Гарант освітньо-наукової програми – Трусова Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Навчальний план за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування