НАУКОВА ШКОЛА

«Проблеми машиновикористання в землеробстві»

Рік заснування: 2002

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Наукова школа з проблем машиновикористання в землеробстві, була заснована у 2002 році д.т.н., професором, членом-кореспондентом НААН України Кюрчевим В.М. та д.т.н., професором, членом-кореспондентом НААН України Надикто В.Т.
Фундаментальні і прикладні дослідження членів школи спрямовані на розроблення основ агрегатування модульних енергетичних засобів і вітчизняних орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160, створення комбінованих та високопродуктивних машинно-тракторних агрегатів сільськогосподарського призначення, розроблення технологічних та технічних основ екологічно безпечної і економічно ефективної колійної системи землеробства.
На основі провідних положень школи вперше в Україні розроблено проект типажу сільськогосподарських тракторів вітчизняного виробництва, створено передумови для промислового виробництва технологічних модулів до тракторів тягового класу 1,4.
За останні роки школа має значні досягнення в напрямку створення модульних енергетичних засобів (МЕЗ) перемінного тягового класу. За період існування школи підготовлені 1 доктор і 8 кандидатів технічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • розроблення основ агрегатування модульних енергетичних засобів і вітчизняних орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160;
 • створення комбінованих та високопродуктивних МТА с/г призначення;
 • розроблення технологічних та технічних основ екологічно безпечної і економічно ефективної колійної системи землеробства.
ЗАСНОВНИКИ ШКОЛИ

ФОТО КЮРЧЕВ В.Н.

Кюрчев Володимир Миколайович

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного,
Заслужений працівник освіти України.

Профіль Google Scholar

Народився 23 червня 1955 року в с. Андрівка Бердянського району Запорізької області. У 1981 р. закінчив з відзнакою МІМСГ за спеціальністю «інженер-механік».
У 1989 році у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства захистив кандидатську дисертацію за темою «Ресурсозбереження при діагностуванні щілинних ущільнень гідророзподілювачів сільськогосподарської техніки».
У 1991-2000 рр. працював на посаді проректора з економічних питань, з 2000-2006 рр. – проректор з наукової роботи та директор Науково-дослідного інституту механізації землеробства півдня України Таврійської державної агротехнічної академії .
З 2006 р. і дотепер – ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
У 2015 року у ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України захистив докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічні основи агрегатування орно-просапних тракторів».
У 2016 році Володимир Миколайович Кюрчев був обраний членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.
Автор більше 200 наукових публікацій, співавтор монографій «Збирання зернових культур роздільним способом» (2012), «Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями» (2016), автор підручників «Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві» (1996), «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации в системе АПК» (1997), «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали» (2003, 2005), «Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві» (2005), «Альтернативне паливо для енергетики АПК» (2012), «Організація та технологія технічного сервісу машин» (2019).

Надикто В.Т.

Надикто Володимир Трохимович

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри МВЗ, директор НДІ МЗПУ, завідувач кафедрою Машиновикористання в землеробстві, Заслужений діяч науки і техніки України.

Профіль Google Scholar

Народився 2 січня 1956 року в Брянській області. У 1977 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «інженер-механік». В жовтні 1977 року був прийнятий на
посаду старшого інженера лабораторії механізації вирощування рицини Південного відділення УкрНДІМЕСГ (смт. Якимівка, Запорізька область). У Південному філіалі УкрНДІМЕСГ (нині Південний науково-дослідний центр ННЦ «ІМЕСГ» УААН) Володимир Трохимович пропрацював 23 роки, пройшовши шлях від старшого інженера до завідувача відділу.
У 1989 р. у Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В. П. Горячкіна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Обоснование схемы и параметров пахотного агрегата на основе трактора тягово-энергетической концепции».
У 2001 р. Володимир Трохимович у ІМЕСГ УААН захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Основи агрегатування модульних енергетичних засобів».
З 2002 року працює в ТДАТУ(тоді ТДАТА), з 2003 р. отримав вчене звання професора. У 2010 році В. Т. Надикто обирають членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.
Автор понад 200 наукових публікацій, автор монографії «Основы агрегатирования модульных энергетических средств» (2003), співавтор монографій «Агрегатування плугів» (2008), «Колійна та мостова системи землеробства» (2008), «Збирання зернових культур роздільним способом» (2012), «Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями» (2016), автор підручників «Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві» (2005), «Основи наукових досліджень» (2017).
Під його керівництвом захищено 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.
За багаторічну плідну працю нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» І, ІІ, ІІІ ступеня (2009, 2007, 2006). 2016 році отримав почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

КЮРЧЕВ В.М. НАУКОВІ СТАТТІ (2018-2019)
 1. Кюрчев В. М. Експериментальні дослідження механічного висівного апарату / В. М. Кюрчев, Є. К. Сербій // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь : ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3 : Технічні науки. – С. 3-13.
 2. Increasing the Efficiency of the Technological Process of Processing Castor-Oil Seeds into Castor Oil / V. Didur, V. Kiurchev [и др.] // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 17-27.
 3. Influence of machine-tractor set constructional parameters on kinematic discrepancy in tractor wheels / V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Nadykto, V. Kyurchev // TAE-2019: 7th International conference on trends in agricultural engineering (17th-20th September 2019). – Prague, 2019. – С. 81-86.
 4. Kiurchev V. Seed Material Size Influence on Its Uniform Sowing Unit Delivery / V. Kiurchev, Y. Serbii, S. Shevchenko // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 75-84.
 5. The Efficiency of Tractor Application with Articulated Frame for Cultivating Arable Crops / V. Nadykto, O. Karaiev, V. Kyurchev, H. Beloev // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 161-167.
 6. Кюрчев В. М. Нова методика комплектування тягово-приводних ґрунтообробних агрегатів з тракторами тягово-енергетичної концепції / В. М. Кюрчев, В. П. Кувачов // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : мат. Міжнар. конф.( м. Київ, 23–25 травня 2018 р.) / НУБіП України ; відпов. за вип. В. В. Отченашко. – К., 2018. – Т. 5. – С. 179-182.
 7. Надикто В. Перспективи зростання продуктивності роботи машино-тракторного агрегата / В. Надикто, В. Кюрчев // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2018. – № 7. – С. 26-27.
 8. Перспективи зростання продуктивності роботи машинно-тракторного агрегату [Электронный ресурс] / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, А. М. Аюбов, В. М. Масалабов, О. Д. Кістечок . – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наукове фах. видання / ТДАТУ . – Мелітополь, 2018. – Вип. 8, т. 2.
 9. Experimental research on the movement stability of a ploughing aggregate, composed according to the “push-pull” scheme / S. Ivanovs, V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Kyurchev, V. Kuvachov // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2018. – Vol. 56, is. 3. – С. 9-16.
 10. Теоретичне обгрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України / В. В. Адамчук, В. М. Булгаков,В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев // Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал української академії наук. – 2017. – № 1. – С. 43-47.
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ КЮРЧЕВА В. М.

Кюрчев Володимир Миколайович: біобібліографічний покажчик публікацій з 1986 по 2020 роки / ТДАТУ; наук. бібліотека; уклад. Г. Д. Попазова. – 2 вид., допов. – Мелітополь, 2020. – 84 с. – (Біобібліографістика провідних учених ТДАТУ).

НАДИКТО В. Т. НАУКОВІ СТАТТІ 2018-2019
 1. Надикто В. Текроновий плуг / В. Надикто, А. Аюбов, О. Сушко // FARMER. – 2019. – № 1. – С. 118-120.
 2. Influence of machine-tractor set constructional parameters on kinematic discrepancy in tractor wheels / V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Nadykto, V. Kyurchev // TAE-2019 : 7th International conference on trends in agricultural engineering (17th-20th September 2019). – Prague, 2019. – С. 81-86.
 3. Research of variants to improve steerability of movement of trailed asymmetric harvesting aggregate / V. Bulgakov, V. Nadykto, S. Ivanovs, J. Nowak // Engineering for Rural Development: [18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development (Jelgava, 22 May-24 May 2019)]. – Jelgava, 2019. – Vol. 18. – С. 136-143. – DOI: 10.22616/ERDev2019.18.N169.
 4. The Efficiency of Tractor Application with Articulated Frame for Cultivating Arable Crops / V. Nadykto, O. Karaiev, V. Kyurchev, H. Beloev // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 161-167.
 5. Theoretical background for increasing grip properties of wheeled tractors based on their rational ballasting / V. Bulgakov, V. Nadykto, S. Kyurchev, A. Nesvidomin, J. Olt // Agraarteadus. – Tartu, 2019. – Vol. 30, is. 2. – С. 78-84.
 6. Надикто В. Перспективи зростання продуктивності роботи машино-тракторного агрегата / В. Надикто, В. Кюрчев // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2018. – № 7. – С. 26-27.
 7. Перспективи зростання продуктивності роботи машинно-тракторного агрегату [Электронный ресурс] / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, А. М. Аюбов, В. М. Масалабов, О. Д. Кістечок . – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наукове фах. видання / ТДАТУ . – Мелітополь, 2018. – Вип. 8, т. 2.
 8. A Mathematical Model of the Plane-Parallel Movement of an Asymmetric Machine-and-Tractor Aggregate / V. Bulgakov, S. Pascuzzi, V. Nadykto, S. Ivanovs // Agriculture. – 2018. – Vol. 8, is. 10. – С. 151. – DOI: 10.3390/agriculture8100151. machine tractor unit / V. Bulgakov, V. Nadykto, Z. Ruzhylo, S. Ivanovs, S. Pascuzzi // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : мат. Міжнар. конф.( м. Київ, 23–25 травня 2018 р.) / НУБіП України ; відпов. за вип. В. В. Отченашко. – К., 2018. – Т. 5. – С. 111-113.
 9. Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate / V. Bulgakov, V. Nadykto, N. Kaletnik, S. Ivanovs // Engineering for rural development : [17th International Scientific Conference (may 23-25, 2018, Jelgava, Latvia)]. – Jelgava, 2018. – Vol. 17. – С. 227-233.
 10. Research of technical-operational characteristics of the arable unit, working on “push-pull” system / V. Bulgakov, V. Nadykto, V. Nesvidomin, J. Olt, A. Nesvidomin // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : мат. Міжнар. конф.( м. Київ, 23–25 травня 2018 р.) / НУБіП України ; відпов. за вип. В. В. Отченашко. – К., 2018. – Т. 5. – С. 114-116.
 11. Research on the turning ability of a two-machine aggregate / V. Bulgakov, S. Ivanovs, V. Nadykto, V. Kuvachov, V. Masalabov // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2018. – Т. 54, № 1. – С. 139-146.
 12. Scientific preconditions for improving the sustainability of movement of reaper unit / V. M. Bulgakov, V. Nadykto, Z. Ruzhylo, S. Ivanovs, S. Pascuzzi // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : мат. Міжнар. конф.( м. Київ, 23–25 травня 2018 р.) / НУБіП України ; відпов. за вип. В. В. Отченашко. – К., 2018. – Т. 5. – С. 105-107.
 13. Theoretical investigation of turning ability of two-machine sowing aggregate / S. Ivanovs, V. Bulgakov, V. Nadykto, V. Kuvachov // Engineering for rural development : [17th International Scientific Conference (may 23-25, 2018, Jelgava, Latvia)]. – Jelgava, 2018. – Vol. 17. – С. 314-322.
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ НАДИКТО В. Т.

Надикто Володимир Трохимович: біобібліографічний покажчик основних публікацій з 1982 по 2021 роки / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладачі Г. Д. Попазова, Н. М. Семенюк, С. В. Вовченко. – Мелітополь, 2021. – 82 с. – (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ).

ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
Скляр О.Г.

Скляр Олександр Григорович – перший проректор ТДАТУ, кандидат технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
У 1991 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Інженер-механік». З 1991 р. працює у МІМСГ. У січні 1995 року захистив кандидатську дисертацію за темою «Повышение работоспособности гидропривода коробки передач трактора с переключением без разрыва потока мощности » та отримав вчену ступінь кандидата технічних наук. З 1997 р. по 2003 р. працював на посаді завідуючого кафедри Механізація тваринництва.
Основний напрямок наукової діяльності – розробка енергозберігаючих та екологічно- чистих технологій і засобів механізації виробництва продукції тваринництва. Автор 11 навчальних посібників, близько 100 наукових статей, 14 патентів на винаходи.
Галузь наукових інтересів: розробка енергозберігаючих та екологічно- чистих технологій і засобів механізації виробництва продукції тваринництва.

Наукові статті
1. Results of the nutritional preservation research of the alfalfa laying on storage with two-phase compaction / D. Milko, O. Sclyar, R. Sclyar [et al] // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2020. – Vol. 60, is. 1. – С. 269-274. – DOI: 10.35633/inmateh-60-30.
2. Skliar O. Research of the Cereal Materials Micronizer for Fodder Components Preparation in Animal Husbandry / O. Skliar, В. Boltianskyi, N. Boltyanska, D. Demyanenko // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 248-258.
3. Studying the physicalchemical properties of alloyed metallurgical waste as secondary resourcesaving raw materials / S. Hryhoriev, …, O. Skliar, S. Kvitka// Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies / ЧП “Технолог. центр”, Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп. – Харьков, 2018. – Vol. 4, is. 12(94). – С. 43-48. – doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140924.
4. Скляр О. Г. Аналіз органічних добрив після анаеробної ферментації [Электронный ресурс] / О. Г. Скляр, Р. В. Скляр. – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // ADVANCES OF SCIENCE : Proceedings of articles the international scientific conference (Czech. Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 22 June 2018). – Kyiv, 2018. – С. 1235-1241.
5. Скляр О. Г. Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом системного підходу / О. Г. Скляр, Б. В. Болтянський, О. В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2 : Технічні науки. – С. 92-97.

кувачев

Кувачов Володимир Петрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри МВЗ.

У 1997 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Інженер-механік». У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ″Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3″. З 2012 р. по 2015 р. навчався в докторантурі ТДАТУ.
Автор близько 150 наукових робіт, опублікованих у фахових виданнях та 71 патенту на винаходи.
Галузь наукових інтересів: тракторна енергетика в землеробстві, колійна та мостова системи землеробства

Наукові статті
1. Simulation of the Flat-parallel Movement of a Bridge Agricultural Unit with an Articulated Frame / V. Bulgakov, …, V. Kuvachov, Y. Ihnatiev // Rural Sustainability Research. – 2020. – Vol. 44(339). – С. 8-14. – DOI: 10.2478/plua-2020-0012;
2. A theoretical and experimental study of combined agricultural gantry unit with a mineral fertiliser spreader / V. Bulgakov, …, V. Kuvachov [et al.] // Agraarteadus. – 2020. – Vol. 31(2). – С. 139-146
3. Kuvachov V. Justification of the parameters a rear-mounted linkage wide span tractor (vehicle) / V. Kuvachov // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка: наук. фах. видання / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 199. – С. 32-47. – (Технічні науки).
4. Theoretical Study of Transverse Offsets of Wide Span Tractor Working Implements and Their Influence on Damage to Row Crops / V. Bulgakov, S. Pascuzzi, V. Adamchuk, V. Kuvachov // Agriculture(Switzerland). – 2019. – Т. 9, вып. 7. – С. 144. – DOI: 10.3390/agriculture9070144.
5. Дослідження умов комплектування тягово-приводних грунтообробних агрегатів з тракторами тягово-енергетичної концепції / В. В. Адамчук, В. М. Булгаков, І. В. Головач, В. П. Кувачов // Agricultural Science and Practice : науковий журнал. – 2018. – N 2. – С. 27-36.

митков

Мітков Василь Борисович – кандидат технічних наук, доцент кафедри МВЗ, заступник директора ННІ ЗДО.

У 2001 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Інженер-механік». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обгрунтування схеми і параметрів агрегату для основного обробітку грунту».
Автор понад 50 наукових робіт, опублікованих у фахових виданнях та 35 патентів на винаходи.
Галузь наукових інтересів: агрегатування комбінованих машино-тракторних агрегатів, оцінка рівня екологічної безпеки роботи сільськогосподарських агрегатів.

Галузь наукових інтересів: агрегатування комбінованих машино-тракторних агрегатів, оцінка рівня екологічної безпеки роботи сільськогосподарських агрегатів.

Наукові статті
1. The Coefficient Determination of a Damper Washer Hydraulic Resistance for Reducing a Technical Module Oscillation Amplitude / V. Bulgakov, О. Parakhin, V. Mitkov, T. Chorna // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 183-190.
2. Mitkov V. Methodology of evaluation of environmental and technological properties of the mobile energy machine / V. Mitkov, H. Beloev // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – 2018. – Vol. 64, Is. 4. – С. 114-116.
3. Мітков В. Б. Результати дослідження картоплесаджалки СН-4Б для посівуцибулі-ріпки / В. Б. Мітков, А. М. Аюбов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 2 : Технічні науки. – С. 50-56.
4. Альтернативний спосіб глибокого обробітку грунту в умовах Півдня України / В. Б. Мітков [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету : наукове фахове видання / гол. ред. В. І. Ладика. – Суми, 2016. – Вип. 10/1 (29): до 116-річниці з дня народження П. М. Василенка. – С. 20-25.
5. Кувачев В. Моделирование плоско-паралельного движения в вертикальной плоскости ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия / В. Кувачев, В. Митков, А. Шульга // MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture. – Lublin, 2016. – Vol. 18, № 1. – С. 3-12.

черная

Чорна Тетяна Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри МВЗ
У 1999 році одержала ступінь магістра технічних наук у Таврійській державній агротехнічній академії. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обгрунтування схеми і параметрів посівного агрегату на базі орно-просапного трактора».
Автор понад 40 наукових робіт, опублікованих у фахових виданнях та 24 патентів на винаходи.
Галузь наукових інтересів: технології виробництва просапних культур, розробка машин і пристроїв.

Наукові статті
1. The Coefficient Determination of a Damper Washer Hydraulic Resistance for Reducing a Technical Module Oscillation Amplitude / V. Bulgakov, О. Parakhin, V. Mitkov, T. Chorna // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 183-190.
2. Theoretical Studies of Stable Exploitation Conditions of a Three-Wheeled Tractor on the Field Slopes / V. Sheichenko, G. Hailis, I. Dudnikov, T. Chorna // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 233-247.
3. Урахування показника екологічних властивостей мобільного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рівня [Электронный ресурс] / В. Б. Мітков, В. П. Кувачов, Т. С. Чорна, С. В. Сологуб. – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, т. 3. – С. 33-40.
4. Лавриненко М. А. Результати досліджень визначення тягового опору знаряддя для пошарового обробітку грунту / М. А. Лавриненко, Т. С. Чорна // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.) / ТДАТУ. – Мелітополь : ТДАТУ, 2015. – Т. 4: Технічні науки, ч. 2. – С. 77-82.
5. Чорна Т. С. Обгрунтування доцільності використання технології Strip-till у сівозміні / Т. С. Чорна // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.) / ТДАТУ. – Мелітополь : ТДАТУ, 2015. – Т. 4: Технічні науки, ч. 2. – С. 101-103.

масалабов

Масалабов Василь Миколайович – кандидат технічних наук, асистент кафедри МВЗ, Почесний професор ТДАТУ, голова кооперативу «Дружба», Заслужений працівник сільського господарства України, голова Аграрного союзу Мелітопольського району.
У 1981році закінчив МІМСГ за спеціальністю «Інженер-механік». Василь Миколайович очолює сільськогосподарський багатофункціональний кооператив «Дружба» у Мелітопольському районі.
Основні види діяльності господарства – виробництво зернових, бобових та олійних культур, а також племінне тваринництво. На полях кооперативу вирощують саджанці плодових, ягідних та декоративних рослин.
Свою господарську діяльність Василь Миколайович вдало поєднує з науковою, у 2016 році ним захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Завдяки тісній співпраці з науковцями ТДАТУ підготовлено до впровадження низку наукових розробок.

