Шановні здобувачі вищої освіти, представники академічної спільноти, роботодавці!

Ви маєте можливість надсилати свої зауваження та пропозиції до діючих освітньо-наукових програм підготовки в аспірантурі Університету, а також долучатися до обговорення проєктів змін і нових ОНП.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу:  yurii.prus@tsatu.edu.ua

Проєкти освітньо-наукових програм

Проєкт ОНП – 051-2024

Проєкт ОНП – 072-2024

Проєкт ОНП – 075-2024

Проєкт ОНП – 076-2024

Проєкт ОНП – 133-2024

Проєкт ОНП – 141-2024

Проєкт ОНП – 181-2024

Проєкт ОНП – 201-2024

Витяг з протоколу засідання Вченої ради №8 затвердження ОНП_2023

Витяг з протоколу засідання МК ННІЗП затвердження ОНП_2023 – 015

Витяг з протоколу засідання МК ФЕБ затвердження ОНП_2023 – 051, 072, 072, 076

Витяг з протоколу засідання МК МТФ затвердження ОНП_2023 – 133

Витяг з протоколу засідання МК ФЕКТ затвердження ОНП_2023 – 141

Витяг з протоколу засідання МК ФАТЕ затвердження ОНП_2023 – 181, 201

Поточні освітньо-наукові програми

Онлайн-опитування

Моніторинг оцінювання здобувачами вищої освіти академічної доброчесності

Рецензії – відгуки стейкхолдерів

Протоколи засіданнь відділу моніторингу якості освітньої діяльності

Протоколи засідань робочих груп

Обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами

Моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти – Аналітичні звіти опитувань