Адреса: м. Мелітополь, просп.. Б Хмельницького, буд. 20, ауд. 9.210
e-mail: 
nauka@tsatu.edu.ua
Довідки за тел.: (098)42-99-123

Економіко-правовий відділ створено з метою ефективного використання напрацювань науковців університету у сфері економіки, менеджменту, маркетингу, обліку та фінансів і сприяння розвитку ефективної системи комерціалізації наукових розробок.

Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику науково-дослідної частини.

На початку 2000-х років   відділом було проведено значну роботу в сфері реформування сільськогосподарських підприємств Запорізької області щодо питань урегулювання майнових та земельних відносин у новостворених підприємствах.

Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету. До складу відділу входять групи:

  • з організації та виконання науково-дослідних робіт (послуг), що фінансуються за загальним фондом держбюджету;
  • з організації та виконання науково-дослідних робіт (послуг), що фінансуються за спеціальним фондом держбюджету.

Основними завданнями відділу є:

  • організація та управління виконання фундаментальних та прикладних досліджень за пріоритетними напрямами;
  • методичне супроводження укладання договорів на виконання науково-дослідних робіт (послуг);
  • організація та проведення конкурсу НДДКР, що фінансуються із загального фонду державного бюджету;
  • підготовка бюджетних запитів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з розрахунками та обґрунтуванням необхідних обсягів НДДКР, чисельності штатних одиниць;
  • формування тематичних планів НДДКР, що виконуються за загальним та спеціальним фондах державного бюджету та затвердження їх в Міністерстві освіти і науки України;
  • підготовка штатних розписів по фундаментальних дослідженнях і прикладних розробках та затвердження їх в Міністерстві освіти та науки України;
  • складання кошторисів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, розрахунків до них  та затвердження їх в Міністерстві освіти і науки України;
  • методичне керівництво та контроль за розрахунками і обґрунтуванням кошторисної вартості НДДКР за темами та договорами.

Платні послуги, які надає відділ підприємствам, організаціям та фізичним особам: