практикаПрактична підготовка студентів – невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що набуті студентами в університеті  та їх поглибленню.

Основні напрями роботи:

  • забезпечення безперервної практичної підготовки студентів у період навчальної, виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах, організаціях, установах;
  • вдосконалення організації проведення навчальних і виробничих практик студентів, з урахуванням зональних особливостей південного регіону України та з запровадженням сучасних технологій та світових досягнень науки і передової практики сільськогосподарського виробництва;
  • розширення переліку баз виробничих практик через укладання довгострокових угод та договорів на науково-технічне співробітництво із сільськогосподарськими виробниками;
  • внесення пропозицій щодо вдосконалення графіків виробничих практик;
  • подальше впровадження і розвиток дуального навчання, як одного з напрямків практичної підготовки фахівців

 

ЗАГАЛЬНО – ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРАКТИК:

«Положення про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету»

Робоча програма виробничної практики “переддипломна” СВО Бакалавр

Робоча програма виробничної практики “науково-дослідна” СВО Магістр

Наказ про проведення практик студентів денної форми навчання (СВО магістр) Н№553 від 15.05.2020 року.

Угода на проведення практики

Паспорт бази практики

Щоденник практики

Титульний аркуш звіту з практики

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

ПрАТ Мелавтотранс, м . Мелітополь

ТОВ Хегельман транспортер (Hegelmann Transporte Group) м. Мелітополь

ПП “МАРС” м.Мелітополь