На кафедрі рослинництва імені професора В.В. Калитки працюють 13 викладачів та 5 чоловік учбово-виробничого персоналу: 4 доцентів, 6 старших викладачів, 4 асистента; з них 1 сумісник, що запрошен з виробництва (Малюк Т.В.).
Викладається 32 навчальні дисципліни. Заняття читаються на високому рівні. Лекції (майже 70%) проводяться із застосуванням мультимедійного супроводу. У трьох викладачів кількість дисциплін перевищує 4.
ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОНОМІЯ»
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОНОМІЯ»
ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