Практична підготовка студентів – невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що набуті студентами в університеті  та їх поглибленню.

Основні напрями роботи:

  • забезпечення безперервної практичної підготовки студентів у період навчальної, виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах, організаціях, установах;
  • вдосконалення організації проведення навчальних і виробничих практик студентів, з урахуванням зональних особливостей південного регіону України та з запровадженням сучасних технологій та світових досягнень науки і передової практики сільськогосподарського виробництва;
  • розширення переліку баз виробничих практик через укладання довгострокових угод та договорів на науково-технічне співробітництво із сільськогосподарськими виробниками;
  • внесення пропозицій щодо вдосконалення графіків виробничих практик;
  • подальше впровадження і розвиток дуального навчання, як одного з напрямків практичної підготовки фахівців

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК ПО КАФЕДРІ МСТТ

на 2019-2020 навчальний рік

ГР

ЗАГАЛЬНО – ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРАКТИК:

«Положення про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету»

Наказ про проведення практик студентів денної форми навчання (СВО бакалавр)

Наказ про проведення практик студентів денної форми навчання (СВО магістр)

Угода на проведення практики

Паспорт бази практики

Щоденник практики

Титульний аркуш звіту з практики

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

ПрАТ Мелавтотранс, м . Мелітополь

ТОВ Хегельман транспортер (Hegelmann Transporte Group) м. Мелітополь