Аудиторія 8.112 та 8.116 Лабораторії двигунів   

Лабораторії оснащено рядом двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) з демонстраційно-навчальними розрізами агрегатами, деталями систем і механізмів, розрізами низки двигунів внутрішнього згорання СМД-60, Д-240, ЯМЗ-238. Під час навчання у лабораторії студенти мають можливість ознайомитись з конструктивними особливостями сучасних бензинових (карбюраторних, інжекторних) та дизельних двигунів.

Як результат навчання студент повинен

знати: класифікацію автотракторних двигунів, технічну характеристику, основні показники; будову та принцип дії механізмів і систем автотракторних двигунів; порядок i основні заходи з технічного обслуговування двигунів, їх механізмів і систем;

вміти: пояснити сутність основних показників, будову та принципи дії механізмів і систем автотракторних двигунів; надати рекомендації щодо раціональних режимів роботи двигунів.

отримати практичні навички: розрахунку параметрів циклу і показників автотракторних двигунів; технічного обслуговування та регулювання механізмів i систем автотракторних двигунів.