Волошина Анжела Анатоліївна

Посада: Професор кафедри «Мехатронні системи та транспортні технології»

Базова вища освіта: Закінчила з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства у 1994 році.
Спеціальність «Інженер-механік»

Вчене звання: Професор

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри тракторів і автомобілів.
Диплом 02ДЦ № 012292

У 2015 році отримала вчене звання професора кафедри мобільних енергетичних засобів.
Диплом 12ПР № 010195

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

У 2004 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Спеціальність 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.
Диплом ДК №026225

В 2013 році захистила дисертацію доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Спеціальність 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.
Диплом ДД №002574

Email: a.voloshyna@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Проектування редукторів з гіпоциклоїдальним зачепленням
  • Розробка гідравлічних машин об’ємної дії
  • Удосконалення мехатронних систем з гідравлічними приводами

Досвід наукової та викладацької діяльності: Педагогічну діяльність розпочала у 2001 році асистентом кафедри тракторів і автомобілів Таврійської державної агротехнічної академії (нині – Таврійський державний агротехнологічний університет). У 2004 році захистила кандидатську дисертацію та працювала на посаді старшого викладача, а з 2005 року – на посаді доцента кафедри тракторів і автомобілів (нині мобільних енергетичних засобів).У 2013 році захистила докторську дисертацію, а у 2015 році отримала вчене звання професора. З 2015 року і по теперішній час працює на посаді професора кафедри Мехатроних систем та транспортних технологій.

Види і результати професійної діяльності д.т.н., професора Волошиної А.А.

Основні наукові праці

"ПЕРЕЛІК"

Волошина А.А. Математична модель робочих процесів, що відбуваються в мехатронній системі з гідравлічним приводом. Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А., Шепель А.

Волошина А.А. Динаміка зміни функціональних параметрів мехатронної системи з гідравлічним приводом. Панченко А.І., Волошина А.А., Волошин А.А., Дроздов О.

Voloshina, A. Changes in the dynamics of the output characteristics of mechatronic systems with planetary hydraulic motors. Voloshina, A., Panchenko, A., Titova, O., Panchenko, I .Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1741(1), 012045

Voloshina, A. The influence of the design parameters of the rotors of the planetary hydraulic motor on the change in the output characteristics of the mechatronic system. Panchenko, A., Voloshina, A., Titova, O., Panchenko, I. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1741(1), 012027

Voloshina, A. Experimental studies of a throughput of the distribution systems of planetary hydraulic motors. Voloshina, A., Panchenko, A., Titova, O., Pashchenko, V., Zasiadko, A. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1021(1), 012054

Voloshina, A. Kinematics of motion of rotors of an orbital hydraulic machine. Panchenko, A., Voloshina, A., Luzan, P., Panchenko, I., Volkov, S. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1021(1), 012045

Voloshina, A The Study of Dynamic Processes of Mechatronic Systems with Planetary Hydraulic Motors. Panchenko, A., Voloshina, A., Titova, O., Panchenko, I., Zasiadko, A. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2021, стр. 704–713

Voloshina, A. Prediction of Changes in the Output Characteristics of the Planetary Hydraulic Motor. Voloshina, A., Panchenko, A., Titova, O., Milaeva, I., Pastushenko, A. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2021, стр. 744–754

Волошина А.А. Впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні технічних дисциплін. Панченко А.І., Волошина А.А., Тітова О.А., Панченко І.А. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 26-34.

Волошина А. А.Проектування мехатронних систем з заданими вихідними характеристиками. Панченко А. І., Волошина А. А., Панченко І. А., Волошин А. А. Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 18-35

Волошина А. А.Дослідження динамічних характеристик мехатронних систем з гідравлічним приводом Панченко А. І., Волошина А. А., Панченко І. А., Волошин А. А. . Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 58-73

Волошина А. А.Прогнозування зміни вихідних характеристик при проектуванні планетарного гідроматора Панченко А. І., Волошина А. А., Панченко І. А., Засядько А. І. . Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 91-105

Волошина А.А. Надійність конструкції роторів планетарного гідромотора / Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, – Вип. 20. – Т. 1. – С. 82-92.

Волошина А.А.Обгрунтування геометричних параметрів розподільних систем планетарних гідромашин / Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, – Вип. 20. – Т. 2. – С. 23-35.

Voloshina A. Improvement of Manufacture Workability for Distribution Systems of Planetary Hydraulic Machines. / Voloshina A., Panchenko A., Boltyansky O., Titova O. // In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 732-741, (2020)

Волошина А.А. Обґрунтування розташування вікон розподільних систем планетарних гідромашин. / Панченко А. І., Волошина А. А. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 3-19.

Волошина А.А. Дослідження впливу похибки форми виготовлення роторів на вихідні характеристики планетарних гідромоторів. / Панченко А. І., Волошина А. А. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 33-48.

Волошина А.А. Вплив конструктивних особливостей планетарного гідромоторами на ефективність його роботи. / Панченко А. І., Волошина А. А., Волков С.В. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 70-84.

Voloshina А. Improving the output characteristics of planetary hydraulic machines / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Panchenko, O. Titova, A. Zasiadko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. – Vol. 708. No 1

Voloshina А. Reliability design of rotors for orbital hydraulic motors / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Panchenko, O. Titova, A Pastushenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. – Vol. 708. No 1

Voloshinа А. Development of the universal model of mechatronic system with a hydraulic drive/ А. Panchenko, А. Voloshinа, S. Kiurchev O. Titova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Applied mechanics, 2018. – Vol. 4. – No 7 (94). – pp. 51-60

Voloshinа А. Justification of the Kinematic Diagrams for the Distribution System of a Planetary Hydraulic Motor / A. Panchenko, A. Voloshina, O. Boltynskiy, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3.– pp.6–11

Voloshinа А. The Influence of the form Error after Rotor Manufacturing on the Output Characteristics of an Orbital Hydraulic Motor / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Milaeva, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3. – pp. 1–5

Voloshinа А. Designing the flow-through parts of distribution systems for the PRG series planetary hydraulic motors/ А. Panchenko, А. Voloshinа, О. Boltyansky, I. Milaeva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Engineering technological systems, 2018. – Vol. 3. – No 1 (93). – pp. 67-77

Волошина А.А. Спосіб контролю зубчастих коліс планетарних гідромашин / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, И.А. Панченко, Г.В. Леус // Патент на корисну модель 122059 Україна, МПК F04С2/08, опубл.26.12.2017, бюл. №24.

Волошина А.А. Планетарно-роторний гідромотор / А.І. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, І.А. Панченко, А.І. Засядько, Ю.П. Оберніхін // Патент на корисну модель 94047 Україна, МПК F04С2/08, опубл.27.10.2014, бюл. №20.

Волошина А.А. Регулювання фази розподілу робочої рідини в гідромоторі алвнетарного типу / А.І. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 154-159.

Волошина А.А. Исследование выходных характеристик гидравлического вращателя планетарного типа, работающего в составе гидроагрегата / А.І. Панченко, А.А. Волошина, І.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 59-82.

Волошина А.А. Вплив конструктивних особливостей торцевої розподільної системи на функціональні параметри планетарного гідромотора/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, І.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 33-50.

Волошина А.А. Автоматизація споруди захищеного ґрунту як електротехнічного комплексу з функцією моніторингу / А.О. Кашкарьов, А.А. Волошина // Енергетика і автоматика [Електронний ресурс]. – 2016. – №4 (30). – С. 145-156.

Волошина А.А. Розробка системи забезпечення ресурсоенергозберігаючого експлуатаційного режиму роботи асинхронного електродвигуна / С.О. Квітка, О.Ю. Вовк, О.А.Стребков, А.А. Волошина // Енергетика і автоматика [Електронний ресурс]. – 2016. – №4 (30). – С. 89-97.

Волошина А.А. Дослідження коронного генератора аерофонів / А.А. Волошина, О.І. Лобода // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 98-104.

Волошина А.А. Обґрунтування початкових умов моделювання роботи гідрообертача планетарного типу, працюючого у складі гідроагрегата / А.І. Панченко, А.А. Волошина, А.М. Костюк, В.М. Вишневський // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 40-64.

Волошина А.А. Методика контроля точности изготовления элементов вытеснительных и распределительных систем планетарных гидромашин / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, Г.В. Леус // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 3-27.

Волошина А.А. Планетарно-роторные гидромоторы. Расчет и проектирование: монография / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Мелитополь: Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2016. – 236 с.

Волошина А.А. Способы распределения рабочей жидкости в планетарных гидромашинах / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 20 (1192) – С.46-52.

Волошина А.А. Динамика изменения выходных характеристик гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата с приводным двигателем / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. –2016. – Vol. 18. – No 1.– Р.17-27.

Волошина А.А. Особенности моделирования рабочих процессов, происходящих в гидравлической системе насос-клапан-гидровращатель/ А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 63-79.

Волошина А.А. Экспериментальные исследования области изменения выходных характеристик гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 157-174.

Волошина А.А. Исследование динамики гидравлической системы насос-клапан-гидровращатель / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 66-79.

Волошина А.А. Математическая модель рабочих процессов распределительной системы гидровращателя планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко, Ю.П. Обернихин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 45 (1154) – С. 53-59.

Волошина А.А. Разработка планетарных гидромоторов для силовых гидроприводов мобильной техники/ А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. –2015. – Vol. 17. – No 9. – Р. 29-36.

Волошина А.А. Геометрическое моделирование проточных частей распределительных систем планетарных гидромоторов / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А.И. Засядько // Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць. – Мелітополь: МДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 111-116.

Волошина А.А. Проектирование унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспортк. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Част. 1 – С. 101-105.

Волошина А.А. Экспериментальные исследования гидравлических вращателей планетарного типа / А.А. Волошина // Промислова гідравліка і пневматика. – 2014. – №3 (45). – С.55-69.

Волошина А.А. Параметрические исследования гидравлического вращателя планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, Ю.П. Обернихин // Промислова гідравліка і пневматика. – 2014. – №3 (45). – С.45-54.

Волошина А.А. Обоснование начальных условий моделирования работы гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата / А.А. Волошина // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип.4. – т.1.– с. 76-87.

Волошина А.А. Параметрические исследования вытеснительной и распределительной систем гидравлического вращателя планетарного типа / А.А. Волошина // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип.4. – т.1.– с. 30-40.

Волошина А.А. Определение гидравлических потерь в проточных частях распределительных систем непосредственного типа / А.И. Панченко, Э.Г. Братута, А.А. Волошина, Ю.П. Обернихин // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.3. – С. 132-143.

Волошина А.А. Начальные условия моделирования работы гидравлического вращателя планетарного типа / А.А. Волошина // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.3. – С. 81-94.

Волошина А.А. Долслідження ККД гідравлічних обертачів планетарного типу / А.А. Волошина // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.3. – С. 51-58.

Волошина А.А. Разработка стенда для испытаний унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.3. – С. 39-50.

Волошина А.А. Методологические основы проектирования гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2014. – Vol. 16. – No 3. – Р. 179-186.

Волошина А.А. Математическая модель высокомоментного гидромотора с упруго-инерционной нагрузкой / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А.И. Засядько // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2014. – Vol. 16. – No 1. – Р. 89-94.

Волошина А.А. Математическая модель рабочих процессов гидравлического вращателя планетарного типа в составе гидроагрегата / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2014. – №1 (43). – С. 71-82.

Волошина А.А. Методика проектирования элементов вытеснительных систем гидровращателей планетарного типа/ А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси та устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 1 (1044) – С. 136-145.

Волошина А.А. Математическая модель рабочих процессов вытеснительной системы гидровращателя планетарного типа / А.А. Волошина // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип.3. – Т.1.– С. 87-96.

Волошина А.А. Конструктивные особенности гидромашин планетарного типа, применяемых в гидроагрегатах мобильной техники / А.А. Волошина // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип.3. – Т.1.– С. 65-86.

Волошина А.А. Обоснование величины зазоров между элементами вытеснительной и распределительной систем гидровращателя планетарного типа / А.А. Волошина // Наукові праці Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет». Серія: Технічні науки. – Сімферополь, 2013. – С. 203-212.

Волошина А.А. Методика проектирования элементов распределительных систем гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6. – С. 82-101.

Волошина А.А. Математическая модель насосной станции с приводным двигателем / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6. – С. 45-61.

Волошина А.А. Основные направления гидрофикации мобильной техники / А.И. Панченко, А.А. Волошина, Ю.П. Обернихин // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6. – С. 3-19.

Волошина А.А. Влияния конструктивных особенностей распределительных систем на выходные характеристики планетарных гидромашин / А.А. Волошина // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.5. – С. 3-9.

Волошина А.А. Конструктивные особенности и принцип работы героторных гидромашин / А.А. Волошина // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип.2. – Т.5. – С.220-226.

Волошина А.А. Математическая модель предохранительного клапана непрямого действия / А.А. Волошина // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.4. – С. 230-239.

Волошина А.А. Гидромашины с циклоидальной формой вытеснителей, применяемые в силовых гидроприводах мобильной техники/ А.И. Панченко, А.А. Волошина // Официальный каталог IX форума и выставки. – Москва. – 2012. – С.179-194.

Волошина А.А. Конструктивные особенности и принцип работы гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, В.П. Кувачов, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 174-184.

Волошина А.А. Методика визначення відцентрових сил діючих на витискувачі планетарних гідромашин / А.І. Панченко, А.А. Волошина, В.П. Кувачов, О.М. Леженкін // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 75-83.

Волошина А.А. Обґрунтування умов роботи гідромашин з циклоїдальною формою визискувачів / А.І. Панченко, А.А. Волошина, В.М. В.В. Тарасенко, Г.В. Бедлецуий // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 53-63.

Волошина А.А. Обеспечение постоянной суммарной площади проходного сечения распределительной системы планетарного гідромотора / А.И. Панченко, А.А. Волошина, В.М. Верещага, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 33-41.

Волошина А.А. Обоснование путей улучшения выходных характеристик плане-тарных гидромашин малой мощности / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А.А. Зуев, В.П. Кувачов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 15-27.

Волошина А.А. Исследование влияния формы окон торцевой распределительной системы на выходные характеристики планетарных гидромашин / А.А. Волошина, В.М. Верещага, В.В. Тарасенко, Г.В. Бедлецуий // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип.1. – Т.3. – С.177-185.

Волошина А.А. Математическая модель торцевой распределительной системы с окнами в форме паза / А.И. Панченко, А.А. Волошина, В.М. Верещага, А.А. Зуев //и Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип. 11. – Т.6. – С.322-331.

Волошина А.А. Классификация планетарных гидромашин, применяемых в силовых гидроприводах мобильной техники / А.А. Волошина // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип. 11. – Т.1. – С.67-85.

Волошина А.А. Математическая модель гидропривода вращательного действия / А.И. Панченко, А.А. Волошина, Д.С. Титов, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип. 11. – Т.1. – С.11-22.

Волошина А.А. Математическая модель гидропривода вращательного действия / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип.1. – Т.1. – С.10-21.

Волошина А.А. Влияние конструктивных параметров планетарных гидромашин на их выходные характеристики / А.И. Панченко, А.А. Волошина, П.В. Обернихин, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.89-96.

Волошина А.А. Методика определения геометрических параметров вытеснителей гидромашин планетарного типа / А.И. Панченко, В.Н. Кюрчев, А.А. Волошина, Д.С. Титов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.66-74.

Волошина А.А. Методика определения рабочего объема гидромашин с циклоидальной формой вытеснителей / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.В. Кюрчев, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.42-49.

Волошина А.А. . Динамика планетарного гидромотора в составе гидроагрегата / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. – №3(29). – С.70-83.

Волошина А.А. Конструктивные особенности и принцип работы гидромашин с циклоидальной формой вытеснителей / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. – №3(29). – С.57-69.

Волошина А.А. Обоснование путей улучшения выходных характеристик гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.И. Милаева, Д.С. Титов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.68-74.

Волошина А.А. Обоснование геометрических параметров вытеснителей, образованных циклоидальными кривыми / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.В. Кюрчев, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.61-67.

Волошина А.АОбґрунтування параметрів гідроприводів великої потужності для мобільної техніки / А.І. Панченко, А.А. Волошина, Г.І. Іванов, А.І. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.47-54.

Волошина А.А. Обґрунтування типорозмірного ряду проектованих гідромашин для гідроприводів мобільної техніки / А.І. Панченко, А.А. Волошина, С.В. Кюрчев, О.Д. Бескупський // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.26-31.

Волошина А.А. Обґрунтування вихідних характеристик гідроприводів з гідромоторами планетарного типу рушіїв/ А.І. Панченко, В.М. Кюрчев, А.А. Волошина, Г.І. Іванов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.3-11.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Волошина А.А. Будова автомобіля: Навчальний посібник / А. І. Панченко, А. А. Волошина, О. В. Болтянський, І. І. Мілаєва, І. А. Панченко, А. А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 247 с.

Волошина А.А. Основи теорії транспортних процесів та систем: курс лекцій / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 161 с.

Волошина А.А. Основи теорії транспортних процесів та систем: посібник–практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 160 с.

Волошина А.А. Конструкція автотракторних двигунів. Посібник-практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський, І.І. Мілаєва, А.А. Волошин // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 225с.

Волошина А.А.Типові дорожньо-транспортні ситуації. Навчальний посібник для самостійної роботи / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин, С.А. Терещенко, С.В. Волков // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 385с.

Волошина А.А Забезпечення технічного стану транспортних засобів. Посібник-практикум/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.- 217с.

Волошина А.А. Сучасні трактори сільськогосподарського призначення. Закордонні трактори / А.І. Панченко, А.А. Волошина. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 600 с.

Волошина А.А. Сучасні трактори сільськогосподарського призначення. Трактори країн СНД: посібник/ А.І. Панченко, А.А. Волошина. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 176 с.

Волошина А.А. Транспортні технології та засоби в АПК: курс лекцій/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 493с.

Волошина А.А. Планетарно-роторные гидромоторы. Расчет и проектирование: монография / А.И. Панченко, А.А. Волошина. – Мелитополь: Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2016. – 236 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – Заступник завідувача кафедри "Мехатронних систем та транспортних технологій"
Педагогічна діяльність – професор кафедри "Мехатронних систем та транспортних технологій" Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: "Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки"
Організаційна робота: • Член редакційної колегії наукового видання «Праці ТДАТУ».
Член асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики.
• Член галузевої конкурсної комісії (секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
• Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: Д18.819.01 у Таврійському державному агротехнологічному університеті та К55.51.03 у Сумському державному університеті.