Гарант освітньо-наукової програми  – Яворська Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Навчальний план за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність