У Таврійському державному агротехнологічному університеті діє спеціалізована вчена рада Д 18.819.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» строком на три роки (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12.12.2017 р. зі змінами відповідно наказу МОН № 326 від 04.04.2018 р.).

СКЛАД РАДИ:

ГОЛОВА РАДИ:

 • Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

 • Дідур Володимир Аксентійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

 • Вовк Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.

ЧЛЕНИ РАДИ:

 • Булгаков Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.05.11;
 • Волошина Анжела Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Мельник Віктор Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Михайлов Євген Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Мілько Дмитро Олександрович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор, проректор, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Назаренко Ігор Петрович, д.т.н., професор, декан, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
 • Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.11;
 • Пастушенко Сергій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», спеціальність 05.05.11;
 • Червінський Леонід Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.09.03;
 • Черенков Олександр Данилович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 18.819.01:

Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01
у Таврійському державному агротехнологічному університеті

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

Дата Пункт порядку денного Автореферат Дисертація Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти Час початку
08.06.2018 Захист кандидатської дисертації Кушлика Р.Р. “ Обгрунтування параметрів електротехнологічного комплексу для покращення функціональних властивостей біопального” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Завантажити Завантажити Назаренко І.П.,
д.т.н., проф.
Червінський Л.С.,
д.т.н, проф., відгук;
Кунденко М.П.,
д.т.н, проф., відгук;
13.00
08.06.2018 Захист кандидатської дисертації Ігнатьєва Є.І. “Обґрунтування параметрів комбінованого агрегату для збирання гички на основі орно-просапного трактора” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Булгаков В.М.,
д.т.н., проф.
Мельник В.І.,
д.т.н, с.н.с., відгук;
Сокол С.П.,
к.т.н, доц., відгук
10.00
07.06.2018 Захист докторської дисертації Журавля Д.П. “Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Завантажити Завантажити Дідур В.А.,
д.т.н., проф.
Черновол М. І.,
д.т.н, проф., відгук;
Войтов В. А.,
д.т.н, проф., відгук;
Войтюк В.Д.,
д.т.н, проф., відгук
10.00