шифр спеціальності 
Назва дисципліни 
               Кафедра, що забезпечує викладання                      навчальної дисципліни

015

 

Методологія науково-педагогічних досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

 

Освітній процес за спеціалізаціями в закладах освіти

 

Методика організації та статистичні методи обробки результатів педагогічного експерименту

051

 

Методологія економічних досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

 

Математичне моделювання в практиці наукових досліджень

 

 

075  

 

Методологія економічних досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

      Маркетинг

 

Digital Marketing in Action (англійською мовою)

 

Цифрові бізнес моделі

 

Дизайнерське мисленння в маркетингу

076  

 

Методологія економічних досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

 

Математичне моделювання в практиці наукових досліджень

 

Формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання

 

Управління економічною діяльністю підприємницьких структур

133  

 

Методологія наукових досліджень машинобудівної галузі та організація підготовки дисертаційної роботи

 

Моделювання та оптимізація процесів та систем

 

Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях

 

141  

 

Методика наукових досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

 

Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях

181  

 

 

 

 

Моделювання та оптимізація процесів та систем

201  

 

 

Моделювання та оптимізація процесів та систем

 

Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях

 

 

Зразок силабусу з обов’язкової дисципліни    doc