НАУКОВА ШКОЛА

«Проблеми машиновикористання в землеробстві»

Рік заснування: 2002

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Наукова школа з проблем машиновикористання в землеробстві, була заснована у 2002 році д.т.н., професором, членом-кореспондентом НААН України Кюрчевим В.М. та д.т.н., професором, членом-кореспондентом НААН України Надикто В.Т.
Фундаментальні і прикладні дослідження членів школи спрямовані на розроблення основ агрегатування модульних енергетичних засобів і вітчизняних орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160, створення комбінованих та високопродуктивних машинно-тракторних агрегатів сільськогосподарського призначення, розроблення технологічних та технічних основ екологічно безпечної і економічно ефективної колійної системи землеробства.
На основі провідних положень школи вперше в Україні розроблено проект типажу сільськогосподарських тракторів вітчизняного виробництва, створено передумови для промислового виробництва технологічних модулів до тракторів тягового класу 1,4.
За останні роки школа має значні досягнення в напрямку створення модульних енергетичних засобів (МЕЗ) перемінного тягового класу. За період існування школи підготовлені 1 доктор і 8 кандидатів технічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • розроблення основ агрегатування модульних енергетичних засобів і вітчизняних орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160;
 • створення комбінованих та високопродуктивних МТА с/г призначення;
 • розроблення технологічних та технічних основ екологічно безпечної і економічно ефективної колійної системи землеробства.
ЗАСНОВНИКИ ШКОЛИ

ФОТО КЮРЧЕВ В.Н.

Кюрчев Володимир Миколайович

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, ректор Таврійського державного агротехнологічного університету,
Заслужений працівник освіти України.

Профіль Google Scholar

Народився 23 червня 1955 року в с. Андрівка Бердянського району Запорізької області. У 1981 р. закінчив з відзнакою МІМСГ за спеціальністю «інженер-механік».
У 1989 році у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства захистив кандидатську дисертацію за темою «Ресурсозбереження при діагностуванні щілинних ущільнень гідророзподілювачів сільськогосподарської техніки».
У 1991-2000 рр. працював на посаді проректора з економічних питань, з 2000-2006 рр. – проректор з наукової роботи та директор Науково-дослідного інституту механізації землеробства півдня України Таврійської державної агротехнічної академії .
З 2006 р. і дотепер – ректор Таврійського державного агротехнологічного університету.
У 2015 року у ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України захистив докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічні основи агрегатування орно-просапних тракторів».
У 2016 році Володимир Миколайович Кюрчев був обраний членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.
Автор 150 наукових публікацій, співавтор монографій «Збирання зернових культур роздільним способом» (2012), «Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями» (2016), автор підручників «Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві» (1996), «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации в системе АПК» (1997), «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали» (2003, 2005), «Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві» (2005), «Альтернативне паливо для енергетики АПК» (2012).

Надикто В.Т.

Надикто Володимир Трохимович

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету, директор НДІ МЗПУ, завідувач кафедрою Машиновикористання в землеробстві, Заслужений діяч науки і техніки України.

Профіль Google Scholar

Народився 2 січня 1956 року в Брянській області. У 1977 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «інженер-механік». В жовтні 1977 року був прийнятий на
посаду старшого інженера лабораторії механізації вирощування рицини Південного відділення УкрНДІМЕСГ (смт. Якимівка, Запорізька область). У Південному філіалі УкрНДІМЕСГ (нині Південний науково-дослідний центр ННЦ «ІМЕСГ» УААН) Володимир Трохимович пропрацював 23 роки, пройшовши шлях від старшого інженера до завідувача відділу.
У 1989 р. у Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В. П. Горячкіна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Обоснование схемы и параметров пахотного агрегата на основе трактора тягово-энергетической концепции».
У 2001 р. Володимир Трохимович у ІМЕСГ УААН захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Основи агрегатування модульних енергетичних засобів».
З 2002 року працює в ТДАТУ(тоді ТДАТА), з 2003 р. отримав вчене звання професора. У 2010 році В. Т. Надикто обирають членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.
Автор понад 200 наукових публікацій, автор монографії «Основы агрегатирования модульных энергетических средств» (2003), співавтор монографій «Агрегатування плугів» (2008), «Колійна та мостова системи землеробства» (2008), «Збирання зернових культур роздільним способом» (2012), «Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями» (2016), автор підручників «Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві» (2005), «Основи наукових досліджень» (2017).
Під його керівництвом захищено 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.
За багаторічну плідну працю нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» І, ІІ, ІІІ ступеня (2009, 2007, 2006). 2016 році отримав почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КЮРЧЕВА В. М.
 1. Кюрчев В. Н. Ресурсосбережение при диагностировании щелевых уплотнений гидрораспределителей сельскохозяйственной техники : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.20.03 / В. Н. Кюрчев ; ХИМЭСХ. – Х., 1989. – 21 с.
 2. Кюрчев В. М. Механіко-технологічні основи агрегатування орнопросапних тракторів : автореферат дис… д-ра техн. наук : 05.05.11 / В. М. Кюрчев ; НАНУ, ННЦ “ІМЕСГ”. – Глеваха, 2015. – 45 с.
 3. Контроль тракторов, комбайнов и автомобилей по показателям безопасности : [справочное издание] / В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, В. Н. Кюрчев [и др.]. – К. : Урожай. – 1993
  Ч. 1. – 1993. – 296 с.
 4. Контроль сельскохозяйственной техники по показателям безопасности : [справочное издание] / В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, В. Н. Кюрчев [и др.]. – К. : Урожай. – 1993
  Ч. 2. – 1994. – 336 с.
 5. Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві : навч. посібник / М. Л. Крижачківський, О. В. Дацишин, В. В. Овечко, В. О. Чигрин, В. М. Кюрчев ; за ред. М. Л. Крижачківського. – К. : Урожай, 1996. – 176 с.
 6. Ермолаев С. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации в системе АПК : учебник / С. А. Ермолаев, В. А. Мунтян, В. М. Кюрчев ; под ред. С. А. Ермолаева. – К. : Альтур, 1997. – 414 с.
 7. Кюрчев В. М. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. М. Кюрчев. – Мелітополь : ТДАТА, 2003. – 206 с.
 8. Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.
 9. Кюрчев В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, Л. І. Грачова. – К. : Аграрна освіта, 2012. – 416 с.
 10. Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.
 11. Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями : монографія / В. В. Адамчук, …, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто ; за ред. В. В. Адамчука. – К. : Аграрна наука, 2016. – 368 с.

Наукові статті

 1. The oretical consideration of the controllability indicator of machine-tractor unit movement / V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Nadykto, V. Kyurchev, L. Nozdrovicky // Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering / The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra. – Nitra, 2017. – Vol. 20, No 1. – С. 11-18.
 2. Study of a push-pull plougn combination / V. T. Nadykto, V. N. Kyurchev, Hristo Beloev, A. Kistechok // Journal of agriculture and environment = [Сільське господарство та навколишнє середовище] / Tavria state agrotechnological universit. – Melitopol, 2017. – Vol. 1, No 1 . – P. 4-8. 14.
 3. Теоретичне обгрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України / В. В. Адамчук, В. М. Булгаков, В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев // Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал української академії наук. – 2017. – No 1. – С. 43-47.
 4. Надикто В. Оцінка керованості руху машино-тракторних агрегатів / В. Надикто, В. Кюрчев // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2016. – No 2. – С. 10-14.
 5. Kyurchev V. Technical change and financial efficiency: рlowing-rotary tractors in Ukraine/ V. Kyurchev // Journal of Finance and Accounting (USA). – 2014. – No 2(1). – P. 8-12.
 6. Україні потрібен власний типаж тракторів / В. Адамчук, В. Булгаков, В. Кюрчев, В. Надикто // Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. – 2014. – No 14. – С. 48-51.
 7. Надикто В. Нові комбінації МТА / В. Надикто, В. Кюрчев, В. Аносов // FARMER. – 2014. – No 8. – С. 92-93.
 8. Кюрчев В. М. Проблема кинематического несоответствия в приводе ходовой системы пахотно-пропашного трактора / В. М. Кюрчев // Агропанорама / БГАТУ. – 2014. – No 12. – С. 11-13.
 9. Кюрчев В. М. Повороткість МТА на основі орно-просапного трактора / В. М. Кюрчев // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідомчий тематичний науковий збірник / НАНУ, ННЦ “ІМЕСГ”. – Глеваха, 2014. – Вип. 99, т. 2. – С. 177-184.
 10. Агрегатування плугів / В. Адамчук, В. Булгаков, В. Надикто, В. Кюрчев // Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. – 2014. – No 15. – С. 42-44.
 11. Перспективы использования комбинированных машинно-тракторных агрегатов / В. Кюрчев, В. Митков, Т. Черная, В. Митков // Научни известия. – Варна (Болгария), 2013. – Т. XXI, вып. 5 (142). – С. 104-108.
 12. Надикто В. Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур / В. Надикто, В. Кюрчев // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2013. – No 1. – С. 7-11.
 13. Кюрчев В. І один у полі – воїн! або Універсальний солдат – трактор ХТЗ / В. Кюрчев, В. Надикто, С. Карабило // Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – 2013. – No 5. – С. 128-131.
 14. Кюрчев В. М. Обґрунтування типажу тракторів / В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету / ВДАУ; гол. ред. М. Г. Калетнік. – Вінниця, 2012. – Вип. 11(65), т. 1. – С. 45-50. – (Технічні науки).
 15. Кюрчев В. Методика оцінки технологічної придатності тракторів для роботи у складі комбінованих МТА / В. Кюрчев // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2012. – No 3. – С. 42-44.
 16. Обгрунтування типажу сільськогосподарських тракторів в Україні / В. М. Булгаков, А. С. Заришняк, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто // Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал української академії наук. – 2010. – No 11. – С. 5-8.
 17. Кюрчев В. М. Роль модульних енергетичних засобів у формуванні типажу тракторів України / В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП ; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2010. – Вип. 144, ч. 2. – С. 13-20. – (Техніка та енергетика АПК).
 18. Кюрчев В. М. Перспективи практичної реалізації технологічних властивостей тракторів сімейства ХТЗ-160 / В. М. Кюрчев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП ; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2010. – Вип. 144, ч. 4. – С. 54-58. – (Техніка та енергетика АПК).
 19. Кюрчев В. Орний агрегат на основі трактора серії ХТЗ-160 / В. Кюрчев, В. Надикто // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2010. – No 4. – С. 5-7.
 20. Кюрчев В. Новий посівний МТА на основі трактора серії ХТЗ-160 / В. Кюрчев // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2010. – No 12. – С. 9-12.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ НАДИКТО В. Т.
 1. Надыкто В. Т. Выбор и обоснование схемы и параметров пахотного агрегата на основе трактора тягово – энергетической концепции: автореф. дис… канд. техн. наук / Моск. ин-т инж. с.-х. пр-ва им. В. П. Горячкина. – М., 1989. – 19 с.
 2. Надикто В. Т. Основи агрегатування модульних енергетичних засобів: автореферат дис… д-ра техн. наук: 05.20.01 / В. Т. Надикто. – Глеваха, 2000. – 36 с.
 3. Надыкто В. Т. Основы агрегатирования модульных энергетических средств: монография / В. Т. Надыкто. – Мелитополь, 2003. – 240 с.
 4. Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.
 5. Булгаков В. М. Агрегатування плугів : монографія / В. М. Булгаков, В. І. Кравчук, В. Т. Надикто. – К. : Аграрна наука, 2008. – 152 с.
 6. Надикто В. Т. Колійна та мостова системи землеробства : монографія / В. Т. Надикто, В. О. Улексін. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 270 с.
 7. Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.
 8. Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями : монографія / В. В. Адамчук, …, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто ; за ред. В. В. Адамчука. – К. : Аграрна наука, 2016. – 368 с.

Наукові статті (2013-2018 рр)

 1. Надикто В. Оранка за схемою “штовхай-тягни” / В. Надикто, В. Булгаков, О. Кістечок // Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – 2018. – No 1. – С. 54-57.
 2. Надикто В. Науково-практичні аспекти оранки / В. Надикто // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2017. – No 5. – С. 10-15.
 3. Сергеев А. П. Мостовое растениеводство – неосвоенный ресурс / А. П. Сергеев, В. Т. Надыкто, В. А. Улексин // Эколого-мелиоративные аспекты рационального природопользования : материалы Межд. науч.-практ. конф.(Волгоград, 31 января-03 февраля 2017 г.) / ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. – Волгоград, 2017. – С. 34-46.
 4. Теоретичне дослідження стійкості руху комбінованого машинно-тракторного агрегату / В. М. Булгаков, В. В. Адамчук, Є. А. Петриченко, В. Т. Надикто, В. П. Кувачов // Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал української академії наук. – 2017. – No 5. – С. 37-43.
 5. The oretical consideration of the controllability indicator of machine-tractor unit movement / V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Nadykto, V. Kyurchev, L. Nozdrovicky // Acta Technologica Agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering / The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra. – Nitra, 2017. – Vol. 20, No 1. – С. 11-18.
 6. Research info effect of ultrasonic, electromagnetic and mechanical treatment of blended biodiecel fuel on viscovity / R. R. Kushlyk, I. P.Nazarenko, R. V. Kushlyk, V. T. Nadykto // Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies / ЧП “Технолог. центр”, Укр. гос. ун-т ж.-д. трансп. – Харьков, 2017. – Vol. 2, No 1(86). – С. 34-41.
 7. Надикто В. Оцінка керованості руху машино-тракторних агрегатів / В. Надикто, В. Кюрчев // Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2016. – No 2. – С. 10-14.
 8. Надикто В. Т. Прогноз розвитку енергонасиченості сільськогосподарських тракторів / В. Т. Надикто, О. В. Величко // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник / ННЦ ІМЕСГ. – Глеваха, 2015. – Вип. No 1 (100). – С. 147-151.
 9. Надикто В. Т. Оцінка стійкості руху машинно-тракторних агрегатів / В. Т. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2015. – No 6. – С. 6-9.
 10. Надикто В. Т. Определение максимального буксования колесных движителей с учетом ограничения их воздействия на почву / В. Т. Надикто // Тракторы и с.-х. машины. – 2015. – No 8. – С. 19-23.
 11. Надикто В. Агрегатування як розділ землеробської механіки / В. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2015. – No 4. – С. 11-14.
 12. Надикто В. Як збільшити ефективність МТА / В. Надикто, В. Масалабов // FARMER. – 2014. – No 7. – С. 82-83.
 13. Надикто В. Т. Щодо доцільності використання оборотного плуга / В. Т. Надикто // Вісник аграрної науки. – 2014. – No 10. – С. 51-54.
 14. Надикто В. Потужність двигуна і клас трактора / В. Надикто // FARMER. – 2014. – No 1. – С. 98-99.
 15. Надикто В. Нові комбінації МТА / В. Надикто, В. Кюрчев, В. Аносов // FARMER. – 2014. – No 8. – С. 92-93.
 16. Надикто В. Методика визначення потужності двигуна сільськогосподарського трактора / В. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2014. – No 1. – С. 7-9.
 17. Надикто В. Визначення максимального буксування колісних рушіїв з урахуванням обмеження їх тиску на грунт / В. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2014. – No 7. – С. 34-38.
 18. Надикто В. Проблеми баластування колісних тракторів / В. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2013. – No 2. – С. 7-9.
 19. Надикто В. Кроки до вітчизняного МТА / В. Надикто // FARMER. – 2013. – No 8. – С. 22-24.
 20. Надикто В. Комбінації МТА / В. Надикто // FARMER. – 2013. – No 1. – С. 92-94.
 21. Надикто В. Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур / В. Надикто, В. Кюрчев // Техніка і технології АПК. – 2013. – No 1. – С. 7-11.
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
Скляр О.Г.

Скляр Олександр Григорович – перший проректор ТДАТУ, кандидат технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
У 1991 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Інженер-механік». З 1991 р. працює у МІМСГ. У січні 1995 року захистив кандидатську дисертацію за темою «Повышение работоспособности гидропривода коробки передач трактора с переключением без разрыва потока мощности » та отримав вчену ступінь кандидата технічних наук. З 1997 р. по 2003 р. працював на посаді завідуючого кафедри Механізація тваринництва.
Основний напрямок наукової діяльності – розробка енергозберігаючих та екологічно- чистих технологій і засобів механізації виробництва продукції тваринництва. Автор 5 навчальних посібників, опубліковано близько 100 наукових статей.

Методика оценки конкурентоспособности технологий и машин в системе структурно-технической перестройки экономики Украины [Текст] / В. Й. Сотников… А.Г. Скляр [и др.] // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2000. – Вип. 1, т. 12. – С. 95-102
Определяющий параметр технического состояния гидропривода коробки передач трактора с переключением под нагрузкой [Текст] / А. Г. Скляр, В. Н. Кюрчев // Труды Таврической государственной агротехнической академии : тематический научно-технический сборник / ТГАТА. – Мелитополь : ТГАТА, 1998. – Вып. 1: Техника в сельскохозяйственном производстве, т. 2. – С. 37-39
Скляр, О. Г. Потоковий скиртоутворювач з клапаном комбінованої дії [Текст] / О. Г. Скляр, А. М. Побігун // Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. праць / НАУ; відп. ред. Д. О. Мельничук. – 2006. – Вип. 92, ч. 1. – С. 50-56

кувачев

Кувачов Володимир Петрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри МВЗ.

У 1997 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Інженер-механік». У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ″Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3″. З 2012 р. по 2015 р. навчався в докторантурі ТДАТУ.
Автор понад 50 наукових робіт, опублікованих у фахових виданнях та 30 патентів на винаходи.

Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Навчально-методичний комплекс: [начально-методичний посібник для студентів із напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» рівня «Бакалавр»] / І.М. Бендера, В.І. Дуганець, В.П. Кувачов [та ін.] / За ред. І.М. Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.., 2016. – 420 с.

Кувачов, В. П. Дослідження плавності руху модульного енергетичного засобу класу 1,4-3 при в’язкому демпфіруванні вертикальних коливань [Текст] / В. П. Кувачов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: наук. фах. видання / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2007. – Вип. 60 : Тракторна енергетика в рослинництві. – С. 82-87

Кувачов, В. П. Оцінка ефекту від колійної технології землеробства [Текст] / В. П. Кувачов, В. Т. Надикто // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 6. – С. 126-133

Кувачов, В. П. Аналіз методик визначення глибини технологічної колії у випадку її прокладання на грунті колесами енергозасобу [Текст] / В. П. Кувачов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове вид. / ТДАТУ. – Мелітополь : ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, т. 1. – С. 96-102

митков

Мітков Василь Борисович – кандидат технічних наук, доцент кафедри МВЗ, заступник директора ННІ ЗДО.

У 2001 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Інженер-механік». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обгрунтування схеми і параметрів агрегату для основного обробітку грунту».

Галузь наукових інтересів: агрегатування комбінованих машино-тракторних агрегатів, оцінка рівня екологічної безпеки роботи сільськогосподарських агрегатів.

Мітков В. Б. Особливості агрегатування комбінованого машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : монографія / В. Б. Мітков. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 152 с.

Аналіз плавності руху комбінованих МТА на базі трактора ХТЗ-120 [Текст] / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев.. В. Б. Мітков // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – Вип. 38. – С. 12-25

Мітков, В. Б. Експлуатаційно-технологічна оцінка подрібнювально-орного агрегату на базі трактора ХТЗ – 120 [Текст] / В. Б. Мітков, В. Т. Надикто, А. М. Аюбов // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – Вип. 35. – С. 3-9

Мітков, В. Комбіновані агрегати – це перспективно [Текст] / В. Мітков, Б. Мітков, В. Тюлєв // Agroexpert : видання з питань української та світової сільськогосподарської практики. – 2010. –
№ 12. – С. 114-116

черная

Чорна Тетяна Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри МВЗ
У 1999 році одержала ступінь магістра технічних наук у Таврійській державній агротехнічній академії. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію.
Галузь наукових інтересів: технології виробництва просапних культур, розробка машин і пристроїв.

Чорна Т. С. Особливості агрегатування посівного машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : монографія / Т. С. Чорна. –
Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. – 92 с.
Чорна, Т. С. Частотно-дисперсійний показник оцінки непрямолінійності рядків просапних культур [Текст] / Т. С. Чорна, В. Т. Надикто, А. І. Панченко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання / ТДАТА ; відп. за вип. В. Т. Надикто. – Мелитополь, 2007. – Вип. 7, т. 1. – С. 240-243
Чорна, Т. С Аналіз динаміки горизонтальних коливань асиметричних просапних агрегатів [Текст] / Т. С. Чорна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. – Вип. 9, т. 4. – С. 138-146
Чорна, Т. С. Аналіз стійкості руху асиметричного посівного агрегату на базі орно-просапного трактора [Текст] / Т. С. Чорна // Вісник Львівського національного аграрного університету: зб. наук. праць / Львівський НАУ. – Львів, 2010. – № 10. – С. 165-172. – (Агроінженерні дослідження)

масалабов

Масалабов Василь Миколайович – кандидат технічних наук, асистент кафедри МВЗ, голова кооперативу «Дружба», Заслужений працівник сільського господарства України, голова Аграрного союзу Мелітопольського району.
У 1981році закінчив МІМСГ за спеціальністю «Інженер-механік». Василь Миколайович очолює сільськогосподарський багатофункціональний кооператив «Дружба» у Мелітопольському районі.
Основні види діяльності господарства – виробництво зернових, бобових та олійних культур, а також племінне тваринництво. На полях кооперативу вирощують саджанці плодових, ягідних та декоративних рослин.
Свою господарську діяльність Василь Миколайович вдало поєднує з науковою, у 2016 році ним захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Завдяки тісній співпраці з науковцями ТДАТУ підготовлено до впровадження низку наукових розробок.

Масалабов В. Двомашинна зчіпка / В. Масалабов. Л. Маргарян, А. Аюбов // FARMER. – 2011. – № 6. – С. 84.
Надикто В. Як збільшити ефективність МТА / В. Надикто, В. Масалабов. – FARMER. – 2014. – № 7. – С. 82-83.
Масалабов, В. М. Дослідження динамічної повороткості двомашинного МТА [Электронный ресурс] / В. М. Масалабов, В. Т. Надикто. – Електрон. текстові дані // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електр. наук.-фахове вид. / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 2, т. 3
Масалабов, В. Н. Динамика неустановившегося поворота двухмашинного посевного машинно-тракторного агрегата [Текст] / В. Н. Масалабов // Агропанорама: науч.-техн. журнал для работников АПК / Белорусский государственный аграрный технический университет. – 2015. – № 4. – С. 16-18

кистечек

Кістечок Олександр Дмитрович – кандидат технічних наук, ст. викладач кафедри технічний сервіс в АПК, директор ТОВ «Дніпро», член Наглядової ради ТДАТУ.
У 1986 році закінчив МІМСГ за спеціальністю «Інженер-механік». З ініціативи Олександра Дмитровича у 1999 році було організовано сільськогосподарське приватне підприємство «Дніпро», розташоване в Херсонській області. На сьогоднішній день господарство обробляє більш ніж 13000 га землі, значно оновлено машино-тракторний парк. ПП «Дніпро» включено до Державного реєстру виробників насіння зернових і олійних культур.
Олександр Дмитрович Кістечок у 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Обґрунтування схеми
та параметрів орного агрегату з переднім і заднім навісними плугами». Результати досліджень були застосовані в роботі машино-тракторних агрегатів на полях ПП «Дніпро», а також використовуються у процесі теоретичної і практичної підготовки студентів ТДАТУ.

Кістечок О. Д. Дослідження стійкості руху орного агрегату у горзонтальній площні / О. Д. Кістечок, В. Т. Надикто // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП; відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – № 254. – С. 268-674. – (Техніка та енергетика АПК).

Надикто В. Оранка за схемою “штовхай-тягни” / В. Надикто, В. Булгаков, О. Кістечок // Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – 2018. – № 1. – С. 54-57.

Теоретичне та екпериментальне дослідження показників роботи орного агрегату, працюючого за схемою “push-pull” [Текст] / В. Т. Надикто, О. Д. Кістечок // Вісник Сумського національного аграрного університету : наукове фахове видання / гол. ред. В. І. Ладика. – Суми, 2016. – Вип. 10/1 (29): до 116-річниці з дня народження П. М. Василенка. – С. 43-4

Надикто, В. Т. Дослідження стійкості руху орного МТА за схемою “push-pull” [Текст] / В. Т. Надикто, О. Д. Кістечок // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвід. тематичний наук. зб. / УААН; ННЦ “ІМЕСГ”. – Глеваха, 2015. – Вип. 2. – С. 27

Караев

Караєв Олександр Гнатович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри сільськогосподарських машин, директор НДІ зрошуваного садівництва.
У 1986 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю «Інженер-механік».
З 1993 року – старший науковий співробітник.
У 1993 році захистив у МІМСГ кандидатську дисертацію за темою «Обоснование параметров машины для насыпки противоэрозионных валов-террас на склонах» спеціальність 05.20.01: Технологии и средства механизации сельского хозяйства та 05.01.01: Прикладная геометрия и инженерная графика.
Член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти з 2013 року. Працював у складі спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей: – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва – Д 64.832.04 Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка. У 2017 захистив докторську дисертацію « Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культур».
Галузь наукових інтересів: Технології та засоби механізації в зрошуваному розсадництві та плодівництві: вирощування сертифікованого садивного матеріалу плодових культур виробництво плодової продукції
Загальна кількість публікацій – 94, з яких 12 патентів України; є керівником розробок ДСТУ. Дванадцять разів залучався офіційним опонентом дисертаційних робіт зі спеціальностей: «Механізація сільськогосподарського виробництва», «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Під керівництвом О. Караєва захищено 5 кандидатських дисертацій, 3 аспіранта працюють над кандидатськими дисертаціями.

Караєв О. Г. Якість продукції розсадництва плодових культур : монографія / О. Г. Караєв, Л. М. Толстолік ; ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2014. – 152 с. : табл.

Караев, А. И. Моделирование перемещения почвенного пласта с саженцем по активному рабочему органу выкопочного плуга [Текст] / А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти : збірник наукових праць / УВ МААО; голов. ред. В. А. Дідур. – Мелітополь, 2015. – Вип. 3: Імпортозамінні технології вирощування продукції садівництва та рослинництва : (за метеріалами міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, УНУС, 29-30 квітня 2015 р.). – С. 201-210

Караев, А. И. Методология формирования технических систем для технологических комплексов садоводства [Текст] / А. И. Караев // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО; гол. ред. В. А. Дідур. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 2. – С. 15-20

Караев А.И. Контроль качества продукции питомниководства плодовых культур [Текст] / А. И. Караев, Л. Н. Толстолик // Научные труды ГНУ СКЗНИИСиВ. – Краснодар, 2015. – Т. 8 : Повышение эффективности инновационных процессов в садоводстве и виноградарстве. – С. 115-123

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ
 1. Скляр А. Г. Повышение работоспособности гидропривода коробки передач трактора с переключением без разрыва потока мощности : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.20.03 / А. Г. Скляр ; ХГТУСХ. – Харьков, 1994. – 20 с.
 2. Кнышов А. Я. Ресурсосбережение при диагностировании гидроприводов сельскохозяйственных тракторов : автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.03 / А. Я. Кнышов ; ХГТУСХ. – Харьков, 1996. – 24 с.
 3. Дідур В. В. Забезпечення функціональної стабільності мобільної сільськогосподарської техніки шляхом удосконалення засобів очищення дизельного палива: автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11/ В. В. Дідур ; ЛНАУ. – Луганськ, 2004. – 20 с.
 4. Кувачов В. П. Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3 : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / В. П. Кувачов ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. – 21 с.
 5. Мітков В. Б. Обгрунтування схеми і параметрів агрегату для основного обробітку грунту : автореферат дис.. канд. техн. наук : 05.05.11 / В. Б. Мітков ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2007. – 20 с.
 6. Чорна Т. С. Обгрунтування схеми і параметрів посівного агрегату на базі орно-просапного трактора : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / Т. С. Чорна ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – 20 с.
 7. Масалабов В. М. Обгрунтування схеми та конструктивно-технологічних параметрів двомашинного посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4 : автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / В. М. Масалабов ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – 20 с.
 8. Кістечок О. Д. Обгрунтування схеми та параметрів орного агрегату з переднім і заднім навісними плугами: автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / О. Д. Кістечок ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 21 с.
 9. Караєв О. Г. Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культур : автореферат дис. … д-ра техн. наук : 05.05.11 / О. Г. Караєв ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 40 с.
СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ
 • розроблено 2 модульних енергетичних засобів (МЕЗ) перемінного тягового класу – ТДАТУ у співдружності з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України розроблено два модульних енергетичних засоби. Перший із них презентує МЕЗ перемінного тягового класу 1,4-3 (умовна марка МЕЗ-100), а другий – МЕЗ перемінного тягового класу 3-5 (умовна марка МЕЗ-ЗОО);
 • розроблено комбіновані і широкозазхватні МТА на основі орно-просапного трактора серії ХТЗ-160. Застосування широкозахватних МТА на основі трактора серії ХТЗ-160 дозволяє збільшити продуктивність роботи у порівнянні з аналогічними агрегатами до 50%, питомі витрати пального зменшити на 20…25%;
 • розроблено двомаіііинну напівнавісну зчіпку СС-7,2. Напівнавісна двомашинна гідрофікована зчіпка призначена для агрегатування двох причіпних сівалок типу С3-3,6 з трактором тягового класу 1,4;
 • розроблено універсальний культиватор;
 • розроблено новий агрегат для сівби соняшнику. На півдні країни, де зосереджена значна частина посівів просапних культур із міжряддями 70 см, останнім часом багато сільгоспвиробників використовують 6-й або 8-й рядні комплекси на базі універсально-просапних тракторів тягового класу 1,4. ТДАТУ у своєму дослідному господарстві використовує новий агрегат у складі трактора ХТЗ-17021 та 12-рядної навісної сівалки «Optima».
 • розроблено агрегат для обробітку пару. Агрегат складається із трактора тягового класу 1,4 та навісної боронувальної секції. Для зменшення ущільнення грунту енергетичний засіб обладнується здвоєними шинами з допомогою спеціального механізму – подвоювача;
 • розроблено пристрою для здвоювання коліс тракторів. Застосування пристроїв для здвоювання коліс тракторів тягових класів 1,4; 3 і 5 практично вдвічі збільшує площу їх опорної поверхні, що дозволяє зменшити ущільнення грунту, буксування рушіїв і питомі витрати палива;
 • розроблено агрегат для передпосівного обробітку грунту у складі трактора МТЗ-82 з подвоєними шинами і бороною-культиватором КШП-8-02.
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Монографії

Надыкто В. Т. Основы агрегатирования модульных энергетических средств: монография / В. Т. Надыкто. – Мелитополь, 2003. – 240 с.

Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.

Булгаков В. М. Агрегатування плугів : монографія / В. М. Булгаков, В. І. Кравчук, В. Т. Надикто. – К. : Аграрна наука, 2008. – 152 с.

Надикто В. Т. Колійна та мостова системи землеробства : монографія / В. Т. Надикто, В. О. Улексін. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 270 с.

Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.

Чорна Т. С. Особливості агрегатування посівного машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : монографія / Т. С. Чорна. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2016. – 92 с.

Мітков В. Б. Особливості агрегатування комбінованого машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : монографія / В. Б. Мітков. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 152 с.

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями : монографія / В. В. Адамчук, …, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто ; за ред. В. В. Адамчука. – К. : Аграрна наука, 2016. – 368 с

Караєв О. Г. Якість продукції розсадництва плодових культур : монографія / О. Г. Караєв, Л. М. Толстолік ; ТДАТУ. – Мелітополь : Люкс, 2014. – 152 с. : табл.

Підручники, монографії. В. М. Кюрчев

кткв Контроль тракторов, комбайнов и автомобилей по показателям безопасности : [справочное издание] / В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, В. Н. Кюрчев [и др.]. – К. : Урожай. – 1993 Ч. 1. – 1993. – 296 с.
ксх Контроль сельскохозяйственной техники по показателям безопасности : [справочное издание] / В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, Н. Л. Крыжачковский, В. Н. Кюрчев [и др.]. – К. : Урожай. – 1993 Ч. 2. – 1994. – 336 с.
ид Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві : навч. посібник / М. Л. Крижачківський, О. В. Дацишин, В. В. Овечко, В. О. Чигрин, В. М. Кюрчев ; за ред. М. Л. Крижачківського. – К. : Урожай, 1996. – 176 с.
1 Ермолаев С. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации в системе АПК : учебник / С. А. Ермолаев, В. А. Мунтян, В. М. Кюрчев ; под ред. С. А. Ермолаева. – К. : Альтур, 1997. – 414 с.
2 Кюрчев В. М. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. М. Кюрчев. – Мелітополь : ТДАТА, 2003. – 206 с.
3 Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.
4 Кюрчев В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, Л. І. Грачова. – К. : Аграрна освіта, 2012. – 416 с..
5

Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.

Підручники, монографії В. Т. Надикто

6
Надыкто В. Т. Основы агрегатирования модульных энергетических средств: монография / В. Т. Надыкто. – Мелитополь, 2003. – 240 с.
3 Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні основи використання в землеробстві : навч. посібник : допущено М-вом аграр. політики / В. Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с.
7 Булгаков В. М. Агрегатування плугів : монографія / В. М. Булгаков, В. І. Кравчук, В. Т. Надикто. – К. : Аграрна наука, 2008. – 152 с.
5

Збирання зернових культур роздільним способом : монографія / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, В. Л. Семенюк, А. Є. Назін ; під заг. ред. В. Т. Надикти ; ТДАТУ. – Запоріжжя : Інтер-М, 2012. – 132 с. : іл.
8 Надикто В. Т. Колійна та мостова системи землеробства : монографія / В. Т. Надикто, В. О. Улексін. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 270 с