Кафедра «Мехатронні системи тракторів та сільськогосподарських машин» заснована 15 серпня 2022 року шляхом об’єднання кафедр мехатронних систем та транспортних технологій та сільськогосподарських машин, які є одними з найстарших спеціальних кафедр університету. За цей час викладачами було підготовлено тисячі висококваліфікованих фахівців для сільськогосподарського виробництва.

Кафедра була заснована у 1934 році. З моменту заснування до теперішнього часу кафедра кілька разів змінювала свою назву, але наукова спрямованість кафедри залишається незмінною.

З 1999 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Панченко Анатолій Іванович. З вересня 1999 р. кафедру «Мехатронні системи та транспортні технології» очолює  доктор технічних наук, професор  Панченко Анатолій Іванович. 

Кафедра «Мехатронні системи тракторів та сільськогосподарських машин» одна з базових кафедр механіко-технологічного факультету з підготовки агроінженерів.  На кафедрі працюють 2 доктори технічних наук, професори та 2 кандидати наук, доценти. Це висококваліфіковані викладачі з великим стажем роботи.

Для забезпечення кваліфікаційних вимог до першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на кафедрі вивчаються наступні дисципліни: трактори і автомобілі, сільськогосподарські машини, сільськогосподарські меліорації, сільськогосподарські та меліоративні машини, гідропривод мехатронних систем, гідро-, пневмо- та електропривод, транспортний процес в АПК. Також проводиться підготовка водіїв категорії «В».

На кафедрі чітко організовано навчальний процес з  систематичним оновленням та розробкою електронних навчальних курсів дисципліни на Освітньому порталі ТДАТУ. Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно розробляються методичні вказівки, поновлюється довідковий матеріал, видаються курси лекцій, навчальні та електронні посібники.

Багато зроблено колективом кафедри в науковому процесі. Постійно ведуться науково-дослідні роботи у рамках лабораторії «Гідравлічні машини та приводи мехатронних систем сучасної самохідної техніки» (наукова школа доктора технічних наук, професора Панчен­ка А.І.). Наукова діяльність кафедри проводиться згідно держбюджетної тематики «Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної  ефективності гідроприводів мехатронних систем сучасної самохідної техніки» (державний реєстраційний номер 0121U109974) та науково-технічної (експериментальної) розробки «Розробка уніфікованого ряду високомоментних планетарних гідромоторів  потужністю 22 кВт (робочий об’єм 160…630 см3)», що виконуэться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (державний реєстраційний номер 0122U000958) під керівництвом доктора технічних наук, професора Панчен­ка А.І.

Ще одним напрямком наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри є «Обґрунтування параметрів робочих органів машин для вирощування плодових саджанців кісточкових культур на смугових грядах» та «Розробка програмно-апаратного комплексу управління технічними параметрами системи зрошування і фізіологічними параметрами дерев кісточкових культур», які проводяться в рамках держбюджетної тематики «Сталий розвиток виробництва продукції садівництва та розсадництва у південному степу України в умовах змін клімату» (державний реєстраційний номер 0121U109981).

За результатами наукової діяльності за останні 10 років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 300 наукових праць у фахових виданнях України та у закордонних виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Науково-педагогічними працівниками кафедри є членами асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики. Кафедра має договори про науково-технічну співдружність по розробці гідроприводів активних робочих органів і ходових систем та гідравлічних машин з АТ “Ямпільський приладобудівний завод” (Україна) та АТ «Hidroinpex» (Молдова).