Оцінка ефективності підприємництва та вдосконалення соціально-економічних умов його розвитку в регіоні

Керівник: д.е.н., проф. Яворська Т.І.

Державний реєстраційний номер 0121U109822

Науково-технічна програма

Анотація. Розробка науково-методичних основ ефективного розвитку підприємництва та покращення соціально-економічних умов його функціонування в регіоні спрямована на підвищення економічної ефективності діяльності та конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення рівня життя населення, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів.

Проблематика дослідження

 • Мета роботи – розробка науково-методичних основ вдосконалення соціально-економічних умов та ефективного розвитку підприємництва в регіоні
 • Об’єкт дослідження – теоретичні і методичні основи вдосконалення соціально-економічних умов та ефективного розвитку підприємництва в регіоні
 • Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти ефективного розвитку підприємництва в регіоні та вдосконалення його соціально-економічних умов
 • Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямована програма – забезпечення ефективного розвитку підприємництва в регіоні та покращення соціально-економічних умов його функціонування

 

Маркетингова стратегія розвитку підприємств в умовах ринкових трансформацій

Керівник: д.е.н., проф. Легеза Д.Г.

Державний реєстраційний номер 0121U109914

Науково-технічна програма

Анотація. Ринкові умови діяльності підприємств на аграрному ринку та ринку харчової продукції вимагають прийняття оптимальних стратегічних рішень щодо обрання цільових ринків реалізації продукції, таргетування ринку та пошуку споживачів, умов кластерізацію ринку. Ринок вимагає швидкого реагування на зміни факторів маркетингового середовища, пов’язані із формуванням системи Маркетинг 4.0. У цих умовах зростає роль аналізу та розробки маркетингової стратегії підприємств, враховуючи сучасні умови трансформації ринку.

Проблематика дослідження

 • Мета роботи – обґрунтування науково-практичних засад формування маркетингової стратегії розвитку підприємств в умовах трансформаційних ринкових змін
 • Об’єкт дослідження – процес розвитку підприємств на сільськогосподарському ринку та ринку харчової промисловості
 • Предмет дослідження – методичні та практичні засади формування маркетингової стратегії розвитку підприємств
 • Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямована підпрограма – зміцнення конкурентної позиції підприємств на зовнішньому ринку за рахунок розробки стратегічних напрямів діяльності в постійно змінюваному середовищі

 

Формування ефективної системи менеджменту підприємств регіону

Керівник: д.е.н., доц. Нехай В.В.

Державний реєстраційний номер 0121U109915

Науково-технічна програма

Анотація. Розробка теоретичних і методологічних засад забезпечення ефективної системи менеджменту підприємств в умовах ринкового середовища міста Мелітополя та Мелітопольського району Запорізької області з метою забезпечення його подальшого розвитку  та ефективного використання наявного ресурсного потенціалу.

Проблематика дослідження

 • Мета роботи – розробка науково-методичних аспектів формування ефективної системи менеджменту підприємств регіону
 • Об’єкт дослідження – процес соціально-економічного розвитку підприємств м. Мелітополя та Мелітопольського району Запорізької області
 • Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та прикладних аспектів соціально-економічного розвитку підприємств м. Мелітополя та Мелітопольського району Запорізької області
 • Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямована підпрограма – забезпечення сталого соціально-економічного розвитку економіки регіону

 

Соціально-економічні засади забезпечення сталого розвитку регіону

Керівник: д.е.н., проф. Єременко Д.В.

Державний реєстраційний номер 0121U109917

Науково-технічна програма

Анотація. Розробка науково-методичних засад забезпечення функціонування економіки регіону на засадах сталого розвитку спрямована на підвищення економічної ефективності діяльності суб’єктів господарської діяльності, оптимізацію системи міжгосподарської співпраці, оптимізацію використання наявного ресурсного потенціалу, зокрема природних ресурсів, культурних об’єктів тощо, підвищення рівня добробуту населення, поліпшення загального соціального клімату на рівні регіону.

Проблематика дослідження

 • Мета роботи – розробити теоретико-методологічні та практичні засади забезпечення функціонування регіону на принципах сталого розвитку
 • Об’єкт дослідження – виробничо-господарська та соціально-економічна діяльність суб’єктів регіонального інституційного середовища
 • Предмет дослідження – процеси, які забезпечують функціонування економіки регіону на засадах сталого розвитку
 • Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямована підпрограма – забезпечення ефективного функціонування бізнес-середовища в регіоні та покращення загального соціально-економічного клімату

Науково-методологічні засади фінансово-облікового забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання та регіонів

Керівник: д.е.н., проф. Яцух О.О.

Державний реєстраційний номер 0121U109914

Науково-технічна програма

Анотація.

Проблематика дослідження

 • Мета роботи –
 • Об’єкт дослідження –
 • Предмет дослідження –
 • Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямована підпрограма –