Чаплінський Андрій Петрович

Посада: Старший викладач кафедри «Інженерна механіка та комп'ютерне проектування», головний конструктор в студентському конструкторському бюро «СКБ – DEVELOPER»

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1994 році. Спеціальність: «Механізація сільського господарства» та додатковий курс за спеціалізацією «Переробка плодів та овочів» Кваліфікація: інженер-механік

Email: andrii.chaplinskyi@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • модульні енергетичні засоби
 • сучасні методи проектування за допомогою САПР

Досвід наукової та викладацької діяльності:
В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді асистента кафедри «Деталі машин»
З 2013 p. - на посаді старшого викладача кафедри «Технічна механіка»
З 2015 р. – головний конструктор в студентському конструкторському бюро «СКБ – DEVELOPER»
З 2022 р. - старший викладач кафедри «Інженерна механіка та комп'ютерне проектування»
Відповідальний виконавець теми «Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи ротаційної борони БР-6 на обробітку ґрунту» згідно до госпдоговору, шифр (03Н2019). Замовник ТОВ Оріхівсільмаш.
Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, що проходила на кафедрі ОПХВ ТДАТУ на протязі 2017-2020 років
Підготовлено студента до участі у конкурсі «Кращий винахідник року» серед студентів. За наукову розробку «Голчастий робочий орган», патент №107874, 24.06.2016 р. Б. №12. Кошовий М.О. 13 МБ АІ  отримав І місце.
Підготовлено студента до участі у конкурсі «Винахід року»: «Завантажувач сівалок», патент № 129158, 25.10.2018 р. Б. № 20 Халаім А.М. 11 МБ ГМ отримав ІІ місце. Проведення майстер-класів по друку деталей на 3D принтері.

Види і результати професійної діяльності ст. викладача Чаплінського А.П. (станом на 12.2021)

Основні наукові праці

СТАТТІ
Мацулевич О.Є., Вершков О.О., Холодняк Ю.В., Дмітрієв Ю.О., Чаплінський А.П. Розробка мурашиного алгоритму для оптимізації оперативного планування робіт по збиранню врожаю кісточкових. Плодовий сад – новітнє в теорії та практиці: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 106-110.

Мацулевич О.Є., Леженкін О.М., Дмитрієв Ю.О., Михайленко О.Ю., Чаплінський А.П. Аналіз і обробка зображень з використанням графічного інтерфейсу користувача Мatlab при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Графічний дизайн». Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.). ред. кол.: В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. С. 305-314.

Вершков О.О., Леженкін О.М., Чаплінський А.П. Відношення до особистості студента та педагогічний такт. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С.194-198.

Гавриленко Є.А., Дмітрієв Ю.О., Чаплінський А.П. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С.217-221.

Михайленко О.Ю., Чаплінський А.П., Дмітрієв Ю.О. Застосування інтерактивних форм навчання при викладанні інженерної дисципліни. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С.431-435.

Михайленко О.Ю., Чаплінський А.П., Дмітрієв Ю.О. Методи викладання при інтерактивному навчанні. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С.451-455.

Nadykto V., Kyurchev V., Chaplinskyi A., Ayubov A. Ways to increase the traction efficiency of modular draft device. International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport: materials Science and Engineering, Kharkiv, 2020. P. 10.

Холодняк Ю.В., Гавриленко Е.А., Ивженко А.В., Чаплинский А.П. Формирование области расположения кривой с монотонным изменением кривизны. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2020. Вип. 20. С. 194-201.

Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Чаплінський А.П., Аюбов А.М. Шляхи підвищення тягового ККД модульного тягового засобу. Енергоефективність на транспорті: Міжнародна науково-технична конференція: тези доповідей (Харків, 18-20 листопада 2020 р.). С.150-151

Леженкін О.М., Рубцов М.О., Галько С.В., Михайленко О.Ю., Чаплінський А.П., Дмітрієв Ю.О. Математичні моделі руху трактора при агрегатуванні землезбирального агрегату. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 3. C.28-43. DOI: 10.31388/2078-0877-2020-20-3-28-43

Гавриленко Е.А., Холодняк Ю.В., Антонова Г.В., Чаплинский А.П. Разработка алгоритма программного обеспечения для формирования обводов по заданным геометрическим условиям. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 293-303

Яблонский П.М., Чаплінський А.П., Михайленко О.Ю., Леженкін О.М. Розв’язання задач знаходження лінії перетину довільних поверхонь із застосуванням математичних засобів ПЕОМ. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.36-40.

Гавриленко Є.А., Дмітрієв Ю.О., Чаплінський А.П. Методика наповнення бібліотеки конструкторсько-технологічних елементів в пакеті програм «Вертикаль-Технологія». Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С.236-241.

Спірінцев В.В., Мацулевич О.Є., Холодняк Ю.В., Чаплінський А.П. Застосування графічного редактора ArchiCAD при вивченні дисципліни «Комп’ютерне проектування простору інженерних споруд». Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 257-261.

Яблонський П.М., Спірінцев В.В., Михайленко О.Ю., Чаплінський А.П. Методика побудови ліній перетину геометричних двох поверхонь обертання із використанням системи AutoCAD. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.281-286.

Дмітрієв Ю.О., Антонова Г.В., Чаплінський А.П. Михайленко О.Ю. Про необхідність вивчення дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» у циклі загальноінженерної підготовки здобувачів вищої освіти з інженерних спеціальностей. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С.297-302

Struchaiev N., Bondarenko L., Vershkov O., Chaplinskiy A. Improving the efficiency of fruit tree sprayers. Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations. Cham: Springer International Publishing, 2019. Р. 3-10.

Сербій В.К., Михайленко О.Ю., Антонова Г.В., Чаплінський А.П. Обґрунтування параметрів комбінованого сошника для стрічкового посіву зернових та внесення повних доз мінеральних добрив посівного матеріалу. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 3. C.68-77. DOI: 10.31388/2078-0877-19-3-68-77

Леженкін О.М., Чаплінський А.П., Науменко М.М., Гурідова В.О. Дослідження руху компостної суміші в циліндричному решеті. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 3. C. 121-129. DOI: 10.31388/2078-0877-19-3-121-129

Мацулевич О. Є. Застосування автоматизованої системи розрахунку циліндричних зубчастих передач при виконанні лабораторних робіт / О. Є. Мацулевич, А. П. Чаплінський // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 104-106.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін, що вивчаються на кафедрі "Технічна механіка" / О. О. Вершков, Л. Ю. Бондаренко, А. П. Чаплинський // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. праць ТДАТУ / гол. ред. В. М. Кюрчев. - Мелітополь, 2016. - С. 92-99.

Шацький В.В. Зміни фізико-механічних властивостей зернових матеріалів в процесі теплової обробки / В.В. Шацький, Д. В. Демьяненко, А. П. Чаплинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2015. - Вип. 15, т. 4. - С. 47-55.

Демьяненко В. Я. Особенности конструкции реверсивного привода дозирующего поршня пневмокормораздатчика / В. Я. Демьянеко, А. П. Чаплинський, Д. В. Демьяненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2015. - Вип. 15, т. 4. - С. 181-186.

Демьяненко В. Я. Кинематический анализ рычажной системы пневмокормораздатчика с дозированием в трубе [Электронный ресурс] / В. Я. Демьяненко, А. П. Чаплинський, Д. В. Демьяненко. - Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електрон. наукове фах. видання / ТДАТУ, від. за вип. В. Т. Надикто. - Мелітополь, 2014. - Вип. 4, т. 2. - С. 65-70.

Дем'яненко В. Я. Аналіз розвитку конструкцій пневмокормороздавачів і машин для завантаження кормів у пневмокормопровід / В. Я. Дем'яненко, А. П. Чаплинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2012. - Вип. 12, т. 5. - С. 29-33.

Чаплинський А. П. Перспективи впровадження модульних енергетичних засобів у сучасних господарствах / А. П. Чаплинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2012. - Вип. 12, т. 5. - С. 34-41.

Чаплинський А. П. Визначення тягового ККД МЕЗ перемінного тягового класу 1,4 - 3 [Электронный ресурс] / А. П. Чаплинський. - Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електр. наук.-фахове вид. / ТДАТУ. - Мелітополь, 2012. - Вип. 2, т. 3.

Дем’яненко В. Я. Визначення коефіцієнта опору при русі кормоповітряної суміші у пневмокормороздавачі з дозуванням у трубі / В. Я. Дем’яненко, Б. В. Болтянський, А. П. Чаплинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах. видання / ТДАТУ, відп. за вип. О. Г. Скляр. - Мелітополь, 2010. - Вип. 10, т. 5. - С. 143-151.

Овечко В. В. Моделювання систем технічної діагностики / В. В. Овечко, А. М. Аюбов, А. П. Чаплинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах. видання / ТДАТУ, відп. за вип. В. Т. Надикто. - Мелітополь, 2008. - Вип. 8, Т. 1. - С. 77-83. - ISBN 966-8428-03-Х.

Надикто В. Т. До питання про тяговий коефіцієнт корисної дії модульного енергетичного засобу / В. Т. Надикто, А. П. Чаплинський // Техніка АПК : науково-технічний журнал. - 2007. - N1/2. - С. 15-17.

Чаплинський А. П. Комплекс вимірювально-реєструючої апаратури для тягових випробовувань енергетичних засобів / А. П. Чаплинський, В. П. Кувачов, О. Г. Котов // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2007. - Вип. 7, т. 2. - С. 232-237.

Чаплинський А. П. До питання про тяговий коефіцієнт корисної дії модульного енергетичного засобу / А. П. Чаплинський, В. Т. Надикто // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2006. - Вип. 35. - С. 118-129.
ПАТЕНТИ
Пат. 146096 U Україна, МПК В60D 1/00 (2021.01) Двомашинна зчіпка / С.І. Малюта, В.Т. Надикто, А.П. Чаплінський, О.Г. Лях, Д.І. Нестеров
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 2020 04996
заявл. 03.08.2020
надр. 20.01.2021, Бюл. № 3

Пат. 133486 U Україна, МПК А01В 37/00 (2019.01) Транспортний пристрій культиватора-рослинопідживлювача / С.І. Малюта, В.Т. Надикто, А.П. Чаплінський, І.Р. Тетервак
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 2018 10759
заявл. 31.10.2018
опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7


Пат. 129158 U Україна, МПК В65G 67/06 (2006.01), В65G 65/30 (2006.01), В65G 65/32 (2006.01) Завантажувач сівалок / С.І. Малюта, В.Т. Надикто, А.П. Чаплинський, А.М. Халаім
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 2018 03727
заявл. 26.04.2018
опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20


Пат. 127625 U Україна, МПК А01В 33/08 (2006.01), А01В 35/20 (2006.01) Робочий орган культиватора / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 2018 03102
заявл. 26.03.2018
опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15


Пат. 123348 U Україна, МПК А01В 35/00 (2018.01) Робочий орган культиватора / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, А.М. Халаім
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 2017 08548
заявл. 21.08.2017
опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4


Пат. 116320 U Україна, МПК А01В 37/00 (2017.01), А01В 39/20 (2006.01) Культиватор - рослинопідживлювач / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, Кошовий М.О.
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 2016 13164
заявл. 22.12.2016
опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9


Пат. 107938U Україна, МПК А01В 37/00 (2016.01), А01В 49/02 (2016.01) Культиватор-рослинопідживлювач / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, Д.С. Бадло(Україна)
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. - № u 2015 13028
заявл. 29.12.2015
надр. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Пат. 107937U Україна, МПК А01В 35/02 (2006.01), А01В 39/02 (2006.01) Спосіб розстановки робочих органів культиватора-рослинопідживлювача / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, Є.А. Мураль(Україна)
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. - № u 2015 13027
заявл. 29.12.2015
надр. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Пат. 107933U Україна, МПК А01В 35/02 (2006.01), А01В 39/02 (2006.01) Спосіб налагоджування культиватора-рослинопідживлювача для суцільного обробітку ґрунту/ В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, (Україна)
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. - № u 2015 13019
заявл. 29.12.2015
надр. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Пат. 107876U Україна, МПК F26В 17/00 (2016.01) Мікронізатор для обробки зернового матеріалу / Д.В. Дем`яненко, В.В. Шацький, А.П. Чаплинський, (Україна)
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. - № u 2015 12566
заявл. 21.12.2015
надр. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Пат. 107874U Україна, МПК А01В 21/02 (2006.01) Голчастий робочий орган / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, М.О. Кошовий (Україна)
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. - № u 2015 12563
заявл. 21.12.2015
надр. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Пат. 107872 U Україна, МПК А01В 21/02 (2006.01) Дворядна голчаста борона / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, К.В. Дронов (Україна)
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. - № u 2015 12561
заявл. 21.12.2015
надр. 24.06.2016, Бюл. № 12.

Пат. 107557U Україна, МПК А01В 37/00 (2016.01), А01В 39/02 (2016.01) Культиватор-рослинопідживлювач / В.Т. Надикто, С.І. Малюта, А.П. Чаплинський, А.В. Сіладій(Україна)
заявник і патентоотримувач Таврійський державний агротехнологічний університет. - № u 2015 13029
заявл. 29.12.2015
надр. 10.06.2016, Бюл. № 11.

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Випробування елементів деталей машин: навчально – методичний посібник для виконання лабораторних робіт (Частина 2) для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Г.В. Антонова, О.Є. Мацулевич, О.В. Івженко, І.В. Пихтєєва, В.М. Щербина, А.П. Чаплінський, С.В. Галько. Мелітополь: Люкс, 2020. 109 с.
 • Механіка матеріалів і конструкцій: навч.-метод. посібник до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка» / Л.Ю. Бондаренко, А.П. Чаплінський, О.О. Вершков, Г.В. Антонова. Мелітополь: Люкс, 2020. 164с.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 1: навчальний посібник / В.М. Щербина, О.Є. Мацулевич, Є.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк, О.В. Івженко, І.В. Пихтєєва, О.О. Вершков, С.В. Галько, А.П. Чаплінський. Мелітополь: Люкс, 2020. 238 с.
 • Механічні випробування матеріалів: навчально – методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка»: для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Г.В. Антонова, О.О. Вершков, Л.Ю. Бондаренко, А.П. Чаплінський. Мелітополь: Люкс, 2020. 112 с.

  Навчальні дисципліни

  Підвищення кваліфікації, стажування

  Основні види діяльності, досягнення

 • Управлінська діяльність - керівник наукової лабораторії - студентське конструкторське бюро «СКБ – DEVELOPER», що створено на базі кафедри «Інженерна механіка та комп'ютерне проектування»
 • Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри «Інженерна механіка та комп'ютерне проектування» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
 • Наукова діяльність – Участь у роботі науково-дослідної лабораторії НДІ механізації землеробства Півдня України в межах програми за № держреєстрації 0116U002718 «Розробити технічні засоби для реалізації нових технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня України»
 • Організаційна робота :

  Нагороди, заохочення, почесні звання:

 • Лауреат (1 місце) в історичному конкурсі, що проводився під патронатом президента Польщі Andrzeja Dudy, присвяченому 100 річчю отримання незалежності Польщі в категорії –praca modelarska (2018 рік)
 • Отримано сертифікат про проходження курсів по вивченню польської мови на рівні В1 (2019 рік)