кураторствоКуратор відіграє дуже важливу роль в організації виховної роботи у закладі вищої освіти, оскільки діяльність куратора студентської групи має високу соціальну значущість і посідає одне з центральних місць у формуванні національної свідомості і духовної культури українського суспільства.

Робота куратора закладу вищої освіти – це висококваліфікована розумова праця щодо підготовки і виховання кадрів спеціалістів вищої кваліфікації з усіх галузей господарської діяльності, інтелектуальної еліти суспільства та української інтелігенції.

Основна робота кураторів кафедри спрямована на:

  • покращення успішності студентів;
  • пропаганду активного та здорового життя студентів;
  • залучення студентів до самоврядування;
  • активізацію участі студентів у різних секціях, гуртках, спортивних змаганнях;
  • обговорення підготовки до ПМК і результатів сесії.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ

КОДЕКС ЧЕСТІ ТДАТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ СТУДЕНТА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС КРАЩИЙ КУРАТОР АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ТДАТУ

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ МСТТ

ДАЙДЖЕСТ КУЛЬТУРНИХ ПОДІЙ ТА ЗАХОДІВ У м. МЕЛІТОПОЛЬ

На кафедрі кураторами є :

  • д.т.н., професор Волошина А.А. – 22 МБ АІ

DSC_9245

План заходів Волошиної А.А.

  • к.т.н., доцент Болтянський О.В. – 22 АІDSC_0005

 

План заходів Болтянського О.В.

  • старший викладач Мілаєва І.І. – 41 АІ

DSC_9229

План заходів Мілаєвої І.І.