навчання главнаяКафедра МСТТ здійснює підготовку студентів за наступними дисциплінами:

Трактори і автомобілі.

Гідравлічні системи сільськогосподарської техніки

Контроль безпечності транспортних засобів та організація безпеки руху

Забезпечення технічного стану транспортних засобів

Підготовка водіїв категорії «В»

Підготовка трактористів-машиністів

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та гарантоване працевлаштування.

Переваги навчання на кафедрі:

 • інноваційні технології і методи викладання навчальних дисциплін;
 • високий рівень фаховості науково-педагогічного складу;
 • інноваційні навчальні плани і програми, сформовані за участю роботодавців;
 • надання електронних конспектів лекцій;
 • безкоштовний доступ до Інтернет;
 • функціонування віртуального навчального середовища з усіх дисциплін;
 • можливість працювати із сучасним програмним забезпеченням;
 • практичний характер навчання;
 • можливість участі в науково-практичних конференціях;
 • забезпечення місцем проходження практики;
 • екскурсії на підприємства;
 • висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;

Кафедра активно співпрацює із профільними кафедрами інших закладів вищої освіти. Формами такого співробітництва є розроблення рекомендацій із удосконалення навчально-наукового процесу, участь у наукових конференціях, написання спільних публікацій, обговорення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів.