Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України

Надикто В.Т.

НАДИКТО ВОЛОДИМИР ТРОХИМОВИЧ

 

ДИРЕКТОР НДІ МЗПУ

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ

 ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НААН УКРАЇНИ

 

З метою консолідації зусиль у вирішенні наукових проблем з питань впровадження надійної та ефективної системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, адаптованого до природно – кліматичних умов півдня України, наказом Міністерства аграрної політики України за №327 від 08.09.2004 р. при Таврійській державній агротехнічній академії (нині – університет) створено Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України (НДІ МЗПУ).

До складу НДІ входять десять лабораторій, які очолюють провідні вчені університету. Під їх керівництвом протягом останнього часу розроблено:

* сімейство модульних енергетичних засобів;
* комбіновані і широкозахватні машинно-тракторні агрегати на основі орно-просапного трактора серії ХТЗ-160;
* двомашинна напівнавісна зчіпка СС-7,2;
* універсальний культиватор;
* новий агрегат для сівби соняшнику;
* агрегат для обробітку пару;
* пристрої для здвоювання коліс тракторів;
* агрегат для передпосівного обробітку ґрунту;
* технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені;
* технологія переробки рицини на оливу та метиловий ефір;
* фільтри-водовіддільники світлих нафтопродуктів;
* технологія вирощування озимого соняшнику;
* сімейство уніфікованих високомоментних гідромоторів;
* швидкохідний гвинтовий змішувач комбікормів;
* автоматизована система управління технологічним процесом малогабаритних комбікормових установок;
* передпосівна обробка зернових аерозолями;
* установка НВЧ обробки комбікорму у псевдозрідженому шарі;
* пристрій електромагнітної технології для визначення мікробіологічної забрудненості комбікорму;
* оптико-електронна система оцінки життєздатності ембріонів сільськогосподарських тварин;
* програмне забезпечення для енергозберігаючого керування комбікормовими виробництвами;
* пристрій захисту асинхронних електродвигунів від анормальної напруги мережі;
* пристрій діагностування експлуатаційних режимів роботи заглибних електродвигунів;
* електрифікований малогабаритний ґрунтообробний мотоблок;
* цифровий синтезатор частоти рефлектометричної системи;
* електромагнітний сепаратор;
* ультразвуковий аналізатор моторних олив УЗА-1;
* електросепаратор рослинних олій;
* спосіб консервування соку купажованого кукурудзяно-перцевого;
* технологія оброблення гороху високою напругою постійного струму.

На сьогодні діяльність науковців направлена на пошук рішень актуальних проблем агропромислового виробництва (наукові програми НДІ МЗПУ 2016-2020 рр.).

Вченими НДІ МЗПУ проводиться підготовка кандидатів і докторів наук у галузі технічних наук.

Сьогодні науковці НДІ МЗПУ продовжують спільну наукову діяльність з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України з проблеми агрегатування модульних енергетичних засобів. За результатами плідної співпраці розроблений промисловий зразок технологічного модуля до вітчизняного трактора КИЙ-14102, який демонструвався на виставці «АГРО-2017». Також розроблено керівний документ «Методичні рекомендації з експлуатаційно-технологічної оцінки с.-г. техніки», який пропонується до використання усім аграрним вишам України. За пропозицією Таврійського ДАТУ фірма «Ельворті» (у минулому – «Червона зірка», м. Кропивницький) у звітному році розпочала проектування12-ти рядної просапної сівалки з міжряддями 70 см. Слід підкреслити, що допомогу конструкторському бюро цієї відомої фірми у розроблені документації вказаної просапної сівалки надавали студенти нашого вишу. У створенні комплексу машин для реалізації нової в Україні 12-ти рядної системи вирощування просапних культур, науковці НДІ МЗПУ здійснюють співпрацю з Харківським тракторним заводом, заводом колісних систем «Консима» (м. Дніпро), державним підприємством «Гідромаш» (м. Мелітополь).

Адреса НДІ МЗПУ:  72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18

E-mail: imesh@zp.ukrtel.net

Телефон: (0619) 42-06-94 

Структура НДІ
Наукові програми НДІ

РОЗРОБКИ НДІ

 

Наукові публікації:

Публікації Роки
2016 2017 2018 2019 2020
Монографії  4  2
Підручники, навчальні посібники  5  7
Статті та тези доповідей, всього, з них:  374  442
–          опубліковані за кордоном  42  60
–          опубліковані в наукометричних базах даних Scopus  16
–          опубліковані в наукометричних базах даних Web of science  1
–          опубліковані в наукометричних базах даних Index Copernicus  13
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Google scholar  1617  3146