НАУКОВА ШКОЛА

«Мелітопольська наукова школа прикладної геометрії»

Рік заснування: 60 ті роки ХХ сторіччя

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Наукова школа прикладної геометрії була заснована Меєром Мойсейовичем Юдицьким у 60-х роках минулого сторіччя. Активна особиста, науково-організаційна діяльність М. М. Юдицького, участь науковців кафедри у конференціях і семінарах різного рівня, захист дисертацій, які пройшли в наступні роки дали основу для формування на базі кафедри регіонального наукового центру прикладної геометрії.
У 1977 році керівником школи, яка отримала назву – Мелітопольська наукова школа прикладної геометрії, став Володимир Михайлович Найдиш. Одним із вагомих результатів роботи школи та особисто її керівника, є проведення в Мелітополі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми геометричного моделювання” (проводиться з 1994 р.). Головним науковим напрямком школи є розробка теорії і прикладних аспектів дискретної прикладної геометрії. З 2007 року керівництво науковою школою взяв на себе доктор технічних наук А. В. Найдиш.
За роки існування Мелітопольської наукової школи прикладної геометрії на базі ТДАТУ було захищено понад сорок кандидатських та докторських дисертацій.
Зараз базовим закладом вищої освіти для школи є Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • розробка теорії і прикладних аспектів дискретної прикладної геометрії;
 • рішення задач геометричного моделювання;
 • конструктивна геометрія многовидів у точковому численні;
 • використання ВДГМ для дискретної апроксимації;
 • комп’ютерна графіка і візуалізаційне моделювання;
 • лінгвістичне, математичне, комп’ютерне, організаційне забезпечення САПР;
 • рішення завдань ВДГМ засобами точкового числення і розвиток;
 • багатомірного ВДГМ із залученням апарату точкового числення.
ЗАСНОВНИКИ ШКОЛИ

meer

Меєр Моісейович Юдицький

(1916-1979)

Завідувач кафедри креслення та нарисної геометрії Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (1963-1970), доктор технічних наук, професор, вчений і педагог у галузі нарисної і прикладної геометрії.

Народився М. М. Юдицький 15 червня 1916 року у м. Сміла Черкаської області. Вищу освіту здобував у Харківському текстильному інституті з 1936 по 1941 рік. Педагогічну діяльність розпочав асистентом кафедри нарисної геометрії та креслення Харківського механічно-машинобудівельного інституту (ХПІ). З 1941 по 1946 роки воював на фронтах Великої Вітчизняної війни. Після закінчення війни продовжив займатися наукою і у 1954 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Будування аксонометричних зображень без використання вторинних проекцій». Працював завідуючим кафедри нарисної геометрії і графіки Новосибірського електротехнічного інституту. До МІМСГу М. М. Юдицький прийшов працювати у 1963 році, спочатку доцентом, а згодом завідуючим кафедри нарисної геометрії та машинобудівельного креслення. У 1970 році Меєр Моісейович захищає докторську дисертацію на тему «Специальные виды аксонометрических проекций», роком пізніше йому присвоєно вчене звання професора.
Меєр Моісейович, особистим прикладом, глибокими знаннями і великим досвідом роботи сприяв творчому зростанню багатьох молодих викладачів кафедри. Під його керівництвом підготовлено чотири кандидатські дисертації, кафедра провела велику науково-методичну роботу, що сформувало підґрунтя для створення наукової школи з нарисної геометрії. Дякуючи зусиллям Юдицького М. М. на кафедрі була відкрита аспірантура (першим аспірантом був Володимир Найдиш).

В.М. Найдиш

Володимир Михайлович Найдиш

(1940-2007)

доктор технічних наук, професор, академік, віце-президент Української Асоціації з прикладної геометрії, заслужений діяч науки і техніки України відомий український вчений і педагог у галузі нарисної і прикладної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки.

