DSC_5495Кафедра «Технологія переробки та зберігання  продукції сільського господарства» була організована рішенням Вченої ради ТДАТА від 31 червня 2003 року згідно з наказом №354-К від 21 липня 2003 року методом розподілу кафедри «Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», що була у складі факультету ПЗПСГ.

Завідувачем кафедри ТПЗПСГ обрана к.т.н., доцент Загорко Надія Петрівна.

В цьому ж році з кафедри МПЗСГП на кафедру ТПЗПСГ перейшли: к.в.н., доц. Микитинець З.Г., к.с-г.н., доц. Сердюк М.Є., к.с-г.н., доц. Прісс О.П., к.с-г.н., доц. Мироничева О.С.; старший викладач Панченко Т.М.; асистенти Степаненко Д.С.; Григоренко О.В.; Коляденко В.В., з кафедри «Загальне землеробство» – асистент Кюрчева Л.М. А також допоміжний персонал: завідувач лабораторією Бебешко А.П. майстер вироб. навч. Раковський В.С., старші лаборанти Кострицька О.О., Лисенко О.В., лаборант Громаков А.Г.

Згідно рішення Вченої ради університету та наказу ТДАТУ № 2 ОД від 3 серпня 2007 р. був відкритий новий факультет «Агротехнологій та екології», до його складу увійшла і кафедра ТПЗПСГ.

З 1 липня 2017 року  завідувачем кафедри призначена доктор технічних наук, доцент Прісс Олеся Петрівна, яка у березні 2017 року  захистила дисертацію за темою «Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами» за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.

На теперішній час кафедра є випускаючою зі спеціальності 181 “Харчові технології” та зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”. Викладачі кафедри ведуть заняття серед студентів денної та заочної форми навчання на п’яти факультетах університету з більш як 50 дисциплін.

Рішенням Вченої ради ТДАТУ кафедру технології переробки та зберігання продукції сільського господарства перейменовано на кафедру харчових технологій та готельно-ресторанної справи, наказ №11-ОД від 31.01.18.