Білоусова Зоя Володимирівна

Посада: Доцент кафедри рослинництва та садівництва імені професора В.В. Калитки

Базова вища освіта: Закінчила з відзнакою факультет агротехнологій та екології Таврійського агротехнологічного університету у 2008 році за спеціальністю «Агрономія»

Вчене звання: У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки № диплома АД № 005548

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво № диплома ДК №031664

Email: zoia.bilousova@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Bивчення впливу факторів інтенсифікації на продуктивність зернових культур в Степовій зоні України

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2008 р. на посаді асистента, а з 2015 - на посаді ст. викладача кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки.
Види і результати професійної діяльності к.с.-г.н., доц. Білоусової З.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Білоусова З.В., Кенєва В.А. Влияние элементов системы удобрения на химический состав зерна пшеницы озимой. Матеріали конференції Ленкоранського державного університету. «Розвиток інноваційних технологій в аграрному секторі». Міжнародна наука на перспективи, 23 грудня 2022 р. С.168-169.

Білоусова З.В., Кенєва В.А. Вплив системи мінерального живлення на роботу листового апарату рослин пшениці озимої. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія», 2022. № 3. С. 9-15.

Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О., Кенєва В.А. Вплив допосівної обробки насіння на активацію первинних ростових процесів у рослинах пшениці озимої. Аграрні інновації, 2022. №15. С. 15-21.

Білоусова З.В., Кенєва В.А. Вплив системи живлення на хімічний склад рослин пшениці озимої. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: VІ Міжнародна науково-практична конференція. Україна, Харків, 29-30 листопада 2022 р. С. 48-50.

Білоусова З.В. Особливості формування продуктивності рослин пшениці озимої залежно від норми висіву. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: VІ Міжнародна науково-практична конференція. Україна, Харків, 29-30 листопада 2022 р. С. 50-52.

Білоусова З.В. Вплив умов вирощування на показники якості зерна пшениці озимої. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення», присвячена 100-річчю від дня заснування агрономічного факультету. м. Житомир, 2-3 червня 2022 р.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Кенєва В.А. Вплив строків та способу внесення добрив на формування продуктивності рослин пшениці озимої. Таврійський науковий вісник, № 120, С. 53-60.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Кенєва В.А. Функціонування асиміляційного апарату рослин пшениці озимої залежно від строків та способу внесення добрив. Зрошуване землеробство, вип. 76, С. 30-35.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Кенєва В.А., Коротка І.О. Вплив системи живлення на урожайність та якість зерна пшениці озимої. Аграрні інновації, № 8 (2021). С. 41-46.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Кенєва В.А. Вплив концентрації протруйника на розвиток проростків пшениці озимої. Аграрні інновації, № 7 (2021). С. 47-52.

З.В. Білоусова, В.А. Кенєва, Ю.О. Кліпакова. Особливості роботи пігментного комплексу рослин пшениці озимої залежно від способу внесення добрив. Рослинництво та грунтознавство, том.12, №3, 2021. С. 7-16.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Кенєва В.А. Вплив препарату Кантаріс на посівну якість насіння пшениці озимої. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С 68-69.

Кенєва В.А.,Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О. Вплив позакореневої обробки рослин на вміст фотосинтетичних пігментів у листках пшениці озимої. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С 65-67.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Коротка І.О., Кенєва В.А. Вплив передпосівного оброблення насіння різнокомпонентними протруйниками на стан пігментного комплексу пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Агробіологія, 2021, № 1. С. 59-67.

Кенєва В., Білоусова З., Кліпакова Ю. Динаміка формування площі листкової поверхні рослинами пшениці озимої залежно від позакореневої обробки. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», квітень 2021 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2021. – С. 159-161.

Ю.О. Кліпакова, З.В. Білоусова, В.А. Кенєва. Дистанційне навчання – виклик сучасності для учасників освітнього процесу. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – С. 356-361.

Кенєва В.А., Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О. Урожайність та якість зерна різних сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. 23 квітня 2021 р., с. Центральне. С.54.

Білоусова З.В., Кенєва В.А., Кліпакова Ю.О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників. Вісник аграрної науки Причорномор’я, . – 2020. – Вип. 3. С. 79-87| DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)

Білоусова З.В. Особливості настання ЧВВВ та його вплив на урожайність пшениці озимої за умов змін клімату. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», червень 2020 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2020. – С.110-112.
.
Білоусова З.В. Урожайність пшениці та погода. Агробізнес Сьогодні, 2021. С. 39-41

Bilousova, Z., Klipakova, Yu., Keneva, V., Priss, O. (2020). Forecasting of winter wheat (Triticum aestivum L.) yield for the Southern Steppe of Ukraine using meteorological indices. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 36-43.