Народився у 7 червня 1940 року в м. Авдіївка Донецької області. У 1957 році закінчив з золотою медаллю середню школу, а у 1962 році – з відзнакою МІМСГ. Був залишений в інституті асистентом кафедри нарисної геометрії і машинобудівного креслення. З 1964 р. по 1967 р. навчався в аспірантурі МІМСГ під керівництвом проф. М. М. Юдицького, після чого працював на цій же кафедрі старшим викладачем, доцентом, старшим науковим працівником. З 1977 року – завідувач кафедри нарисної геометрії і інженерної графіки. У 1969 році у Тбілісі захистив кандидатську дисертацію у спецраді Грузинського політехнічного інституту, докторську дисертацію захистив у 1983. У 1994 р. Володимира Михайловича обрано академіком Академії інженерних наук України.
Під керівництвом В. М. Найдиша сформована Мелітопольська наукова школа прикладної геометрії, ним запропоновано та розвинуто новий напрямок в прикладній геометрії кривих ліній та поверхонь – варіативне дискретне геометричне моделювання.

А.В.Найдиш

Андрій Володимирович Найдиш

доктор технічних наук, професор, Академік АН вищої освіти України, член-кореспондент академії інженерних наук України, вчений і педагог в галузі прикладної геометрії.

Народився А. В. Найдиш 13 квітня 1964 року у м. Мелітополі. Після закінчення середньої школи навчався у Харківському вищому військовому командно-інженерному училищі, яке закінчив у 1986 році
Працювати в ТДАТУ прийшов у 1990 році, з цього ж часу починається і наукова діяльність Андрія Володимировича. В 1992 році він захищає кандидатську дисертацію з адаптивної поліноміальної інтерполяції кривих ліній і поверхонь. Вже на посту завідувача кафедри «Прикладної математики і комп’ютерної графіки» А. В. Найдиш, продовжуючи активно працювати, захищає докторську дисертацію (1998 р.). Ця робота мала важливе значення в економіко-математичному моделюванні. Приєднавшись до творчого колективу наукової школи, Андрій Володимирович брав участь в розробці двох наукових напрямів: розробка теорії і прикладних аспектів дискретної прикладної геометрії; рішення задач геометричного моделювання на основі перенесення в простір параметрів для вирішення завдань екстремального характеру.
З 2007 року А. В. Найдиш очолив Мелітопольську наукову школу прикладної геометрії.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ШКОЛИ

Меєр Моісейович Юдицький доктор технічних наук

1. Юдицкий М. М. Аксонометрические чертежи и проекционные модели пространства и их применение для передачи геометрической информации в ЭЦВМ / М. М. Юдицкий // Научные труды МИМСХ / МИМСХ. – Мелитополь,1967. – Вып. 1, т. 5. – С. 3-40.
2. Юдицкий М. М. Аналитический и векторный способы построения аксонометрических проекций образцов четырехмерного пространства / М. М. Юдицкий, А. К. Казанчан // Начертательная геометрия и инженерная графика: сб. трудов Грузинского политехн. ин-та. – Тбилиси, 1967. – С. 143-154.
3. Юдицкий М. М. Двухкоординатный способ построения изображений на комплексной плоскости / М. М. Юдицкий // Научные труды УСХА / УСХА. – К., 1974. – Вып. 129: Аналитические и графические методы рационального конструирования поверхности рабочих органов почвообрабатывающих машин. – С. 30-35.
4. Юдицкий М. М. Нелинейный аксонометрический чертеж / М. М. Юдицкий, Ю. И. Кальман // Научные труды УСХА / УСХА. – К., 1974. – Вып. 129: Аналитические и графические методы рационального конструирования поверхности рабочих органов почвообрабатывающих машин. – С. 47-54.
5. Юдицкий М. М. Номографический метод преобразования центральной проекции и епюрмонжа / М. М. Юдицкий. А. В. Кузнецов // Прикладная геометрия и инженерная графика: респ. межведомств. науч.-техн. сб. / КИСИ. – К., 1969. – Вып. 8. – С. 107-115.
6. Юдицкий М. М. Построение аксонометрических изображений без использования вторичных проекций / М. М. Юдицкий // Научные записки Харьковского механико-машиностроительного института. – Х., 1950. – Вып. 2, т. 9 – С. 57-68.
7. Юдицкий М. М. Построение аксонометрических изображений методом двух пар перспективно-аффинных пучков / М. М. Юдицкий // Труды Харьковского политехнического института. – Х., 1958. – Вып. 2, т. 14. – С. 223-235.
8. Юдицкий М. М. Построение аксонометрических проекций деталей машин в прямоугольной системе координат / М. М. Юдицкий, Г. Г. Макуха // Известия высших учебных заведений. – 1962. – № 8 «Машиностроение». – С. 13-22.
9. Юдицкий М. М. Приборы для вычерчивания перспективных и аксонометрических изображений / М. М. Юдицкий // Труды Харьковского политехнического института. – 1955. – Вып. 1, т. 5. – С. 173-183.
10. Юдицкий М. М. Центральная аксонометрия в прямоугольной системе координат / М. М. Юдицкий, М. Г. Белоусова // Прикладная геометрия и инженерная графика: респ. межведомств. науч.-техн. сб. / КИСИ. – К., 1975. – Вып. 19. – С. 107-110.

Володимир Михайлович Найдиш доктор технічних наук, професор, академік академії інженерних наук України

1. Найдыш В. М. Алгебра БН-исчисления / В. М. Найдыш, И. Г. Балюба, В. М. Верещага // Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. зб. / КНУБА. – К., 2012. – Вип. 90. – С. 210-215.
2. Найдиш В. М. Дискретна інтерполяція: навчальний посібник / В. М. Найдиш. – Мелітополь: Люкс, 2008. – 249 с.
3. Найдиш В. М. Дискретне диференціювання: навч. посібник / В. М. Найдиш, В. М. Верещага, А. В. Найдиш. – Мелітополь, 2007. – 114 с.
4. Найдиш В. М. Загальний обчислювальний алгоритм методу дискретної інтерполяції на основі кутів згущення / В. М. Найдиш, А. В. Найдиш // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наук. фах. видання / ТДАТА; відп. за вип. А. В. Найдиш. – Мелітополь, 2006. – Вип. 4 Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 31. – С. 3-11.
5. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки: навч. посібник / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; за ред. В. Є. Михайленко. – К.: Вища школа, 2002. – 159 с.
6. Інженерна та комп’ютерна графіка: підручник / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, І. А. Скидан; за ред. В. Є. Михайленко. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа, 2001. – 350 с.
7. Найдиш В. М. Основи прикладної дискретної геометрії: навчальний посібник / В. М. Найдиш, В. М. Верещага, А. В. Найдиш, В. М. Малкіна. – [б. м.], 2007. – 193 с.
8. Найдиш В. М. Складання сум в задачі дискретного інтегрування / В. М. Найдиш, А. В. Шрамко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наук. фах. видання. – Мелітополь, 2007. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 36. – С. 45-53.
9. Михайленко В. Є. Тлумачення термінів з прикладної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки: навч. посібник / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш. – К.: Урожай, 1998. – 200 с.
10. Найдиш В. М. Формування плоских ДПК за заданими умовами / В. М. Найдиш, А. В. Найдиш // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наук. фах. видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2007. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 34. – С. 3-14.

Андрій Володимирович Найдиш доктор технічних наук

1. Верещага В. М. Точкове управління формою Б-фігур / В. М. Верещага, А. В. Найдиш // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького; гол. ред. кол. А. В. Найдиш. – 2018. – Вип. 12. – С. 43-47.
2. Найдиш А. В. Аналіз методів відновлення розфокусованих або змазаних зображень / А. В. Найдиш, В. О. Гвоздєв, І. О. Шокарев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук.-метод. збірник / ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 5: Інформаційні технології в прикладній геометрії, т. 6. – С. 177-180.
3. Найдиш А. В. Варіативне дискретне геометричне моделювання / А. В. Найдиш, І. Г. Балюба, В. М. Верещага, Д. В. Спірінцев // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького; гол. ред. кол. А. В. Найдиш. – 2018. – Вип. 11. – С. 108-114.
4. Найдиш А. В. Визначення основних теплофізичних характеристик насіння олійних культур / А. В. Найдиш, В. В. Суліма // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2000. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 11. – С. 44-47.
5. Найдиш А. В. Метод визначення параметра для переводу гіпоциклоїди в її канонічне положення / А. В. Найдиш, О. Б. Васильєв // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2002. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 17. – С. 49-52.
6. Найдиш А. В. Моделювання спіралеподібних ДПК у полярній системі координат на основі кутів нахилу ланок СЛЛ / А. В. Найдиш, О. Є. Мацулевич // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2002. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 16. – С. 31-35.
7. Найдиш А. В. Оцінка похибки в методі адаптивної поліномінальної інтерполяції / А. В. Найдиш // Праці Таврійської державної агротехнічної академії: наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2001. – Вип. 4: Прикладна геометрія та інженерна графіка, т. 12. – С. 25-30.
8. Найдиш А. В. Проблема підвищення точності у варіативному дискретному геометричному моделюванні / А. В. Найдиш, І. Г. Балюба, В. М. Верещага, Д. В. Спірінцев // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького; гол. ред. кол. А. В. Найдиш. – 2019. – Вип. 14. – С. 148-155.
9. Найдыш А. В. Тангенциальное отображение кривой на стороны симплекса / А. В. Найдыш, А. А. Бездитный // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького; гол. ред. кол. А. В. Найдиш. – 2017. – Вип. 9. – С. 100-102.
10. Верещага В. М. Точкове управління формою В-фігур / В. М. Верещага, А. В. Найдиш // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. / Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького; гол. ред. кол. А. В. Найдиш. – 2018. – Вип. 12. – С. 43-47.

ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Балюба

Іван Григорович Балюба

доктор технічних наук, професор,академік Академії наук Вищої школи, член Української асоціації з прикладної геометрії

Іван Григорович започаткував новий науковий напрям конструктивної геометрії многовидів у точковому численні, яке відіграє важливу роль у вирішенні фундаментальних проблем геометрії.
Кандидатську дисертацію захистив у 1978 році, докторську дисертацію на тему «Конструктивная геометрия многообразий на основе точечного исчисления» захистив у 1995 році.

Верещага

Віктор Михайлович Верещага

доктор технічних наук, професор

Галузь наукових інтересів: дискретне геометричне моделювання кривих лінійних поверхонь

У 1983р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Построение кривых линий и обводов с помощью многочленов первой степени». Докторську дисертацію на тему: «Дискретне геометричне моделювання кривих лінійних поверхонь» захистив у 1996 році.

Гавриленко

Євген Андрійович Гавриленко

доктор технічних наук, доцент кафедри технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В. М. Найдиша

Галузь наукових інтересів: дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ та процесів; варіативне дискретне геометричне моделювання кривих ліній та поверхонь. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 2004 році, докторську дисертацію на тему «Моделювання обводів у просторі можливого розташування монотонних кривих», захистив у 2020 році.

караев

Олександр Гнатович Караєв

доктор технічних наук, член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, завідувач кафедри сільськогосподарські машини ТДАТУ

Кандидатську дисертацію на тему «Обоснование параметров машин для насыпки противоэрозионных валов-террас на склонах» захистив у 1993 році та продовжив дослідження свого керівника – В. М. Найдиша в напрямку конструювання робочих органів сільгоспмашин. Докторську дисертацію зі спеціальності – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва захистив у 2017 році.

Малкина

Віра Михайлівна Малкіна

 доктор технічних наук, профессор кафедри комп’ютерних наук ТДАТУ

Закінчила Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю математика (1989). У 2016 здобула другу вищу освіту у Харківському національному університеті радіоелектроніки, спеціальність «інженерія програмного забезпечення». Галузь наукових інтересів – геометричне моделювання

Бездетный

Андрій Олександрович Бездітний

кандидат технічних наук

Кандидатську дисертацію на тему «Варіативне дискретне геометричне моделювання на основі геометричних співвідношень у точковому численні Балюби-Найдиша» захистив у 2012 році.

Ивженко

Олександр Іванович Івженко

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В. М. Найдиша

Галузь наукових інтересів: конструювання поверхонь миттєвими криволінійними конгруенціями; моделювання технологічних процесів переробної промисловості. У 1978 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у на тему «Моделирование криволинейного проецирования мгновенными линейными конгруэнциями применительно к конструированию поверхностей».

Лебедев

Володимир Олександрович Лебедєв

кандидат технічних наук

Галузь наукових інтересів: прикладна геометрія; використання мультимедійних технологій у викладанні технічних дисциплін. Кандидатську дисертацію на тему «Дискретна інтерполяція плоских дискретно представлених кривих ліній на основі кутів згущення» захистив 2005 році. Працює в МДПУ ім. Б. Хмельницького.

Мацулевич

Олександр Євгенович Мацулевич

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В. М. Найдиша

Галузь наукових інтересів: геометричне моделювання; моделювання явищ та процесів; автоматизація процесів. У 2003 році захистив дисертацію у спеціалізований вченій раді ТДАТА та отримав науковий ступінь кандидат технічних наук.