Наукові статті
1. Research on the turning ability of a two-machine aggregate / V. Bulgakov, S. Ivanovs, V. Nadykto, V. Kuvachov, V. Masalabov // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2018. – Т. 54, № 1. – С. 139-146.
2. Масалабов В. М. Дослідження динамічної повороткості двомашинного МТА [Электронный ресурс] / В. М. Масалабов, В. Т. Надикто. – Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електр. наук.-фахове вид. / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 2, т. 3.
3. Масалабов В. М. Методика перевірки математичної моделі двомашинного посівного МТА на адекватність / В. М. Масалабов // Збірник тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-техн. конференції “Крамаровські читання” (17-18 лютого 2015 року, Київ) / НУБіП. – К., 2015. – С. 155-157.
4. Масалабов В. Н. Динамика неустановившегося поворота двухмашинного посевного машинно-тракторного агрегата / В. Н. Масалабов // Агропанорама: науч.-техн. журнал для работников АПК / Белорусский государственный аграрный технический университет. – 2015. – № 4. – С. 16-18.
5. Масалабов В. Двомашинна зчіпка / В. Масалабов, Л. Маргарян, А. Аюбов // FARMER. – 2011. – № 7 (Липень). – С. 84.

кистечек

Кістечок Олександр Дмитрович – кандидат технічних наук, ст. викладач кафедри технічний сервіс в АПК, Почесний професор ТДАТУ, директор ТОВ «Дніпро», член Наглядової ради ТДАТУ.
У 1986 році закінчив МІМСГ за спеціальністю «Інженер-механік». З ініціативи Олександра Дмитровича у 1999 році було організовано сільськогосподарське приватне підприємство «Дніпро», розташоване в Херсонській області. На сьогоднішній день господарство обробляє більш ніж 13000 га землі, значно оновлено машино-тракторний парк. ПП «Дніпро» включено до Державного реєстру виробників насіння зернових і олійних культур.
Олександр Дмитрович у 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Обґрунтування схеми та параметрів орного агрегату з переднім і заднім навісними плугами». Результати досліджень були застосовані в роботі машино-тракторних агрегатів на полях ПП «Дніпро», а також використовуються у процесі теоретичної і практичної підготовки студентів ТДАТУ.

Наукові статті
1. Theoretical research into the stability of motion of the ploughing tractor-implement unit operating on the ‘push-pull’ principle / V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Nadykto, A. Kistechok, J. Olt // Agronomy Research / Faculty of Agronomy, Estonian Agricultural University. – 2017. – Vol. 15(4). – С. 1517-1529. (Стаття проіндексована у БД SCOPUS).
2. Study of a push-pull plougn combination / V. T. Nadykto, V. N. Kyurchev, Hristo Beloev, A. Kistechok // Journal of agriculture and environment = [Сільське господарство та навколишнє середовище] / Tavria state agrotechnological universit. – Melitopol, 2017. – Vol. 1, № 1 . – P. 4-8.
3. Кістечок О. Д. Аналіз шляхів зменшення енергетичних витрат на оранці / О. Д. Кістечок // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 4. – С. 157-166.
4. Кістечок О. Д. Дослідження стійкості руху орного агрегату у горзонтальній площні / О. Д. Кістечок, В. Т. Надикто // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП ; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – № 254. – С. 268-674. – (Техніка та енергетика АПК).
5. Кістечок О. Д. Експериментальне дослідження орного машино-тракторного агрегату схеми “PUSH-PULL” / О. Д. Кістечок // Сучасні проблеми землеробської механіки : зб. тез доп. XVII Міжнар. наук. конф. (17-18 жовтня 2016 р., м. Суми) / Сумський НАУ. – Суми, 2016. – С. 110-111.

Караев

Караєв Олександр Гнатович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри сільськогосподарських машин, директор НДІ зрошуваного садівництва.
У 1986 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Інженер-механік».
У 1993 році захистив у МІМСГ кандидатську дисертацію за темою «Обоснование параметров машины для насыпки противоэрозионных валов-террас на склонах». З 1993 року – старший науковий співробітник.
Член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти з 2013 року. У 2017 захистив докторську дисертацію за темою «Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культур».
Галузь наукових інтересів: Технології та засоби механізації в зрошуваному розсадництві та плодівництві: вирощування сертифікованого садивного матеріалу плодових культур виробництво плодової продукції
Має близько 100 публікацій та 21 патент України. Під керівництвом О. Г. Караєва захищено 5 кандидатських дисертацій, 3 аспіранта працюють над кандидатськими дисертаціями.

