У Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного діє спеціалізована вчена рада               Д 18.819.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» строком на три роки (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12.12.2017 р. зі змінами відповідно наказу МОН № 326 від 04.04.2018 р. та наказу МОН №946 від 22.07.2020 р.).

СКЛАД РАДИ:

ГОЛОВА РАДИ:

 • Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11.  Email: office@tsatu.edu.ua

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

 • Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11.

   Email: volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

 • Вовк Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.   Email: oleksandr.vovk@tsatu.edu.ua

ЧЛЕНИ РАДИ:

 • Булгаков Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.05.11;
 • Волошина Анжела Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Дідур Володимир Аксентійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Мельник Віктор Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Михайлов Євген Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Мілько Дмитро Олександрович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Назаренко Ігор Петрович, д.т.н., професор, декан, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Пастушенко Сергій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», спеціальність 05.05.11;
 • Червінський Леонід Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.09.03;
 • Черенков Олександр Данилович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 18.819.01:

Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01
у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

Дата Пункт порядку денного Автореферат Дисертація Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти Час початку
23.09.2021 Захист кандидатської дисертації    Бойко В.Б. “Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гідропневматичного апарата точного висіву насіння овочевих культур” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Улексін В.О.,
к.т.н., доц.
Мельник В.І.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Петренко Д.І.,
к.т.н, доц., відгук
10.00
07.05.2021 Захист кандидатської дисертації    Парахіна О.О. “Підвищення стійкості і керованості транспортного руху блоково-модульного машинно-тракторного агрегату” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Надикто В.Т.,
д.т.н., проф.
Козаченко О.В.,
д.т.н, проф., відгук;
Третяк В.М.,
к.т.н, доц., відгук
13.00
07.05.2021 Захист кандидатської дисертації    Ковальова О.В. “Обґрунтування параметрів і режимів роботи регульованого електропривода мотоблока” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Завантажити Завантажити Назаренко І.П.,
д.т.н., проф.
Островерхов М.Я.,
д.т.н, проф., відгук;
Сорокін М.С.,
к.т.н, доц., відгук
10.00
06.05.2021 Захист кандидатської дисертації    Ковальова О.О. “Обґрунтування параметрів струминно-щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Самойчук К.О.,
д.т.н., проф.
Братішко В.В.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Ткач В.В.,
к.т.н, с.н.с., відгук
13.00
06.05.2021 Захист докторської дисертації    Дідура В.В. “Механіко-технологічні основи глибокої переробки насіння рицини в умовах малотоннажного підприємства” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Кюрчев В.М.,
д.т.н., проф.
Дідух В.Ф.,
д.т.н, проф., відгук;
Мироненко В.Г.,
д.т.н, проф., відгук;       Братішко В.В.,
д.т.н, с.н.с., відгук
10.00
23.04.2021 Захист докторської дисертації    Кувачова В.П. “Механіко-технологічні основи функціонування ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського
виробництва” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажити Завантажити Надикто В.Т.,
д.т.н., проф.
Погорілий С.П.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Артьомов М.П.,
д.т.н, проф., відгук;       Шейченко В.О.,
д.т.н, проф., відгук
10.00
05.11.2020 Захист докторської дисертації    Лисенко О.В. “Наукові основи підвищення енергетичної ефективності та якості електропостачання в електротехнічних системах з комбінованою генерацією” за спеціальністю 05.09.03 –
електротехнічні комплекси та системи
Завантажити Завантажити Назаренко І.П.,
д.т.н., проф.
Васько П.Ф.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Комар В.О.,
д.т.н, доц., відгук;         Будько В.І.,
д.т.н, доц., відгук
10.00
03.07.2020 Захист кандидатської дисертації Задосної Н.О. “Обгрунтування параметрів та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника пневморешітного сепаратора олійної сировини соняшника” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Михайлов Є.В.,
д.т.н., доц.
Завгородній О.І.,
д.т.н, проф., відгук;
Волик Б.А.,
к.т.н, доц., відгук;         Мироненко В.Г.,
д.т.н, проф., відгук
13.00
08.06.2018 Захист кандидатської дисертації Кушлика Р.Р. “ Обгрунтування параметрів електротехнологічного комплексу для покращення функціональних властивостей біопального” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Завантажити Завантажити Назаренко І.П.,
д.т.н., проф.
Червінський Л.С.,
д.т.н, проф., відгук;
Кунденко М.П.,
д.т.н, проф., відгук;
13.00
08.06.2018 Захист кандидатської дисертації Ігнатьєва Є.І. “Обґрунтування параметрів комбінованого агрегату для збирання гички на основі орно-просапного трактора” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Булгаков В.М.,
д.т.н., проф.
Мельник В.І.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Сокол С.П.,
к.т.н, доц., відгук
10.00
07.06.2018 Захист докторської дисертації Журавля Д.П. “Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Дідур В.А.,
д.т.н., проф.
Черновол М. І.,
д.т.н, проф., відгук;
Войтов В. А.,
д.т.н, проф., відгук;
Войтюк В.Д.,
д.т.н, проф., відгук
10.00