У Таврійському державному агротехнологічному університеті діє спеціалізована вчена рада Д 18.819.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільського господарства» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» строком на три роки (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12.12.2017 р. зі змінами відповідно наказу МОН № 326 від 04.04.2018 р.).

СКЛАД РАДИ:

ГОЛОВА РАДИ:

 • Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

 • Дідур Володимир Аксентійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

 • Вовк Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.

ЧЛЕНИ РАДИ:

 • Булгаков Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.05.11;
 • Волошина Анжела Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Мельник Віктор Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Михайлов Євген Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Мілько Дмитро Олександрович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор, проректор, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Назаренко Ігор Петрович, д.т.н., професор, декан, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Пастушенко Сергій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», спеціальність 05.05.11;
 • Червінський Леонід Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.09.03;
 • Черенков Олександр Данилович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.350.01:

Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01
у Таврійському державному агротехнологічному університеті

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

Дата Пункт порядку денного Автореферат Дисертація Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти Час початку
08.06.2018 Захист кандидатської дисертації Кушлика Р.Р. “ Обгрунтування параметрів електротехнологічного комплексу для покращення функціональних властивостей біопального” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Завантажити Завантажити Назаренко І.П.,
д.т.н., проф.
Червінський Л.С.,
д.т.н, проф., відгук;
Кунденко М.П.,
д.т.н, проф., відгук;
13.00
08.06.2018 Захист кандидатської дисертації Ігнатьєва Є.І. “Обґрунтування параметрів комбінованого агрегату для збирання гички на основі орно-просапного трактора” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Булгаков В.М.,
д.т.н., проф.
Мельник В.І.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Сокол С.П.,
к.т.н, доц., відгук
10.00
07.06.2018 Захист докторської дисертації Журавля Д.П. “Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Дідур В.А.,
д.т.н., проф.
Черновол М. І.,
д.т.н, проф., відгук;
Войтов В. А.,
д.т.н, проф., відгук;
Войтюк В.Д.,
д.т.н, проф., відгук
10.00
02.03.2017 Захист кандидатської дисертації Леженкіна І.О. “Обґрунтування параметрів та режимів функціонування робочого органу для сепараці обчїсаного вороху пшеницї” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Кюрчев С. В.,
к.т.н., проф.
Пастушенко С. І.,
д.т.н, проф., відгук;
Сербій Є. К.,
к.т.н, проф., відгук;
14.00
03.03.2017 Захист кандидатської дисертації Новікова Г.В. “Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів та режимів роботи електротехнологічного комплексу аерозольної обробки насіння зернових” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Завантажити Завантажити Діордієв В. Т.,
д.т.н., проф.
Черенков О. Д.,
д.т.н, проф., відгук;
Герасимчук Ю. В.,
к.т.н, с. н.с.., відгук;
10.00
02.03.2017 Захист докторської дисертації Караєва О. Г. “Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культурах” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Надикто В. Т.,
д.т.н., проф.
Фрішев С. Г.,
д.т.н, проф.,відгук ;
Пастухов В. І.,д.т.н, проф.,відгук;
Тіщев С. С.,
д.т.н, проф.відгук,
10.00
01.03.2017 Захист кандидатської дисертації Кістечка О.Д. “Обґрунтування схеми та параметрів орного агрегату з переднім і заднім насівними плугами” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Надикто В. Т.,
д.т.н, проф.
Булгаков В. М.,
д.т.н., проф.,відгук;
Сокол С. П.,
к.т.н, доц., відгук;
14.00
01.03.2017 Захист докторської дисертації
Горобея В.П. “Механіко-технологічні основи підвищення ефективності робочих органі для сівби в селекції і насінницві” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажити Завантажити Булгаков В. М.,
д.т.н., проф.
Надикто В. Т.,
д.т.н, проф.,відгук;
Мельник В. І.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Шейченко В. О.,д.т.н, с.н.с., відгук;
10.00
10.02.2017 Захист докторської дисертації
Мілька М.О. “Механіко-технологічні основи розроблення технічної системи кормозаготівлі на молочних фермах” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажити Завантажити Брагінець М. В.,
д.т.н., проф.
Чурсінов Ю. О.,
д.т.н, проф., відгук;
Гевко Р. Б.,
д.т.н, проф., відгук;
10.00
10.02.2017 Захист кандидатської дисертації
Мінька С.А. “Обґрунтування параметрів робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних смугах інтенсивного саду” за 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажити Завантажити Дідур В. А.,
д.т.н., проф.
Фришев С. Г.,
д.т.н, проф., відгук;
Войтік А. В.,
к.т.н., доц., відгук;
14.00
31.03.2016 Захист кандидатської дисертації
Соломахи А. В. “Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
Завантажити Завантажити Бондаренко В.І.,
к.т.н., доц.
Островерхов М.Я.,
д.т.н, проф.,відгук ;
Вовк О. Ю.,
к.т.н., доц., відгук;
13.00
31.03.2016 Захист кандидатської дисертації
Матковського О.І. “Обґрунтування параметрів робочого органу плуга для викопування саджанців плодових культур” за 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажети Завантажити Караєв О. Г.,
к.т.н., с.н.с.
Фришев С. Г.,
д.т.н, проф., відгук;
Кравченко В. В.,
к.т.н., доц., відгук;
10.00
01.04.2016 Захист кандидатської дисертації
Масалабова В.М. “Обґрунтування конструктивних-технологічних параметрів двомашинного посівного агрегату на основі трактора тягового класу 1,4” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажити Завантажити Надикто В.Т,
д.т.н., проф.
Булгаков В. М.,
д.т.н, проф.,відгук ;
Третяк В. М.,
к.т.н., доц., відгук;
10.00
30.10.2015 Захист кандидатської дисертації
Колодія О.С. “Обґрунтування конструктивних-технологічних параметрів пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажити Завантажити Кюрчев С. В.,
к.т.н., проф.
Завгородній О.В.,
д.т.н проф.,відгук ;
Степаненко С. П.,
к.т.н., с.н.с., відгук ;
13.00
30.10.2015 Захист кандидатської дисертації
Зорі М. В. “Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи комбінованого знаряддя для борозенно-смугово посіву кукурудзи” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Завантажити Заватанжити Скляр О. Г.,
к.т.н., доц.
Булгаков В. М.,
д.т.н, проф., відгук;
Волик Б. А.,
к.т.н., доц., відгук;
10.00