Наукові статті
1. Influence of the plough with tekrone mouldboards and landsides on ploughing parameters / V. Nadykto, V. Kyurchev, V. Bulgakov, P. Findura, O. Karaiev // Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering / The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra. – Nitra, 2020. – T. 23, is. 1. – С. 40-45. – DOI: 10.2478/ata-2020-0007.
2. Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур / О. Г. Караєв [и др.] // Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. пр. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; гол. ред. кол. А. В. Найдиш. – Мелітополь, 2019. – Вип. 16. – С. 128-139. – doi.org/10.33842/2313-125X/2019/16/128/139.
3. Defining Stability of Technological Process of Growing Fruit Crop Seedlings / O. Karaiev, L. Tolstolik, I. Chyzhykov // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 53-62.
4. The Efficiency of Tractor Application with Articulated Frame for Cultivating Arable Crops / V. Nadykto, O. Karaiev, V. Kyurchev, H. Beloev // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 161-167.
5. The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / O. Matkovskyi, O. Karaiev [и др.] // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations : Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – [Б. м.], 2019. – Ч. 1. – С. 121-131.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ
 1. Скляр А. Г. Повышение работоспособности гидропривода коробки передач трактора с переключением без разрыва потока мощности : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.20.03 / А. Г. Скляр ; ХГТУСХ. – Харьков, 1994. – 20 с.
 2. Кнышов А. Я. Ресурсосбережение при диагностировании гидроприводов сельскохозяйственных тракторов : автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / А. Я. Кнышов ; ХГТУСХ. – Харьков, 1996. – 24 с.
 3. Дідур В. В. Забезпечення функціональної стабільності мобільної сільськогосподарської техніки шляхом удосконалення засобів очищення дизельного палива: автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11/ В. В. Дідур ; ЛНАУ. – Луганськ, 2004. – 20 с.
 4. Кувачов В. П. Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3 : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / В. П. Кувачов ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. – 21 с.
 5. Мітков В. Б. Обгрунтування схеми і параметрів агрегату для основного обробітку грунту : автореферат дис.. канд. техн. наук : 05.05.11 / В. Б. Мітков ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2007. – 20 с.
 6. Чорна Т. С. Обгрунтування схеми і параметрів посівного агрегату на базі орно-просапного трактора : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / Т. С. Чорна ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – 20 с.
 7. Масалабов В. М. Обгрунтування схеми та конструктивно-технологічних параметрів двомашинного посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4 : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / В. М. Масалабов ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – 20 с.
 8. Кістечок О. Д. Обгрунтування схеми та параметрів орного агрегату з переднім і заднім навісними плугами: автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / О. Д. Кістечок ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 21 с.
 9. Караєв О. Г. Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культур : автореферат дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11 / О. Г. Караєв ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 40 с.
СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ
 • розроблено 2 модульних енергетичних засобів (МЕЗ) перемінного тягового класу – ТДАТУ у співдружності з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України розроблено два модульних енергетичних засоби. Перший із них презентує МЕЗ перемінного тягового класу 1,4-3 (умовна марка МЕЗ-100), а другий – МЕЗ перемінного тягового класу 3-5 (умовна марка МЕЗ-ЗОО);
 • розроблено комбіновані і широкозазхватні МТА на основі орно-просапного трактора серії ХТЗ-160. Застосування широкозахватних МТА на основі трактора серії ХТЗ-160 дозволяє збільшити продуктивність роботи у порівнянні з аналогічними агрегатами до 50%, питомі витрати пального зменшити на 20…25%;
 • розроблено двомаіііинну напівнавісну зчіпку СС-7,2. Напівнавісна двомашинна гідрофікована зчіпка призначена для агрегатування двох причіпних сівалок типу С3-3,6 з трактором тягового класу 1,4;
 • розроблено універсальний культиватор;
 • розроблено новий агрегат для сівби соняшнику. На півдні країни, де зосереджена значна частина посівів просапних культур із міжряддями 70 см, останнім часом багато сільгоспвиробників використовують 6-й або 8-й рядні комплекси на базі універсально-просапних тракторів тягового класу 1,4. ТДАТУ у своєму дослідному господарстві використовує новий агрегат у складі трактора ХТЗ-17021 та 12-рядної навісної сівалки «Optima».
 • розроблено агрегат для обробітку пару. Агрегат складається із трактора тягового класу 1,4 та навісної боронувальної секції. Для зменшення ущільнення грунту енергетичний засіб обладнується здвоєними шинами з допомогою спеціального механізму – подвоювача;
 • розроблено пристрою для здвоювання коліс тракторів. Застосування пристроїв для здвоювання коліс тракторів тягових класів 1,4; 3 і 5 практично вдвічі збільшує площу їх опорної поверхні, що дозволяє зменшити ущільнення грунту, буксування рушіїв і питомі витрати палива;
 • розроблено агрегат для передпосівного обробітку грунту у складі трактора МТЗ-82 з подвоєними шинами і бороною-культиватором КШП-8-02.
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Монографії

