Панченко Анатолій Іванович

Посада: Завідувач кафедри «Мехатронні системи тракторів та сільськогосподарських машин»

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства у 1980 році за спеціальністю «Інженер-механік»

Вчене звання: Професор
В 1991 році отримав вчене звання доцента кафедри тракторів і автомобілів. Диплом ДЦ № 036708
В 2008 році отримав вчене звання професора кафедри мобільних енергетичних засобів.
Диплом ПР № 005345

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
В 1988році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. Спеціальність 05.20.03 – експлуатація, відновлення та ремонт. Диплом ТН № 113917
В 2007 році захистив дисертацію доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Спеціальність 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. Диплом ДД №006223

Email: anatoliypanchenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Проектування редукторів з гіпоциклоїдальним зачепленням
  • Розробка гідравлічних машин об’ємної дії
  • Удосконалення мехатронних систем з гідравлічними приводами

Досвід наукової та викладацької діяльності:
Педагогічну діяльність розпочав у 1978 році майстром виробничого навчання кафедри технології конструкційних матеріалів Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (нині – Таврійський державний агротехнологічний університет). У 1988 році захистив кандидатську дисертацію та працював на посаді асистента, старшого викладача, з 1991 року – на посаді доцента кафедри тракторів і автомобілів, а з 1995 р. – кафедри гідравліки та гідроприводу. У 1999 році обраний на посаду завідувача кафедри тракторів і автомобілів. З 2006 року по 2008 рік працював деканом механіко-технологічного факультету. У 2007 році захистив докторську дисертацію, а у 2008 році отримав вчене звання професора.З2008р. і по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри "Мехатронні системи та транспортні технології".  

Види і результати професійної діяльності д.т.н., професор Панченко А.І.

Основні наукові праці

"ПЕРЕЛІК"

Панченко А.І. Математична модель робочих процесів, що відбуваються в мехатронній системі з гідравлічним приводом. Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А., Шепель А.

Панченко А.І. Динаміка зміни функціональних параметрів мехатронної системи з гідравлічним приводом. Панченко А.І., Волошина А.А., Волошин А.А., Дроздов О.

Panchenko, A. Changes in the dynamics of the output characteristics of mechatronic systems with planetary hydraulic motors. Voloshina, A., Panchenko, A., Titova, O., Panchenko, I. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1741(1), 012045

Panchenko, A. The influence of the design parameters of the rotors of the planetary hydraulic motor on the change in the output characteristics of the mechatronic system. Panchenko, A., Voloshina, A., Titova, O., Panchenko, I. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1741(1), 012027

Panchenko, A. Experimental studies of a throughput of the distribution systems of planetary hydraulic motors. Voloshina, A., Panchenko, A., Titova, O., Pashchenko, V., Zasiadko, A. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1021(1), 012054

Panchenko, A. Kinematics of motion of rotors of an orbital hydraulic machine. Panchenko, A., Voloshina, A., Luzan, P., Panchenko, I., Volkov, S. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1021(1), 012045

Panchenko, A. The Study of Dynamic Processes of Mechatronic Systems with Planetary Hydraulic Motors. Panchenko, A., Voloshina, A., Titova, O., Panchenko, I., Zasiadko, A. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2021, стр. 704–713

Panchenko, A. Prediction of Changes in the Output Characteristics of the Planetary Hydraulic Motor. Voloshina, A., Panchenko, A., Titova, O., Milaeva, I., Pastushenko, A. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2021, стр. 744–754

Панченко А.І. Впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні технічних дисциплін. Панченко А.І., Волошина А.А., Тітова О.А., Панченко І.А. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С. 26-34.

Панченко А.І. Проектування мехатронних систем з заданими вихідними характеристиками. Панченко А. І., Волошина А. А., Панченко І. А., Волошин А. А. Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 18-35

Панченко А.І. Дослідження динамічних характеристик мехатронних систем з гідравлічним приводом Панченко А. І., Волошина А. А., Панченко І. А., Волошин А. А. . Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 58-73

Панченко А.І. Прогнозування зміни вихідних характеристик при проектуванні планетарного гідроматора Панченко А. І., Волошина А. А., Панченко І. А., Засядько А. І. . Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.20. Т.4, 2020. С. 91-105

Панченко А.І. Надійність конструкції роторів планетарного гідромотора / Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, – Вип. 20. – Т. 1. – С. 82-92.

Панченко А.І. Обгрунтування геометричних параметрів розподільних систем планетарних гідромашин / Панченко А.І., Волошина А.А., Панченко І.А. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, – Вип. 20. – Т. 2. – С. 23-35.

Panchenko A. Improvement of Manufacture Workability for Distribution Systems of Planetary Hydraulic Machines. / Voloshina A., Panchenko A., Boltyansky O., Titova O. // In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 732-741, (2020)

Панченко А.І. Обґрунтування розташування вікон розподільних систем планетарних гідромашин. / Панченко А. І., Волошина А. А. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 3-19.

Панченко А.І. Дослідження впливу похибки форми виготовлення роторів на вихідні характеристики планетарних гідромоторів. / Панченко А. І., Волошина А. А. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 33-48.

Панченко А.І. Вплив конструктивних особливостей планетарного гідромоторами на ефективність його роботи. / Панченко А. І., Волошина А. А., Волков С.В. // Праці ТДАТУ. Мелітополь. Вип.19. Т.4, 2019. С. 70-84.

Panchenko А. Improving the output characteristics of planetary hydraulic machines / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Panchenko, O. Titova, A. Zasiadko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. – Vol. 708. No 1

Panchenko А. Reliability design of rotors for orbital hydraulic motors / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Panchenko, O. Titova, A Pastushenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. – Vol. 708. No 1

Panchenko А. Development of the universal model of mechatronic system with a hydraulic drive/А. Panchenko, А. Voloshinа, S. Kiurchev O. Titova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Applied mechanics, 2018. – Vol. 4. – No 7 (94). – pp. 51-60

Panchenko А. Justification of the Kinematic Diagrams for the Distribution System of a Planetary Hydraulic Motor / A. Panchenko, A. Voloshina, O. Boltynskiy, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3.– pp.6–11

Panchenko А. The Influence of the form Error after Rotor Manufacturing on the Output Characteristics of an Orbital Hydraulic Motor / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Milaeva, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3. – pp. 1–5

Panchenko А. Designing the flow-through parts of distribution systems for the PRG series planetary hydraulic motors/ А. Panchenko, А. Voloshinа, О. Boltyansky, I. Milaeva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Engineering technological systems, 2018. – Vol. 3. – No 1 (93). – pp. 67-77

Панченко А.І. Спосіб контролю зубчастих коліс планетарних гідромашин / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, И.А. Панченко, Г.В. Леус // Патент на корисну модель 122059 Україна, МПК F04С2/08, опубл.26.12.2017, бюл. №24.

Панченко А.І. Планетарно-роторний гідромотор / А.І. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, І.А. Панченко, А.І. Засядько, Ю.П. Оберніхін // Патент на корисну модель 94047 Україна, МПК F04С2/08, опубл.27.10.2014, бюл. №20

Панченко А.И. Регулювання фази розподілу робочої рідини в гідромоторі алвнетарного типу / А.І. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 154-159.

Панченко А.И. Исследование выходных характеристик гидравлического вращателя планетарного типа, работающего в составе гидроагрегата / А.І. Панченко, А.А. Волошина, І.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 59-82.

Панченко А.І. Вплив конструктивних особливостей торцевої розподільної системи на функціональні параметри планетарного гідромотора / А.І. Панченко, А.А. Волошина, І.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 33-50.

Панченко А.І. Многокритериальное проектирование качающего узла шестеренного насоса внешнего зацепления / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, В.М. Соловьев, А.И. Гасюк // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 3-22.

Панченко А.И. Планетарно-роторные гидромоторы. Расчет и проектирование: монография / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Мелитополь: Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2016. – 236 с.

Панченко А.І. Обґрунтування початкових умов моделювання роботи гідрообертача планетарного типу, працюючого у складі гідроагрегата / А.І. Панченко, А.А. Волошина, А.М. Костюк, В.М. Вишневський // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 40-64.

Панченко А.И. Методика контроля точности изготовления элементов вытеснительных и распределительных систем планетарных гидромашин / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, Г.В. Леус // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 3-27.

Панченко А.І. Моделирование рабочего процесса мехатронного гидроагрегата навесного оборудования трактора с обратной связью по усилию / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, Е.Н. Цента // Промислова гідравліка і пневматика. – 2016. – №2 (52). – С.53-69.

Панченко А.И. Способы распределения рабочей жидкости в планетарных гидромашинах / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 20 (1192) – С.46-52.

Панченко А.І. Оценка влияния конструктивных и эксплуатационных параметров шестеренного насоса на пульсацию подачи путем оптимизации и трехмерного численного моделирования / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, В.М. Соловьев, А.И. Гасюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 20 (1192) – С. 41-45.

Панченко А.И. Динамика изменения выходных характеристик гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата с приводным двигателем / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. –2016. – Vol. 18. – No 1.– Р.17-27.

Панченко А.И. Особенности моделирования рабочих процессов, происходящих в гидравлической системе насос-клапан-гидровращатель / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 63-79.

Панченко А.И. Экспериментальные исследования области изменения выходных характеристик гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 157-174.

Панченко А.І. Методичні аспекти визначення економічної ефективності додаткових капіталовкладень при впровадженні у виробництво інноваційних технологій подрібнення кормів / А.І. Панченко, О.В. Кравець, Ялпачик О.В. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2015. – Вип. 15. – Т.3. – С. 96-99.

Панченко А.И. Исследование динамики гидравлической системы насос-клапан-гидровращатель / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 66-79.

Панченко А.И. Трехмерное численное моделирование рабочего процесса оптимального шестеренного насоса / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, В.М. Соловьев, А.И. Гасюк // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2015. – Вип. 15. – Т.3. – С. 3-30.

Панченко А.И. Математическая модель рабочих процессов распределительной системы гидровращателя планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко, Ю.П. Обернихин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 45 (1154) – С. 53-59.

Панченко А.И. Теоретические и практические аспекты динамической компенсации колебаний в мехатронных гидроагрегатах / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, Е.Н. Цента // Промислова гідравліка і пневматика. – 2015. – №1 (47). – С.27-44.

Панченко А.И. Разработка планетарных гидромоторов для силовых гидроприводов мобильной техники/ А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. –2015. – Vol. 17. – No 9. – Р. 29-36.

Панченко А.И. Геометрическое моделирование проточных частей распределительных систем планетарных гидромоторов / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А.И. Засядько // Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць. – Мелітополь: МДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 111-116.

Панченко А.И. Проектирование унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспортк. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Част. 1 – С. 101-105.

Панченко А.И. Параметрические исследования гидравлического вращателя планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, Ю.П. Обернихин // Промислова гідравліка і пневматика. – 2014. – №3 (45). – С.45-54

Панченко А.И. Динамическая компенсация колебаний мехатронного гидроагрегата мобильной машины с учетом влияния двухфазной рабочей жидкости / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, Е.Н. Цента // Промислова гідравліка і пневматика. – 2014. – №3 (45). – С.35-44.

Панченко А.И. Определение гидравлических потерь в проточных частях распределительных систем непосредственного типа / А.И. Панченко, Э.Г. Братута, А.А. Волошина, Ю.П. Обернихин // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.3. – С. 132-143.

Панченко А.И. Многокритериальная оптимизация и численное моделирование рабочего процесса шестеренного насоса внешнего зацепления / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, В.М. Соловьев, А.И. Гасюк // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – Т.4. – С. 103-127.

Панченко А.И. Разработка стенда для испытаний унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.3. – С. 39-50.

Панченко А.И. Динамическая компенсация колебаний в мехатронном гидроагрегате мобильной машины / З.Я., Лурье, А.И. Панченко, Е.Н. Цента // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – Т.3. – С. 3-18.

Панченко А.И. Методологические основы проектирования гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2014. – Vol. 16. – No 3. – Р. 179-186.

Панченко А.И. Математическая модель высокомоментного гидромотора с упруго-инерционной нагрузкой / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А.И. Засядько // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2014. – Vol. 16. – No 1. – Р. 89-94.

Панченко А.И. Математическая модель рабочих процессов гидравлического вращателя планетарного типа в составе гидроагрегата / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2014. – №1 (43). – С. 71-82.

Панченко А.И. Методика проектирования элементов вытеснительных систем гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси та устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 1 (1044) – С. 136-145.

Панченко А.И. Методика проектирования элементов распределительных систем гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6. – С. 82-101.

Панченко А.И. Математическая модель насосной станции с приводным двигателем / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6. – С. 45-61.

Панченко А.И. Основные направления гидрофикации мобильной техники / А.И. Панченко, А.А. Волошина, Ю.П. Обернихин // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6. – С. 3-19.

Панченко А.И. Гидромашины с циклоидальной формой вытеснителей, применяемые в силовых гидроприводах мобильной техники / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Официальный каталог IX форума и выставки. – Москва. – 2012. – С.179-194.

Панченко А.И. Конструктивные особенности и принцип работы гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, В.П. Кувачов, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 174-184.

Панченко А.І. Методика визначення відцентрових сил діючих на витискувачі планетарних гідромашин / А.І. Панченко, А.А. Волошина, В.П. Кувачов, О.М. Леженкін // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 75-83.

Панченко А.І. Обґрунтування умов роботи гідромашин з циклоїдальною формою визискувачів / А.І. Панченко, А.А. Волошина, В.М. В.В. Тарасенко, Г.В. Бедлецуий // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 53-63.

Панченко А.И. Обеспечение постоянной суммарной площади проходного сечения распределительной системы планетарного гідромотора / А.И. Панченко, А.А. Волошина, В.М. Верещага, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 33-41.

Панченко А.И. Обоснование путей улучшения выходных характеристик плане-тарных гидромашин малой мощности / А.И. Панченко, А.А. Волошина, А.А. Зуев, В.П. Кувачов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 15-27.

Панченко А.И. Разработка инструментария для моделирования изменения геометрических параметров распределительной системы гидромотора / А.И. Панченко, В.В. Тарасенко, А.И. Засядько, Ю.П. Обернихин // Праці ТДАТА. – Мелітополь. – 2011. – Вип. 11. – Т.6. – С. 332-340.

Панченко А.И. Математическая модель торцевой распределительной системы с окнами в форме паза / А.И. Панченко, А.А. Волошина, В.М. Верещага, А.А. Зуев // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип. 11. – Т.6. – С.322-331.

Панченко А.И. Математическая модель торцевой распределительной системы с цилиндрическими окнами / А.И. Панченко, А.А. Волошина, Д.С. Титов, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип. 11. – Т.1. – С.11-22.

Панченко А.И. Математическая модель гидропривода вращательного действия / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – 2011. – Вип.1. – Т.1. – С.10-21.

Панченко А.И. Влияние конструктивных параметров планетарных гидромашин на их выходные характеристики / А.И. Панченко, А.А. Волошина, П.В. Обернихин, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.89-96.

Панченко А.И. Методика определения геометрических параметров вытеснителей гидромашин планетарного типа / А.И. Панченко, В.Н. Кюрчев, А.А. Волошина, Д.С. Титов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.66-74.

Панченко А.И. Методика определения рабочего объема гидромашин с циклоидальной формой вытеснителей / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.В. Кюрчев, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.42-49.

Панченко А.И. Математическая модель гидроприводного насосного агрегата для разрыва нефтяных пластов / З.Я. Лурье, А.И. Панченко, А.И. Гасюк // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.5-25.

Панченко А.И. Динамика планетарного гидромотора в составе гидроагрегата / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. – №3(29). – С.70-83.

Панченко А.И. Конструктивные особенности и принцип работы гидромашин с циклоидальной формой вытеснителей / А.И. Панченко, А.А. Волошина // Промислова гідравліка і пневматика. – 2010. – №3(29). – С.57-69.

Панченко А.И. Обоснование путей улучшения выходных характеристик гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.И. Милаева, Д.С. Титов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.68-74.

Панченко А.И. Обоснование геометрических параметров вытеснителей, образованных циклоидальными кривыми / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.В. Кюрчев, А.И. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.61-67.

Панченко А.І. Обґрунтування параметрів гідроприводів великої потужності для мобільної техніки / А.І. Панченко, А.А. Волошина, Г.І. Іванов, А.І. Засядько // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.47-54.

Панченко А.І. Обґрунтування типорозмірного ряду проектованих гідромашин для гідроприводів мобільної техніки / А.І. Панченко, А.А. Волошина, С.В. Кюрчев, О.Д. Бескупський // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.26-31.

Панченко А.И.
Синтез параметрически оптимизируемого агрегата с переменной нагрузкой / З.Я. Лурье, А.И. Панченко, И.М. Федоренко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.12-25.

Панченко А.І. Обґрунтування вихідних характеристик гідроприводів з гідромоторами планетарного типу рушіїв / А.І. Панченко, В.М. Кюрчев, А.А. Волошина, Г.І. Іванов // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2009. – Вип. 9. – Т.5. – С.3-11.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Панченко А.І. Будова автомобіля: Навчальний посібник / А. І. Панченко, А. А. Волошина, О. В. Болтянський, І. І. Мілаєва, І. А. Панченко, А. А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 247 с.

Панченко А.І. Основи теорії транспортних процесів та систем: курс лекцій / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 161 с.

Панченко А.І. Основи теорії транспортних процесів та систем: посібник–практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 160 с.

Панченко А.І. Конструкція автотракторних двигунів. Посібник-практикум / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, О.Б. Стефановський, І.І. Мілаєва, А.А. Волошин // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 225с.

Панченко А.І. Типові дорожньо-транспортні ситуації. Навчальний посібник для самостійної роботи / А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва, І.А. Панченко, А.А. Волошин, С.А. Терещенко, С.В. Волков // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020.- 385с.

Панченко А.І. Забезпечення технічного стану транспортних засобів. Посібник-практикум/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський, І.І. Мілаєва // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.- 217с.

Панченко А.І. Сучасні трактори сільськогосподарського призначення. Закордонні трактори / А.І. Панченко, А.А. Волошина. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 600 с.

Панченко А.І. Сучасні трактори сільськогосподарського призначення. Трактори країн СНД: посібник/ А.І. Панченко, А.А. Волошина. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 176 с.

Панченко А.І. Транспортні технології та засоби в АПК: курс лекцій/ А.І. Панченко, А.А. Волошина, О.В. Болтянський. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 493с.

Панченко А.И. Планетарно-роторные гидромоторы. Расчет и проектирование: монография / А.И. Панченко, А.А. Волошина. – Мелитополь: Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2016. – 236 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – завідувач кафедри "Мехатронні системи та транспортні технології" Таврійського державного агротехнологічного університету
Педагогічна діяльність – професор кафедри "Мехатронні системи та транспортні технології" Таврійського державного агротехнологічного університету
Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: "Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки"
Організаційна робота : • Член експертної комісії МОН по науково-дослідним роботам.
• Член акредитаційної експертної комісії.
• Член редакційної колегії наукових видань «Праці ТДАТУ», «Науковий вісник ТДАТУ» та Всеукраїнського науково-технічного журналу «Промислова гідравліка та пневматика».
Член асоціації спеціалістів промисловоЇ гідравліки та пневматики.
• Член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Промислова гідравліка та пневматика».
• Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: Д18.819.01 у Таврійському державному агротехнологічному університеті та К55.51.03 у Сумському державному університеті.

Нагороди, заохочення, почесні звання:
• Знак «Відмінник освіти України»
• Відзнака «Знак Пошани»
• Відзнака «За вагомий внесок у розвиток освіти»