Прісс О.П., Коротка І.О., Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В. Фонд сухих речовин зелені васильків залежно від компонентного складу субстрату. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2020. Вип. 20, т. 1. С. 115-121.

Білоусова З.В. Технологічні властивості зерна пшениці озимої залежно від дії регулятора росту та рівня азотного живлення / Таврійський науковий вісник. - № 110. Частина 1. - 2019. - С. 19-24.

Bilousova Z., Klipakova Yu., Keneva V., Kuleshov S. Influence of the Growth Regulator Application Method on Antioxidant Plant System Activity of Winter Wheat (Triticum аestivum L.). Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations / Volodymyr Nadykto Editor. Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 615-622.

Білоусова З.В.Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої вітчизняної та іноземної селекції в умовах Південного Степу України/ З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Міжнар. наук.-практ. конф. «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. до 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБІП України», 25-26 вересня 2019 року. - м.Київ, 2019. - 182 с.

Білоусова З.В.Сортові особливості формування урожаю ячменю ярого в умовах Південного Степу України/ З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 18 жовтня 2019 р. - м. Миколаїв, 2019. – 158 с.

Білоусова З.В. Вплив азотних підживлень на продуктивність рослин ячменю озимого/Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.). - Ч. 1. - С. 31-33.

Білоусова З.В. Технологічні властивості зерна інтенсивних сортів пшениці озимої / З.В. Білоусова, Ю.О. Кліпакова // Праці ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. Т. 1. – С.262-269.

Білоусова З.В. Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння / Ю.О.Кліпакова, О.П.Прісс, З.В.Білоусова, О.А.Єременко // Вісник аграрної науки. – К.: 2019. - №4. – С.16-22.

Білоусова З.В. Вплив зрошення на продуктивність гібриду соняшнику НК БРІО / З.В.Білоусова // Олійні культури: інновації та перспективи. Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції, 14 травня 2019 р. - Запоріжжя, 2019. – С.64-65.

Білоусова З.В. Особенности формирования продуктивности пшеницы озимой (triticum aestivum l.) в зависимости от предпосевной обработки семян / Ю.О.Кліпакова , З.В.Білоусова // Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2018). – С. 30-36.

Білоусова З.В. Особливості підбору сортів пшениці озимої та ярого ячменю за умов змін клімату / З.В.Білоусова, Ю.О.Кліпакова, В.А.Кенєва // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. - С.152-154.

Білоусова З.В. Роль навчальної дисциплiни «Рослинництво» у формуваннi професiйних компетенцiй майбутнього фахiвця аграрної сфери / З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Збірник науково-методичних праць "Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти". - Мелітополь, 2019. - С.124-129.

Білоусова З.В. Адаптивність пшениці озимої сорту Шестопалівка залежно від впливу попередника/ Білоусова З.В.// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». - 2018.- С. 26-29.

Білоусова З.В. Вплив передпосівної обробки насіння та погодних умов року на урожайність та якість зерна пшениці озимої/ З.В. Білоусова, Ю.О.Кліпакова // Збірник наукових праць «Зрошуване землеробство». – 2018, Вип.69. – С.41-45.

Білоусова З.В.Оцінка адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої (Triticum aestivum l.) в умовах Південного Степу України / Білоусова З.В.// Наукові доповіді НУБіП України. – 2018, № 3(73).

Білоусова З.В. Сортові особливості формування продуктивності ячменів – дворучок / Білоусова З.В. // Міжнар. наук.-практ. конф."Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства», м. Мелітополь - Кирилівка, ТДАТУ. 07-08.06.2018: тези доповіді. 2018. - С.11.

Золотухіна З.В. Формування продуктивності високоінтенсивних сортів-двурочок в Південному Степу України / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 21 квітня 2017р. с. Центральне. - С. 59.

Калитка В.В., Кліпакова Ю.О., Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.). Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Агрономія». 2016. №235. С. 24-33.

Калитка В.В., Золотухіна З.В. Засвоєння азоту рослинами інтенсивних сортів пшениці озимої за використання регулятора росту АКМ. Наукові доповіді НУБіП України. 2015, №51 (березень).

Золотухіна З.В., Кліпакова Ю.О. Вплив передпосівної обробки насіння хімічними протруйниками та регулятором росту на формування врожайності озимої пшениці / Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів, 22-23 травня 2014 р.: тези доп. - С. 29-30.

