Шановні здобувачі вищої освіти, представники академічної спільноти, роботодавці!

Ви маєте можливість надсилати свої зауваження та пропозиції до діючих освітньо-наукових програм підготовки в аспірантурі Університету, а також долучатися до обговорення проєктів змін і нових ОНП.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу:  anastasiia.yakunicheva@tsatu.edu.ua

Освітньо-наукові програми

Онлайн-опитування

Моніторинг оцінювання здобувачами вищої освіти академічної доброчесності

Рецензії – відгуки стейкхолдерів

Протоколи засіданнь відділу моніторингу якості освітньої діяльності

Протоколи засідань робочих груп

Обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами

Моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти – Аналітичні звіти опитувань