Згідно навчального плану, метою якого є: планування і забезпечення методично правильного процесу вивчення усіх навчальних дисциплін навчального плану, їх взаємозв’язки, правильна послідовність і чергування усіх форм навчальної роботи, викладачами кафедри рослинництво імені професора В.В. Калитки заняття проводяться за розкладом:

Розклад викладачів кафедри на ІI семестр 2020-2021 н.р.

Проведення викладачами кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки лекцій на платформі ZOOM