Пыхтеева

Ірина Вікторівна Пихтєєва

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В. М. Найдиша

Галузь наукових інтересів: апроксимація плоских дискретно представлених кривих ліній; геометричне моделювання складних геометричних поверхонь; моделювання явищ та процесів на основі критеріїв наближення. Закінчила з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (1980). У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Апроксимація плоских дискретно представлених кривих ліній на основі дискретного методу найменших квадратів»

Спиринцев

Дмитро Васильович Спірінцев

кандидат технічних наук

Галузь наукових інтересів: прикладна математика, чисельні методи, геометричне моделювання, варіативне дискретне геометричне моделювання. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів». Працює в МДПУ ім. Б.Хмельницького

СпиринцевВВ

В’ячеслав Васильович Спірінцев

кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехника»

У 2001 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію. Кандидатську дисертацію на тему «Дискретна інтерполяція дискретно представлених кривих ліній на основі заданого закону зміни кутових параметрів» захистив у спеціалізований вченій раді ТДАТА (2006).

Строкань

Оксана Вікторівна Строкань

кандидат технічних наук, завідувач кафедри комп’ютерні науки ТДАТУ

Галузь наукових інтересів: комп’ютерне моделювання; комп’ютерна схемотехніка. Закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (2017) за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». У 2011 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ.

Щербина

Віктор Михайлович Щербина

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В. М. Найдиша

Галузь наукових інтересів: дослідження дискретної інтерполяції спіралеподібних дискретно представлених кривих ліній на основі спеціальної функції; геометричне моделювання спіралеподібних дискретно представлених кривих ліній. У 2003 році захистив дисертацію на тему «Геометрическое моделирование спиралеобразных дискретно представленных кривых линий» та отримав науковий ступінь кандидат технічних наук.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ

1. Балюба И. Г. Конструирование поверхностей перенесением в пространство параметров: автореферат дис… канд. техн. наук / И. Г. Балюба; МАДИ. – М., 1978. – 13 с.
2. Балюба И. Г. Конструктивная геометрия многообразий на основе точечного исчисления: автореферат дисс…докт. техн. наук / И. Г. Балюба. – К.: КГТУСА, 1995.- 36 с.
3. Бездітний А. О. Варіативне дискретне геометричне моделювання на основі геометричних співвідношень у точковому численні Балюби-Найдиша: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.01.01 / А. О. Бездітний; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2012. – 24 с.
4. Брустінов В. М. Геометричне моделювання лінійних обводів кузових поверхонь методом дискретної інтерполяції : автореф.дис…канд.техн.наук: 05701.01 / В. М. Брустінов; КІБІ. – К., 1993. – 21 с.
5. Верещага В. М. Дискретно- параметричний метод геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь: автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.01.01 / В. М. Верещага; Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. – К., 1996. – 32 с.
6. Верещага В. М. Конструирование выпуклых плоских обводов алгебраическими многочленами: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.01.01 / В. М. Верещага; МАИ. – М., 1981. – 16 с.
7. Гавриленко Є. А. Дискретна інтерполяція плоских одновимірних обводів з закономірною зміною кривини: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.01.01 / Є. А. Гавриленко; ТДАТА. – Мелітополь, 2004. – 18 с.
8. Ивженко А. В. Моделирование криволинейного проецирования мгновенными линейными конгруэнциями применительно к конструированию поверхностей: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.01.01 / А. В. Ивженко; МАДИ. – М., 1978. – 20 с.
9. Караев А. И. Обоснование параметров машин для насыпки противоэрозионных валов-террас на склонах: автореф. дис… канд. техн. наук /А. И. Караев; МИМСХ. – [б. м.], 1993. – 26 с.
10. Конопацький Є. В. Геометричне моделювання алгебраїчних кривих та їх використання при конструюванні поверхонь у точковому численні Балюби-Найдиша: дис. … канд. техн. наук: 05.01.01 / Є. В. Конопацький; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2012. – 26 с.
11. Лебедєв В. О. Дискретна інтерполяція плоских дискретно представлених кривих ліній на основі кутів згущення: автореферат дис…канд. техн. наук: 05.01.01 / В. О. Лебедєв; ТДАТА. – Мелітополь, 2004. – 22 с.
12. Малкіна В. М. Геометричне моделювання поверхонь на основі спеціальних систем ортонормованих поліномів: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.01.01 / В. М. Малкіна; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 1999. – 18 с.
13. Малкина В. М. Геометричне моделювання скалярних і векторних полів на базі узагальнено-тривекторного числення: автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.01.01 / В. М. Малкина; Донецький національний технічний ун-т. – Донецьк, 2005. – 36 с.
14. Марченко І. Ф. Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення: Автореф. дис… канд. техн. наук: 05.01.01 / І. Ф. Марченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 1999. – 17 с.
15. Найдиш А. В. Геометричне моделювання дискретних точкових множин на основі перенесення до простору параметрів: автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.01.01 / А. В. Найдиш; КДУБА. – К., 1998. – 44 с.
16. Найдыш А. В. Геометрическое моделирование кривых линий и поверхностей методом адаптивной полиномиальной интерполяции: диссертация … кандидата технических наук: 05.01.01 / Киев. инж.-строит. ин-т. – К., 1992. – 23 с.
17. Найдыш В. М. Исследование и разработка новых способов построения аксонометрических чертежей многомерных объектов: автореферат дис. … канд. техн. наук / В. М. Найдыш; Грузинский ПИ. – Тбилиси, 1969. – 18 с.
18. Найдыш В. М. Методы и алгоритмы формирования поверхностей и обводов по заданным дифференциально-геометрическим условиям: автореферат дис… д-ра техн. наук: 05.01.01 / В. М. Найдыш; МАИ. – М., 1983. – 33 с.
19. Нурмаханов Б. Н. Разработка алгоритмов моделирования нелинейных точечных соответствий плоскости, порождаемых установлением бинарных моделей поверхностей, h их практическое приложение: дис. …канд. техн. наук / Б. Н. Нурмаханов. – Мелитополь, 1977. – 210 с.
20. Нурмаханов, Б. Н. Теоретические и прикладные основы проектирования кривых, поверхностей и гиперповерхностей методом моноидальных преобразований: диссертация … д-ра техн. наук: 05.01.01 / Б. Н. Нурмаханов. – Челябинск, 1992. – 482 с.
21. Пихтєєва І. В. Апроксимація плоских дискретно представлених кривих ліній на основі дискретного методу найменших квадратів: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.01.01 / І. В. Пихтєєва; ТДАТА. – Мелітополь, 2004. – 24 с.
22. Спірінцев В. В. Дискретна інтерполяція дискретно представлених кривих ліній на основі заданого закону зміни кутових параметрів: автореферат дис…канд.техн. наук: 05.01.01 / В. В. Спірінцев; ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – 20 с.
23. Спірінцев Д. В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.01.01 / Д. В. Спірінцев; Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2010. – 24 с.
24. Строкань О. В. Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі: автореферат дис. … канд. техн. наук / О. В. Строкань; ТДАТУ. – Мелітополь, 2010.
25. Суліма В. В. Формоутворення кривих обкаткою трикутником Релло: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.01.01 / Суліма Василь Васильович;ТДАТА. – Донецьк, 2001. – 18 с.
26. Тітова О. В. Геометричне моделювання дискретно представлених поверхонь на основі адаптивного ортонормування поліномів: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.01.01 / О. В. Тітова; ТДАТА. – Мелітополь, 2006. – 19 с.
27. Фатюха В. К. Некоторые вопросы графического задания и расчета сложных кривых поверхностей: автореферат дис… канд. техн. наук / В. К. Фатюха; МТИПП. – М., 1965. – 19 с.
28. Щербина В. М. Геометричне моделювання спіралеподібних дискретно представлених кривих ліній: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.01.01 / В. М. Щербина; ТДАТА. – Мелітополь, 2002. – 19 с.
29. Юдицкий М.М. Специальные виды аксонометрических проекций: автореф. дис… д-ра техн. наук / М. М. Юдицкий; МТИПП. – М., 1969. – 25 с.

СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ

Перспективні напрями наукової діяльності школи:

 • подальший розвиток ВДГМ в напрямку розширення класу моделюючих функцій (параметрів);
 • підвищення складності моделей, рішення комплексних задач моделювання із залученням складних цільових критеріїв;
 • використання ВДГМ для дискретної апроксимації;
 • комп’ютерна графіка і візуалізаційне моделювання;
 • лінгвістичне, математичне, комп’ютерне, організаційне забезпечення САПР;
 • рішення завдань ВДГМ засобами точкового числення і розвиток багатомірного ВДГМ із залученням апарату точкового числення.
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