Надыкто В. Т. Основы агрегатирования модульных энергетических средств: монография / В. Т. Надыкто. – Мелитополь, 2003. – 240 с.

Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.

Організація та технологія технічного сервісу машин : навч. посібник / О. М. Шокарев, В. М. Кюрчев, С. В. Кюрчев, А. М. Побігун; ТДАТУ. – Мелітополь: ФОРВАРДПРЕСС, 2019. – 307 с.

Булгаков В. М. Агрегатування плугів : монографія / В. М. Булгаков, В. І. Кравчук, В. Т. Надикто. – К. : Аграрна наука, 2008. – 152 с.

Надикто В. Т. Колійна та мостова системи землеробства : монографія / В. Т. Надикто, В. О. Улексін. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 270 с.

Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.

Чорна Т. С. Особливості агрегатування посівного машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : монографія / Т. С. Чорна. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. – 92 с.

Мітков В. Б. Особливості агрегатування комбінованого машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : монографія / В. Б. Мітков. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 152 с.

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями : монографія / В. В. Адамчук, …, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто ; за ред. В. В. Адамчука. – К. : Аграрна наука, 2016. – 368 с

Караєв О. Г. Якість продукції розсадництва плодових культур : монографія / О. Г. Караєв, Л. М. Толстолік ; ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2014. – 152 с. : табл.

Підручники, монографії. В. М. Кюрчев

кткв Контроль тракторов, комбайнов и автомобилей по показателям безопасности : [справочное издание] / В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, В. Н. Кюрчев [и др.]. – К. : Урожай. – 1993 Ч. 1. – 1993. – 296 с.
ксх Контроль сельскохозяйственной техники по показателям безопасности : [справочное издание] / В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, В. Н. Кюрчев [и др.]. – К. : Урожай. – 1993 Ч. 2. – 1994. – 336 с.
ид Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві : навч. посібник / М. Л. Крижачківський, О. В. Дацишин, В. В. Овечко, В. О. Чигрин, В. М. Кюрчев ; за ред. М. Л. Крижачківського. – К. : Урожай, 1996. – 176 с.
1 Ермолаев С. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации в системе АПК : учебник / С. А. Ермолаев, В. А. Мунтян, В. М. Кюрчев ; под ред. С. А. Ермолаева. – К. : Альтур, 1997. – 414 с.
2 Кюрчев В. М. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. М. Кюрчев. – Мелітополь : ТДАТА, 2003. – 206 с.
3 Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.
4 Кюрчев В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, Л. І. Грачова. – К. : Аграрна освіта, 2012. – 416 с..
5

Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.
5

Організація та технологія технічного сервісу машин : навч. посібник / О. М. Шокарев, В. М. Кюрчев, С. В. Кюрчев, А. М. Побігун; ТДАТУ. – Мелітополь: ФОРВАРДПРЕСС, 2019. – 307 с.

Підручники, монографії В. Т. Надикто

6
Надыкто В. Т. Основы агрегатирования модульных энергетических средств: монография / В. Т. Надыкто. – Мелитополь, 2003. – 240 с.
3 Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.
7 Булгаков В. М. Агрегатування плугів : монографія / В. М. Булгаков, В. І. Кравчук, В. Т. Надикто. – К. : Аграрна наука, 2008. – 152 с.
5

Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.
8 Надикто В. Т. Колійна та мостова системи землеробства : монографія / В. Т. Надикто, В. О. Улексін. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 270 с