Науково-дослідний інститут механізації землеробства Півдня України

Надикто В.Т.

Надикто Володимир Трохимович

директор НДІ МЗПУ, доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН України

 

 

З метою консолідації зусиль у вирішенні наукових проблем з питань упровадження надійної та ефективної системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, адаптованого до природно–кліматичних умов півдня України, наказом Міністерства аграрної політики України за №327 від 08.09.2004 р. при Таврійській державній агротехнічній академії (нині – університет) створено Науково-дослідний інститут механізації землеробства Півдня України (НДІ МЗПУ).

До складу НДІ входять сім лабораторій, які очолюють провідні науквоці університету. Під їх керівництвом протягом останнього часу розроблено:

* сімейство модульних енергетичних засобів перемінних тягових класів 1,4-3 і 3-5;
* комбіновані і широкозахватні машинно-тракторні агрегати на основі орно-просапного трактора серії ХТЗ-160;
* двомашинна напівнавісна зчіпка СС-7,2;
* універсальний культиватор;
* новий 12-и рядний комплекс машин для вирощування просапних з міжряддями 70 см;
* агрегат для обробітку пару;
* пристрої для здвоювання коліс тракторів;
* агрегат для передпосівного обробітку ґрунту;
* технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені;
* технологія перероблення рицини на оливу та метиловий ефір;
* фільтри-водовіддільники світлих нафтопродуктів;
* технологія вирощування озимого соняшнику;
* сімейство уніфікованих високомоментних гідромоторів;
* передпосівна обробка насіння зернових культур аерозолями;
* установка НВЧ обробки комбікорму у псевдозрідженому шарі;
* пристрій електромагнітної технології для визначення мікробіологічної забрудненості комбікорму;
* програмне забезпечення для енергозберігаючого керування комбікормовими виробництвами;
* пристрій захисту асинхронних електродвигунів від анормальної напруги мережі;
* пристрій діагностування експлуатаційних режимів роботи заглибних електродвигунів;
* електрифікований малогабаритний ґрунтообробний мотоблок;
* електромагнітний сепаратор;
* ультразвуковий аналізатор моторних олив УЗА-1;
* електросепаратор рослинних олій;
* технологія оброблення насіння гороху високою напругою постійного струму.

Нині діяльність науковців направлена на пошук рішень актуальних проблем агропромислового виробництва (наукові програми НДІ МЗПУ 2021-2025 рр.).

Вченими НДІ МЗПУ проводиться підготовка кандидатів і докторів наук у галузі технічних наук.

Науковці НДІ МЗПУ продовжують спільну наукову діяльність з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України з проблеми агрегатування модульних енергетичних засобів. За результатами плідної співпраці розроблений промисловий зразок технологічного модуля до вітчизняного трактора КИЙ-14102, який демонструвався на виставці «АГРО-2017». Розроблено керівний документ «Методичні рекомендації з експлуатаційно-технологічної оцінки с.-г. техніки», який запропоновано до використання усім аграрним вишам України. За пропозицією Таврійського ДАТУ ім. Дмитра Моторного фірма «Ельворті» (у минулому – «Червона зірка», м. Кропивницький) виготовила іпередала на випробування 12-ти рядну просапну сівалку і просапний культиватор з міжряддями 70 см. Допомогу конструкторському бюро цієї відомої фірми у розроблені документації вказаних знарядь надавали студенти нашого вишу. У створенні комплексу машин для реалізації нової в Україні 12-ти рядної системи вирощування просапних культур науковці НДІ МЗПУ здійснюють співпрацю з Харківським тракторним заводом, заводом колісних систем «Консима» (м. Дніпро), державним підприємством «Гідромаш» (м. Мелітополь), ТОВ “Оріхівсільмаш” та іншими виробничими установами.

Адреса НДІ МЗПУ:  72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18

E-mail: volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua

Телефон: (067) 950-75-70

Структура НДІ
Перелік наукових програм НДІ

Науково-дослідні програми НДІ

РОЗРОБКИ НДІ

 

Наукові публікації:

Публікації Роки
2016 2017 2018 2019 2020
Монографії  4  2  4  3  7
Підручники, навчальні посібники  5  7  13  26  41
Статті та тези доповідей, всього, з них:  374 454  372  536  725
–  опубліковані за кордоном  42  72  63 98  117
–  опубліковані в наукометричній базі даних Scopus  6  14  23  49  50
–  опубліковані в наукометричній базі даних Web of science  3  11  11 6  7