Практична підготовка студентів – невід’ємний та обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що набуті студентами в університеті  та їх поглибленню.

Основні напрями роботи:

  • забезпечення безперервної практичної підготовки студентів у період навчальної, виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах, організаціях, установах;
  • вдосконалення організації проведення навчальних і виробничих практик студентів, з урахуванням зональних особливостей південного регіону України та з запровадженням сучасних технологій та світових досягнень науки і передової практики сільськогосподарського виробництва;
  • розширення переліку баз виробничих практик через укладання довгострокових угод та договорів на науково-технічне співробітництво із сільськогосподарськими виробниками;
  • внесення пропозицій щодо вдосконалення графіків виробничих практик;
  • подальше впровадження і розвиток дуального навчання, як одного з напрямків практичної підготовки фахівців

«Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету».

Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для СВО “Бакалавр” спеціальності 208 Агроінженерія

Наказ про проведення виробничої практики студентів денної форми навчання спеціальності 208 Агроінженерія СВО “Бакалавр”

Наказ про проведення виробничої практики студентів денної форми навчання спеціальності 208 Агроінженерія СВО “Магістр”