Шановні здобувачі вищої освіти, представники академічної спільноти, роботодавці!

Ви маєте можливість надсилати свої зауваження та пропозиції до діючих освітньо-наукових програм підготовки в аспірантурі Університету, а також долучатися до обговорення проєктів змін і нових ОНП.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу:  yurii.prus@tsatu.edu.ua

Проєкти освітньо-наукових програм

      Проєкт ОНП 181 ХТ 2023

      Проєкт ОНП 201 АГ 2023

      Проєкт ОНП 141 ЕЕЕ 2023

Поточні освітньо-наукові програми

Онлайн-опитування

Моніторинг оцінювання здобувачами вищої освіти академічної доброчесності

Рецензії – відгуки стейкхолдерів

Протоколи засіданнь відділу моніторингу якості освітньої діяльності

Протоколи засідань робочих груп

Обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами

Моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти – Аналітичні звіти опитувань