultural Production- Trends and Innovations SPRINGER.- 2019.- Series Title: N/A.-750 P. 753-761

Priss O. Optimized concentration of exogenous antioxidants for the storage of zucchini fruit / O. Priss, V. Zhukova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2019. – 27(1). – P.48-57 (Web of Science).

Telezhenko L., Diduch G., Kolesnichenko S., Zhukova V. Development of Emulsion Sauce Technology for Preventive Nutrition. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. Р. 785-792.

Priss O., Korotka I., Simakhina G., Koliadenco V., Kolisnychenko T. Effect of seed sowing period on antioxidant protection of basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions // Modern Development Paths of Agricultural Production. – Trends and Innovations SPRINGER, Cham. 2019. Vol. 1. P. 769–775

 

Статті викладачів за 2018 рік

Lomeyko, L. Yefimenko, V. Tarasenko, O. Dereza Vacuum cooling technolo-gy for pre-cooling of cherry fruits // International Research and Practice Conference «Modern development pathes of agricultural production: trends and innovations». 23-24 October 2018.

Osokina, N. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain / Osokina, N., Liubych, V., Novak, L., Pushkariova-Bezdil, T., Priss, O., Verkholantseva, V., Hryhorenko, O., Pusik, V., Pusik, L.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.– 2018. – Vol. 2/11 (92). – P. 39–47.

Dzyuba, N., Development of the formulation and quality assessment of immunostimulating fresh-mixes with a balanced Potassium-Protein composition / Dzyuba, N., Telezhenko, L., Kashkano, M., Vikul, S., Priss, O. Zhukova, V. Kiurcheva, L., Gaprindashvili, N// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.– 2018. – Vol. 1/11 (91). – P. 33–39.

Прісс О.П., Бурдіна І.О. Функціонування системи антиоксидантного захисту базиліку залежно від компонентного складу субстрату. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2018. Вип. 18. Т 1. С. 300 – 306.

Прісс, О. П., Булавицька, К. В., & Коляденко, В. В. Зберігання зелені шпинату в живильному середовищі. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2018, Вип. 8, том 2, 8 с.

Dzyuba N., Telezhenko L., Kalugina I., Kozonova Y., Serdyuk M., Danchenko O., Sukharenko E., Zdorovtseva L., Hidzhelitskyi V. Determining biological value and quality indicators of beverages of the drink-breakfast type. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. 6/11 (96).c. 6-15.

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Визначення придатності сортів черешні та вишні до заморожування за критерієм кріорезистентності. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2018. 8(2). 8 с.

Сердюк М. Є., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. Прогнозування товарної якості плодів груші за критерієм ідентифікації. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2018. 8(2). 12 с.

Tokar A. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, No4/11 (94). – P. 55-60.

Universal multifunctional device for heat and mass exchange processes during organic raw material processing / А. Zagorulko, A. Zahorulko, K. Kasabova, V. Chervonyi, O. Omelchenko, N. Zahorko, S. Sabadash, O. Peniov // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, No6/1. – Р. 47–54

Оцінка впливу технік культивування на зміну морфологічних ознак зростків плодових тіл Pleurotus оstreatus (Jacq.) P. Kumm Бандура І.І., Кулик А. С., Байбєрова С. С. та інші, всього 5 осіб Науковий Вісник НУБіП України. Серія: Агрономія – 2018. – No 286 (2018) – С. 283-294.

Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts. EUREKA: Life Sciences, (2), 41-46

Данченко О.О. Особливоситі процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні/ О.О. Данченко, О.В. Яковійчук, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.В.Майборода// Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – Вип. 8. –Т.2. – С. 1-9

Dzyuba N. Development of recipes and estimation of the nutrient composition of cardio-protective fresh-mixes / N. Dzyuba, L. Telezhenko,…N. Gaprindashvili // «EUREKA: Life Sciences». –2018.

І.П.Паламарчук. Дослідження динаміки руху насінини при виході з живильного конуса віброаспіраційного сепаратора / І.П.Паламарчук., С.В.Кюрчев., Л.М.Кюрчева., В.О.Верхоланцева // Науковий вісник ТДАТУ. // – Вип. 8., том 2. – Мелітополь. – 2018.

С.В. Кюрчев. Визначення важливого фактора якості пшениці у процесі зберігання із застосуванням охолодження /С.В. Кюрчев, Л.М. Кюрчева, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. – С. 20 – 28

І.П. Паламарчук. Обгрунтування конструкції та принципу роботи віброаспіраційного сеператора / І.П. Паламарчук., С.В. Кюрчев., Л.М. Кюрчева., В.О. Верхоланцева // Праці ТДАТУ. // – Вип. 18., том 2. – Мелітополь. – 2018.

Загорко Н.П. Виробництво аерованих заморожених продуктів / Загорко Н.П., Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г// Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 6. –Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2018. – С. 124-133.

Tokar A. Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits // A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // EUREKA: Life Sciences, – 2018, Vol. 4, – P. 56–62.

Бойко В.С. Визначення параметрів течії в’язко-пластичної рідини при об’ємному формуванні харчових продуктів / В.С. Бойко, В.Г. Тарасенко // // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету . – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. – С. 318 – 325.

Данченко О.О. Антиоксидантна активність скелетних м’язів гусей у перед забійному періоді. / О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева , М.М. Данченко, Г.В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Збірник наук. праць БНАУ, 2018, No 1 (141). – С. 45-52.

Данченко О.О. Особливості впливу вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у перед забійному періоді / О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева , М.М. Данченко, Г.В. Рубан // Аграрна наука і харчові технології: Збірник наук. праць ВНАУ, 2018, No 2 (101). – С.3-9.

 

Статті викладачів за 2017 рік

Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread / N. Osokina, K. Kostetska, H. Gerasymchuk, V. Voziian, L. Telezhenko, O. Priss, V. Zhukova, V. Verkholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4/11 (88). – P. 16–22.

Serdyuk M. Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions // M. Serdyuk, D. Stepanenko, O. Priss, T. Kopylova, N.Gaprindashvili, A. Kulik, V. Atanasova, M. Kashkano, J. Kozonova // Eastern European Journal of Enterprise Technologies . – 2017. – Vol. 3/11 (87). – P. 45–51.

Priss O. Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage / O. Priss, V. Yevlash, V. Zhukova, S. Kiurchev, V. Verkholantseva, I. Kalugina, S. Kolesnichenko, A. Salavelis, O. Zolovska, H. Bandurenko // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6/11 (90). – P. 27–34.

Priss, O. The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers/ Priss, O., Danchenko, O., Yevlash, V., Zhukova, V., Verkholantseva, V., & Stepanenko, D// Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 35– 41.

Priss, O. Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions. Technology audit and production reserves/ Priss, O., Burdina, I., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., & Stepanenko, D. – 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 42–45.

Сердюк М. Є. Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід стандартної плодової продукції після холодильного зберігання / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова, Н. А. Гапріндашвілі, О. І. Сухаренко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2017. – No23(1245). – с. 176 – 182.

Cердюк М. Є. Зміни вуглеводного комплексу плодів при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2017. No. 53 (1274). С. 137-145.

Сердюк М.Є., Гапріндашвілі Н. А., Байбєрова С. С. Кінетика інтенсивності дихання плодів яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2017. Вип. 17. Т.1. С. 150–158.

Прісс О.П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання огірків / О.П.Прісс, О.О. Данченко, В.В. Євлаш, В.Ф. Жукова, В.О. Верхоланцева, Д.С. Степаненко // Технологічний аудит та резерви виробництва» No 4/3 (36). – 2017. – С. 35-41.

Serdyuk M. Investigation of the influence of antioxidant compositions on development of microbiological spoilage in storage of fruits/ M. Serdyuk, D. Stepanenko, O. Priss, T. Kopylova, N.Gaprindashvili, A. Kulik, V. Atanasova, M. Kashkano, J. Kozonova // EUREKA: Life Sciences, 2017 No3, Р. 24-29

Osokina N. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread / Osokina, N., Kostetska, K., Gerasymchuk, H., Voziian, V., Telezhenko, L., Priss, O., V. Zhukova, V. Verkholantseva, N. Palyanichka, Stepanenko, D. // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – Vol. 4. – P. 26–34.

Serdyuk, M. Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage / Serdyuk, M., Velichko, I., Priss, O., Danchenko, O., Kurcheva, L., & Svitlana, B. Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 3/3 (35). – P. 44–49.

Priss, O., Yevlash, V., Zhukova, V., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., Kalugina, I., Kolesnichenko, S., Salavelis, A., Zolovska, O., Bandurenko, H. (2017). Investigation of the respiration rate during storage of fruit vegetables under the influence of abiotic factors. EUREKA: Life Sciences, (6), 10-15.

Priss, O., Yevlash, V., Legeza, D., Zhukova, V., Ivanova, I. (2017). The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers. Харчова наука та технологія, 11(4). – 2017. – Том 11, No 4– С. 27–34.

Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив компонентного складу субстрату на біологічно активні речовини антиоксидантного типу в зелені базиліку / О.П. Прісс, І.О. Бурдіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 17. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– с. 140-149.

Бурдіна І. О. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) / І.О. Бурдіна, О. П. Прісс // Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 97. – С. 100-112

Прісс О. П., Бурдіна І. О. Вплив строків висіву насіння на вміст сухих речовин у зелені базиліку в умовах плівкових теплиць. Агробіологія. 2017. Вип. 2. С. 102–108.

Прісс О. П. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць / О. П. Прісс, І. О. Бурдіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв. – 2017. – Вип. 2 (94). – С. 93-107.

Priss, O. Technology of fresh herbs storage using hydrogel and antioxidant composition / O. Priss, V. Yevlash // Food and Environment Safety. Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania. Vol. XVI, Is. 4 – 2017, p. 256 – 261

Рубан Г.В. Особливості антиоксидантного впливу вітаміну Е на окисні процеси у м’ясі гусей / Г.В. Рубан, О.В. Яковійчук, Т.І. Галько, О.О. Данченко // Біологія тварин. – 2017.- т.19, No3.- С.82-87.

Особливості підтримки балансу окисно-відновних реакцій в тканинах гусей наприкінці ембріонального та в ранньому постнатальному періоді онтогенезу / [О. В. Яковійчук, О. О. Данченко, Г. В. Рубан та ін.]. // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – 2017. – No1. – C.106-114.

Григоренко О.В. Удосконалення технології виробництва соку яблучного натурального прямого віджиму: Праці. Таврійський державний агротехнологічний університет / Григоренко О.В., Мовчан Є.І. – Вип. 17. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– С. 172-178.

Ялпачик В.Ф. Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Тарасенко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 213 – 219.

Ялпачик В.Ф. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні / В. Ф. Ялпачик, М. І. Стручаєв, В. Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, Том. 1 : Технічні науки. – С. 113-118.

Андрущенко М. В. На шляху до великого медозбору / М. В. Андрущенко, В. В. Коляденко // Агроіндустрія, 2017. – С. 68 – 71.

Прісс О.П. Вплив абіотичних факторів на інтенсивність дихання плодових овочів впродовж зберігання / О.П.Прісс, В.В.Євлаш, С.В. Кюрчев, В.Ф. Жукова та ін. // Восточно-Европейский журнал передовыхтехнологий. – 2017. – №6/11(90). – С. 27-34 (Scopus).

Загорко Н.П. Изменение физико-механических показателей плодов перца в процессе замораживания и длительного хранения / Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Коляденко В.В. // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2017. – С. 155-163.

 

Статті викладачів за 2016 рік

 1. Сердюк М. Є. Дослідження інтенсивності процесу втрати маси плодів сливи під час зберігання / М. Є. Сердюк, Д. С. Степаненко, С. В. Кюрчев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 1(10). – С. 42-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2016_1%2810%29__7
 2. Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків. Технологический аудит и резервы производства. 2016 – № 1/1(27). – С. 72–76.
 3. Прісс О.П. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю / Прісс О.П,. Загорко Н. П. // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 12 (1184). – С. 169-175.
 4. Прісс О.П. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання томатів впродовж зберігання / Прісс О.П., Бандуренко Г. М. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. –2016.–Вип. 16,Т. 1.–С.89–98.
 5. Прісс О.П. Вплив компонентного складу субстрату на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність васильків справжніх // Прісс О.П., Бурдіна І. О // Науковий вісник Національного унту біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія. – Київ. – 2016. – Вип. 235. – С. 40-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr
 6. O. Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of bell pepper fruits. Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, № 1. – Р. 16–26.
 7. Serdyuk M. Substantiaton of selecting the method of pre-cooling of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, A. Kulik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 4. – №. 11 (82). – P. 62-68.
 8. Serdyuk M. The study of methods of preliminary cooling of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, A. Kulik // «EUREKA: Life Sciences», 2016. – V. 3 (3). – S. 57-62.
 9. Bandura I. ASSESSMENT OF RAW PLANT MATERIAL AND SUBSTRATE FOR EFFICIENT PRODUCTION OFOYSTER MUSHROOMS (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) / Bandura I , Olena Myronycheva, Olov Karlsson //OCHRANA DREVÍN A DREVA 2016.- Zborník recenzovaných vedeckých prác a referátov, Зволен 2016 г.
 10. Сердюк М.Є. Дослідження впливу способів обробки антиоксидантними композиціями на збереженість плодів / М.Є. Сердюк, Д.С. Степаненко, С.С. Байбєрова, Н.А. Гапріндашвілі // Тенологии пищевой, легкой и химической промышленности. – Харків, 2016. Вип. 4/4(30) – С. 43-47.
 11. Сердюк М.Є. Визначення збереженості плодів яблуні / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі // Вісник Націон. технічн. унів. – 2016. – №12.
 12. Сердюк М.Є. Вплив абіотичних факторів на розвиток фізіологічних розладів та мікробіологічних захворювань під час холодильного зберігання плодів яблуні / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання. Технічні науки. – Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – Вип. 16. – Т. 1. – С. 192-203.
 13. Стручаев Н.И. Абсорбционная сушилка для сочных растительных продуктов / Н.И. Стручаев, Е.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – С. 238-245.
 14. Загорко Н.П. Динамика витамина С в перце сладком при низкотемпературном хранении и дефростанции / Н.П. Загорко, В.В. Коляденко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2016. – С. 230-238.
 15. Загорко Н.П. Адсорбционная сушилка для сочных растительных продуктов / Н.И. Стручаев, О.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2016. – С. 248-259
 16. Сердюк М. Є. Формування смакових якостей плодів сливи під впливом абіотичних чинників / М. Є. Сердюк, Д. С. Степаненко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 4. – №. 10 (76). – с. 55 – 61.
 17. Кулик А. С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.13 / А. С. Кулик.— Київ, 2016. — 24 с.
 18. Тележенко Л. М. Effect of abiotic factors on the formation of bioactive compounds of parsley / Тележенко, Любов Миколаївна, et al. // Technology audit and production reserves, 2016. – № 4.4 (30). – Р. 61-65.
 19. Тележенко Л. М. Прогнозування фонду біологічно активних речовин в зелені петрушки / Л. М. Тележенко, Кулик А. С., Жукова В. Ф. // Молодий вчений, 2016. – № 8. – С. 162-165.
 20. Тележенко Л. М. Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки / Л. М. Тележенко, А. С. Кулик, В. Ф. Жукова, С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 4(4). – С. 61–65.

Статті викладачів за 2015 рік

 1. Прісс О.П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків / О. П. Прісс // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1(1). – С. 72-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_2_25
 2. Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків / О. П. Прісс, В. В. Калитка // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 6(10). – С. 47-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_6%2810%29__10
 3. Прісс О. П. Пружність та втрати маси під час зберігання огірків і кабачків / О. П. Прісс // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2015. – № 14. – С. 60-64. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2015_14_12
 4. Прісс О. П.
  Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 221-227. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_3_28
 5. Сердюк М. Є. Прогнозування втрат маси плодів яблуні під час холодильного зберігання / М. Є. Сердюк, I. Г. Величко, С. С. Байбєрова // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2015. – № 62 (1171). – С. 160-165. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21130
 6. O., Burdina I. Еffect of the substrate composition on yield and quality of basil (Оcimum basilicum l.) // Journal of Horticultural Research. –Poland. – 2016. – vol. 24 (2).– P. 109-118.
 7. Прісс О.П., Кулик А. С. Дихання зелені петрушки під час зберігання // Продовольча індустрія АПК. − №4. – 2015. – С. 35-39.
 8. Прісс О.П., Кулик А. С. Динаміка зміни маси під час зберігання зелені петрушки // Харчова наука і технологія : зб.наук.пр. – Одеса, ОНАХТ, 2015. – Вип. 31 (19). – С. 74-79.
 9. Прісс О.П., Кулик А. С. Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 221-227.
 10. Прісс О. П., Жукова В. Ф., Бандура І. І. Мікробіологічні хвороби при зберіганні плодових овочів // Продовольча індустрія АПК. – 2015. –№ 5. – С. 35-38.
 11. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів Прісс О. П. // Молодий вчений. – 2015.–№ 2 (17). – С. 19 – 23.
 12. Прісс О. П., Калитка В. В. Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання кабачків впродовж зберігання // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – T. 6, № 4(26). – С. 45-50.
 13. Прісс О. П., Бандуренко Г. М. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: “Нові рішення в сучасних технологіях”. – 2015. – № 62 (1171). – С. 144–149.
 14. Прісс О.П. Формування біологічно активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів. Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 183–189.
 15. Прісс О.П. Збереженість томатів і перцю за обробки екстрактами кореня хрону / О.П.Прісс, В.Ф.Жукова // Харчова наука і технологія. – № 2 (31). – 2015. – с. 68-74. DOI: https://doi.org/10.15673/2073-8684.31/2015.44277
 16. Прісс О. П. Скорочення пошкодження холодом під час зберігання томатів з тепловою обробкою антиоксидантами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 1/6 (73). – С. 38–43.
 17. Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання огірків під час зберігання. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Том 3, № 10 (75). – С. 19–25.
 18. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Вибір оптимальних концентрацій біологічно активних речовин для зберігання плодів огірка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2015. – Вип. 15, Т. 1. – С. 73–80.
 19. Сердюк М.Є. Прогнозування вмісту цукрів у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі // 1 Незалежний науковий вісник. – 2015. – №3.
 20. Сердюк М. Є. Визначення збереженості плодів яблуні / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 43 (1016).
 21. Сердюк М.Є. Окисний стрес і антиоксидантна система захисту плодів яблуні / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Научно-производственный журнал «Пищевая наука и технология». – 2015. – С. 79-85.
 22. Байбєрова С.С. Науково-дослідна робота студентів – невід’ємна складова освітнього процесу у ВНЗ / С.С. Байбєрова, О.В. Григоренко // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі». – Мелітополь, ТДАТУ. – 2015. – Вип. 18. – С. 12-16.
 23. Григоренко О.В. Методологія дослідження реологічних характеристик кондитерських мас // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» за підсумками наукових досліджень у 2014 р.: матер. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.
 24. Григоренко О.В. Фізико-хімічні показники та реологічні властивості яблучного пюре різних сортів та методів обробки / О.В. Григоренко, С.С. Байбєрова, Г.В. Антонова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р.: [тези]/ редкол.: Кюрчев В.М., Черевко О.І. [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2015. – С. 241-243
 25. Григоренко О.В. Підвищення ефективності процесу сушіння плодів з використанням абсорбційноі сушарки // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» за підсумками наукових досліджень у 2015 р.: матер. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.
 26. Кюрчева Л.М. Вплив заморожування та низькотемпературного зберігання на оксиредуктазну активність винограду. / Кюрчева Л.М. // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матер. міжнар. науково-практич. конф., 8-11 вересня 2015 р. – Харків, ХДУХТ, 2015. – С. 240-241.
 27. Сердюк М. Е. Прогнозирование содержания фенольных веществ в плодах яблони в зависимости от погодных факторов / М. Е. Сердюк // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: сборник материалов ІХ Международного симпозиума. Москва. 20 – 25 апреля 2015 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН, 2015. – С.431 – 436.
 28. Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту цукрів в плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції , м. Івано-Франківськ, 3 – 4 квітня 2015р. – Тернопіль : Крок, – 2015. – Ч.1. – С. 58 – 60.
 29. Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодов сливи залежно від погодних чинників / М. Є. Сердюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки. – 2015. – №. 15, т. 1. – С. 103-111.
 30. Кулик А. С / Спосіб зберігання зелені петрушки на основі аграрного гідрогелю та антиоксидантів А. С. Кулик // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», Харків – Мелітополь – Кирилівка, 8-11 вересня 2015 р. – Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 75-76.
 31. Присс О. П. Динамика фенольных веществ зелени петрушки при хранении с применением антиоксидантов / О. П. Присс, А. С. Кулик // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты : Сборник материалов IX Международного симпозиума. Москва, 20-25 апреля 2015 г. / Отв. ред. Н.В. Загоскина. – М.: ИФР РАН, 2015. – С. 417-420.
 32. Кулик А. С. Біологічна цінність зелені петрушки при зберіганні / А. С. Кулик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної економіки: теорія і практика», м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 56-57.
 33. Прісс  О.П.,  Бандура І.І., Жукова В.Ф. Мікробіологічні хвороби плодових овочів під час зберігання // Продовольча індустрія АПК. – 2015. – № 5. – С. 35–38. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/APK/article/view/5991

Статті викладачів за 2014 рік

 1. Прісс О. П. Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур / О. П. Прісс, В. В. Калитка // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2014. – Вип. 1. – С. 209-221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2014_1_28
 2. Прісс О. П. Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання / О. П. Прісс // Молодий вчений. – 2014. – № 4(07)(1). – С. 17-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4%2807%29__5
 3. Сердюк М. Є. Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2014. – Вип. 1. – С. 261-272. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2014_1_33
 4. Прісс О.П. Збереженість томатів за різних погодних умов / О.П.Прісс, В.Ф.Жукова // Продовольча індустрія АПК. – № 3. – 2014. – с. 39–43.
 5. Пат. 90567 Україна. МПК Н05В 6/80 (2006.01). Спосіб дефростації плодової, овочевої або ягідної продукції в цукровому сиропі / М. І. Стручаєв, О. В. Григоренко, Н.П. Загорко власник Таврійський державний агротехнологічний університет замовл. 31.07.13 опубл. 10.06.14. Бюл. № 11.
 6. Прісс О. П., Кулик А. С. Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції. Вісник Львівської комерційної академії – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 14. – С. 156-158. – (Серія товарознавча).
 7. Прісс О. П., Кулик А. С. Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Харків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 252-261.
 8. Прісс О. П., Кулик А. С. Динаміка фенольних речовин під час зберігання зелені петрушки за умови впливу антиоксидантів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторан-ного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Ха-рків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 357-364.
 9. Прісс О. П., Кулик А. С. Спосіб посилення ан-тиоксидантного захисту зелені петрушки при тривалому зберіганні. Міжнародний науковопрактичний журнал «Товари і ринки». Серія «Технічні науки». – Вип. 1. (17), 2014. – С. 147–158.
 10. Priss O., Kalytka V. Enzymatic antioxidants in tomatoes and sweet bell pepper fruits under abiotic factors. Ukrainian Food Journal. – 2014. – Vol. 3, № 4. – Р. 505–516.
 11. Прісс О. П., Калитка В. В. Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 2/12 (68).– С. 14-18.
 12. Прісс О. П., Малкіна В. М., Калитка В. В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів . Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/11(71). – С. 38-41.
 13. Прісс О. П. Прогнозування урожайності пасльонових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання .Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2014. – № 4 (51). – С. 111–116.
 14. Прісс О. П., Кулик А. С. Стабілізація зеленого забарвлення при зберіганні овочів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 4/10 (70). – С. 53–58.
 15. Прісс О. П. Формування біологічно активних речовин в плодах томату під впливом абіотичних факторів. Харчова наука і технологія. – 2014. – № 3 (28). – С. 43–46.
 16. Прісс О. П. Формування низькомолекулярних антиоксидантів пасльонових плодів залежно від гідротермічних умов. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв рес-торанного гос-подарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2(20). – С. 347–357.
 17. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Формування фонду сухих речовин у плодах пасльонових культур за дії кліматичних факторів. Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 14. – С. 152–155.
 18. Прісс О. П., Калитка В. В. Антиоксидантний комплекс гарбузових овочів. Товари і ринки. – 2014. – № 2 (18). – С. 86–95.
 19. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Збереженість томатів за різних погодних умов. Продовольча індустрія АПК. – 2014. –№ 3. – С. 39–42.
 20. Прісс О. П. Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання. Молодий вчений. – 2014. – № 4 (07). –С. 17-21.
 21. Сердюк М. Є. Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук / М. Є.Сердюк, В.В. Калитка, С. С. Байбєрова // Восточно-европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774. – № 5/11 (71) 2014. – С. 17–22.
 22. Байбєрова С. С. Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА / С. С. Байбєрова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3 (79). Т. 1. – С 153-158.
 23. Grygorenko O.V. Physical and chemical indices and rheological properties researching on different sorts and treatment methods for apple puree / O.V. Grygorenko, O.O. Vershkov // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Вип. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – С. 245-253.
 24. Вершков О. О. Шляхи впровадження міжнародних стандартів якості ISO у навчальний процес в аграрному ВНЗ / О.О. Вершков, О.В. Григоренко // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір»/ За ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 29-34.
 25. Загорко Н.П. Зміни фізико-хімічних і теплофізичних показників та мікроструктури зерен цукрової кукурудзи при достиганні та зберіганні / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Вип. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – С.238-245.
 26. Данченко О.О. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу/ О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева , Ю.П. Пащенко, Г.В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць / Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. , №10 (105) – С.  21-24
 27. Ю.П. Пащенко, Г.В. Рубан , О.В. Яковійчук // Матеріали Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 р., Київ. –2014. – C.23
 28. Бандура И.И. / Отбор устойчивых к высоким температурам культивирования штамов Pleurotus ostreatus (Jack.:Fr.) / Бандура И.И., Кюрчева Л.М., Мироничева О.С.  // Kumm друкована Agrarian Science Stiinta Agricola, htpp://w.w.w.uasm.md/ ro/stiintaagricola, Молдова 5, – 2014.
 29. Сердюк М. Е. Оценка влияния антиоксидантной композиции на изменение качественных показателей плодов сливы в процессе хранения / М. Е. Сердюк, П. В. Гогунская // Мичуринский агрономический вестник. – 2014. – №2 – С. 150 – 156.
 30. Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2(20). – с. 365 – 375.
 31. Сердюк М. Є. Прогнозування якісних технічних показників плодів груші залежно від стресових абіотичних факторів // Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 14. – с. 162 – 168.
 32. Прісс О. П. Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Матеріали тез Міжнародної науково–практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату». Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 127–130.
 33. Прісс О. П. Динаміка природної втрати маси і інтенсивності дихання зелені петрушки при зберіганні з використанням аграрного гідрогелю / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Аграрна наука на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення : тези наукових робіт міжнародної наук.-практ. конф., (23–24 лист. 2012 р., м. Одеса) / Південноукраїнський центр аграрних досліджень. – [Одеса: Південноукраїнський центр аграрних досліджень], 2012. – С. 30–33.
 34. Кулик А. С. Товарна якість та зміна маси під час зберігання зелені петрушки / А. С. Кулик // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 лист. 2014 р. // Подільський державний аграрно–технічний університет. У 2–х частинах. – Кам’янець-Подільський: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч.2. – С. 212–214.
 35. Прісс О. П. Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Б. Д. Семак, І. В. Донцова, Н. І. Доманцевич та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 14. – С. 156-158. – (Серія товарознавча).
 36. Прісс О. П. Спосіб посилення антиоксидантного захисту зелені петрушки при тривалому зберіганні / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Міжнародний науково–практичний журнал «Товари і ринки». Серія «Технічні науки». – Вип. 1. (17), 2014. – С.147–158.
 37. Евтушенко Х. Вдосконалення системи поводження з промисловими та побутовими відходами підприємств міста / Евтушенко Х., Кюрчева Л.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2013 року «Інноваційні агротехнології». – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Випуск 1. – С. 56-59.

Статті викладачів за 2013 рік

 1. Данченко О. О. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу / О. О. Данченко, Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко, Г. В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2013. – Вип. 10. – С. 21-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tvppt_2013_10_8
 2. Здоровцева Л. М. Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / Л. М. Здоровцева // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2013. – Вип. 10. – С. 97-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tvppt_2013_10_31
 3. Прісс О. П., Калитка В. В. Формування антиокислювального комплексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Агрономія. – 2013.– Т.183, ч.1. – С. 58-64.
 4. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Залежність урожайності та показників якості плодів томата від погодних умов. ВІСНИК Полта-вської державної аграрної академії –Полтава, 2013, № 1 (68), с. 49-51
 5. Сердюк М.А. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі, П.В. Гогунська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1. . – С. 44 – 49.
 6. Гапріндашвілі Н.А. Зміна антиокислювального комплексу в плодах груші / Н.А. Гапріндашвілі // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. –   № 3.
 7. Байбєрова С.С. Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу Харрінгтона / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк, В. М. Малкіна // Науковий вісник НУБіП: Агрономія. – 2013. – Вип. 183, Ч. 1. – С. 64–72.
 8. Байбєрова С. С. Вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук в умовах Південного Степу України / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк // Вісник Аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1 (71). – С. 171–178
 9. Загорко Н.П. Изменение теплофизических показателей перца сладкого при замораживании / Н.П. Загорко, Н.И. Стручаев, Е.В. Григоренко // Міжнародний збірник НААО. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 80-86.
 10. Загорко Н.П. Динамика фракционного состава воды в плодах перца сладкого и сливы при замораживании и хранении / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко // Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. «Вода в харчових продуктах и для харчових продуктів» (Харків, 16-17 травня 2013 р.). – Х.: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2013
 11. Григоренко О.В. Реалізація інтерактивних форм навчання в аграрному ВНЗ / О.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 17: Збірник наук.-методич. праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 1-1.
 12. Бандура И.И. / Отбор устойчивых к високим температурам культивирования штаммов  / Бандура И.И, Кюрчева Л.М., Мироничева О.С.  // Наукові доповіді НУБІП. 2013-5 (34) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013 5/12gna.pd
 13. Сердюк М. Є. Вплив погодних факторів на урожайність плодів яблуні / М. Є. Сердюк // Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: міжнар. наук. – практ. конф. 7 – 9 червня 2013 р.: матер. тез. – Вип.2 – Мелітополь – Кирилівка, 2013. – С. 122 – 124.
 14. Сердюк М. Влияние антиоксидантной композиции на изменение товарного качества плодов сливы в процессе хранения / М. Сердюк, П. Гогунская // ŞTIINŢA AGRICOLĂ. – 2013. – №1 (15). – С. 48 – 51.
 15. Сердюк М. Е. Оценка влияния погодных факторов на урожайность яблони в условиях Южной степной зоны Украины / М. Е. Сердюк, А. Б. Расторгуєв // Сборник научных трудов «Плодоводство». Беларусь. – 2013. – Т 25. – с. 132 – 140.
 16. Сердюк М. Є. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Вип. 13, Т. 7. – С. 89 – 95.
 17. Прісс О. П. Природна втрата маси під час зберігання зелені петрушки // О. П. Прісс, А. С. Кулик // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів». – Харків: ХДУХТ., 2013. – С. 77-78.
 18. Спосіб підготовки зеленних овочів до зберігання : пат. 85031 Україна: МПК A 23 B 7/14. / Калитка В. В., Прісс О. П., Кулик А. С., Жукова В. Ф.; заявник і власник охоронного документа Таврійський державний агротехнологічний університет. – u201305153; заявл. 22.04.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21. – 4 с.

Статті викладачів за 2012 рік

 1. Здоровцева Л. М. Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / Л. М. Здоровцева, В. О. Хромишев, О. О. Данченко // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – 2012. – № 3. – С. 9-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bvmd_2012_3_3
 2. Войцехівський В.І. Формування якості білих столових виноградних виноматеріалів, вироблених в умовах ДП «Первомайский винзавод» АР Крим / В.І. Войцехівський, С.С. Воронова,… Н.А. Гапріндашвілі // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – № 5.
 3. Гапріндашвілі Н.А. Ефективність зберігання плодів груші з використанням антиоксидантів / Н.А. Гапріндашвілі, Л.М. Кюрчева, В.І. Войцехівський // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – № 5 (34).
 4. Гапріндашвілі Н.А. Динаміка вмісту цукрі та органічних кислот в плодах груші під час тривалого зберігання / Н.А. Гапріндашвілі // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 2 (31).
 5. Гапріндашвілі Н.А. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів / Н.А. Гапріндашвілі // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – № 4, т. 1.
 6. Байбєрова С.С. Динаміка фенольних речовин в плодах яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями / С.С. Байбєрова // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених. – Умань, 2012. – С. 178-179.
 7. Загорко Н.П. Впровадження положень болонської декларації в навчальний процес / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 16: Збірник наук.-методич. праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С. 195-198
 8. Данченко О.О. Онтогенетичні особливості пероксидного окислення ліпідів та ферментів антиоксидантної системи мозку гусей / О.О. Данченко, Ю.П. Пащенко, Л.М. Здоровцева, Н.М. Данченко // Укр. біохім. журн., – 2012. – №6. – С.109-115
 9. Рубан Г.В. Вплив вітаміну Е на зміни жирнокислотного складу ліпідів м’яса гусей під час його низькотемпературного зберігання / Г.В. Рубан, Л.М. Здоровцева , О.О. Данченко // Актуальные проблемы современного птицеводства: материалы XIII Украинской конференции с международным участием, 17-20 сент. 2012р.: збірка матеріалів. – Алушта, 2012. – С. 391-396
 10. Гапріндашвілі Н.А. Ефентивність зберігання плодів груші з використанням антиоксидантів. / Гапріндашвілі Н.А., Кюрчева Л.М., Войцехівський В.І. // Наукові доповіді НУБІП. 2012-5 (34) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012 5/12gna.pdf
 11. Сердюк М. Є. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи // М. Є. Сердюк, Гогунська П. В. // Тези наукової конференції / Редкол. : [А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Уманьський НУС : Редакційно – видавничий відділ, 2012. – Ч.1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С. 95 – 97.
 12. Сердюк М. Є. Использование антиоксидантной композиции на основе рутина для повышения адаптостатуса плодов сливы при хранении / М. Є. Сердюк, П. В. Гогунская // Фенольные соединения: Фундоментальные и прикладные аспекты : материалы докладов VIII Международного симпозиума. г.Москва, 2-5 октября 2012 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН ; РУНД, 2012. – С.651 – 655.

Статті викладачів за 2011 рік

 1. Прісс О. П. Зміни вмісту каротиноїдів і хлорофілів у плодах томату з відкритого та закритого ґрунту протягом зберігання за дії антиоксидантів / О. П. Прісс, В. Ф. Жукова, О. О. Данченко // Агробіологія. – 2011. – Вип. 6. – С. 110-114. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2011_6_29
 2. Прісс О. П., Данченко О.О. Тривалість зберігання та вихід товарної продукції плодів огірка за дії екзогенних антиоксидантів. Наукові доповіді НУБіП, 2011-6(28). http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/nd/2011_6/11pop.pdf
 3. Прісс О. П. Динаміка фенольних речовин плодових овочів при зберіганні за дії антиоксидантів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Агрономія. – 2011.– Т.162, ч.1. – С. 266–271.
 4. Прісс О. П., Жукова В.Ф. Активність дихальних процесів у плодах томата при зберіганні за дії антиоксидантів. Збірник наукових праць УНУС. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч.1: Агрономія. – С. 148–155.
 5. Прісс О. П., Жукова В.Ф. Вплив антиоксидантів на рівень мікробіологічних і фізіологічних порушень в плодах томата при зберіганні. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільськогосподарські науки. – 2011. – № 7(47). – С. 56–58.
 6. Сердюк М.Є. Застосування плівкоутворюючого препарату для тривалого зберігання плодів / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Вісник Аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 4 (62). – Т. 2. – С. 172-176.
 7. Байбєрова С.С. Вплив погодних умов на формування якості та лежкість плодів яблуні за обробки антиоксидантними композиціями / С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк // Наук.-теорет. збірник ЖНАЕУ. – 2011. – № 2(29). – Т. 1. – С. 283-288.
 8. Байбєрова С.С. Оцінка сортів яблук на придатність до тривалого зберігання за дії антиоксидантної композиції / С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк // Науковий вісник НУБіП. – 2011. – Вип. 162. – Ч. 1. – С. 338-346.
 9. Байбєрова С.С. Вплив антиоксидантної композиції АКМ на швидкість окисно-відновних процесів в плодах яблуні / С.С. Байбєрова // Виноградарство і виноробство: Зб. наук. праць НІВіВ «Магарач». – 2011. – Т. ХLI. – ч. 1. – С. 54-55.
 10. Сердюк М.Є. Застосування антистресової композиції ДЕПАА при зберіганні плодів яблуні / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Збірник наук. праць ВНАУ. – 2011. – Вип. 7 (47). – С. 59-62.
 11. Байбєрова С.С. Зміни смакових якостей яблук під час тривалого зберігання / С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – 2010. – №14 (2). – С. 181-185.
 12. Григоренко Е.В. Изменение влагоудерживающей способности плодов сливы при замораживании и хранении в связи с фракционным составом воды / Григоренко Е.В., Модонкаева А.Э. // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. НИВиВ «Магарач». – Ялта, 2011. – Том XLI., ч. 1. – С. 52-53.
 13. Войцехівський В.І. Формування сортового аромату яблучних вин / Войцехівський В.І., Токар А.Ю., Кюрчева Л.М. //Науковий вісник НУБІПУ.- №162. Київ – 2011. – с. 239-242.
 14. Кюрчева Л.М. Стан та перспективи розвитку ринку замороженного винограду / Войцехівський В.І., Кюрчева Л.М. //Науковий вісник НУБІПУ.- №162. Київ – 2011. – с. 235-239.