Калитка В.В., Золотухіна З.В. Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці під час застосування регулятора росту в умовах сухого Степу України. Науковий вісник НУБіП України: Серія «Агрономія». 2013, Вип. 183 (Ч.2.). С. 67-74.

Калитка В.В., Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту на продуктивність і якість зерна озимої пшениці за умов недостатнього зволоження Південного Степу України / Аграрна наука – виробництву. Новітні технології в рослинництві: держ. наук.-практ. конф., 9 листопада 2013 р.: тези доп.

Золотухіна З.В., Калитка В.В. Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2013, Вип. 2(72). С. 89-94.

Калитка В.В., Золотухина З.В. Влияние регулятора роста АКМ на реализацию генетического потенциала интенсивных сортов озимой пшеницы в условиях Южной Степи Украины. Agrarian science «Ştiinţa agricolă». 2013, Νr. 2. С. 34-38.

Золотухіна З.В.Вплив регулятора росту АКМ на реалізацію генетичного потенціалу інтенсивних сортів озимої пшениці в умовах Південного Степу / Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: міжн. наук.-практ. конф., 7-9 червня 2013 р.: тези доп. - Вип.- 2. - С.57-59.

Золотухіна З.В.,Калитка В.В. Вплив регулятора росту на продуктивність і якість зерна пшениці озимої за умов недостатнього зволоження Південного Степу України. Агробіологія. 2011, Вип. 6(86). С. 169-172.

Калитка В.В., Золотухіна З.В. Продуктивність пшениці озимої за передпосівної обробки насіння антистресовою композицією. Науковий вісник НУБіП України: Серія «Агрономія». 2011, Вип.162 (Ч.1.). С. 93-99.

Золотухіна З.В. Якість зерна озимої пшениці при використанні регулятора росту АКМ / Всеукр. наук. конф. молодих учених, 10-11 березня 2011 р.: матеріали доповідей. - С. 44-45.

Калитка В.В., Жерновий О.І., Іванченко О.А., Золотухіна З.В., Ялоха Т.М. Патент на корисну модель «Антистресова композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур» №58260 від 11.04.2011, бюл. №7/2011.

Калитка В.В., Золотухіна З.В., Герасько Т.В. Патент на корисну модель «Композиція для передпосівної обробки насіння та вегетуючих рослин зернових культур («Клейкостим»)» №58703 від 26.04.2011, бюл. №8/2011.

Калитка В.В., Золотухіна З.В. Применение комплексных антистрессовых препаратов для повышения качества продовольственного зерна пшеницы озимой/ Фитогормоны, гуминовые вещества и другие биорациональные пестициды в сельском хозяйстве: межд. конф. молодых ученых, 2-4 ноября 2011 г.: материалы докл. - С. 81-82.

Калитка В.В., Колесніков М.О., Герасько Т.В.,Золотухіна З.В. Антистрессовое и ростостимулирующее действие на сельскохозяйственные культуры композиции на основе ионола /Биоантиоксидант: межд. конф., 4-6 октября 2010 г.: тезисы докл. - С. 171-172.

Золотухіна З.В.Вплив регулятора росту АКМ на стійкість рослин озимої пшениці до абіотичних і біотичних стресів /Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: міжн. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 4-5 жовтня 2010 р.: тези доп. - С. 74-75.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Навчальна практика з курсу «Геологія з основами геоморфології»: Навчальний посібник / Відп. ред. Л.М. Даценко. Колектив авторів. Мелітополь, 2019 р. 200 с. (рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: протокол No3 від 29 жовтня 2019 р.)

Навчальні дисципліни

  • Рослинництво
  • Системи удобрення
  • Кормовиробництво з основами луківництва

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри рослинництва та садівництва імені професора В.В. Калитки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець підпрограми 1 "Обґрунтування антистресових прийомів у ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, зернобобових і олійних культур у Степовій зоні України" 0121U109975

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Подяка Запорізької обласної державної адміністрації - 2015р.
Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації - 2017р.
Подяка Міністерства освіти і науки України - 2017р.
Почесна грамота Мелітопольської районної ради - 2020 р.
Грамота Мелітопольської районної ради - 2021 р.
Подяка науковому керівнику переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки, Запоріжжя 2021.

publons.com/researcher/2993037/zoya-bilousova-zolotukhina/

Довідка про наукове консультування сільськогосподарських підприємств Мелітопольського району Запорізької області