главное

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти є одним із важливіших засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів із вищою професійною освітою, здатних творчо використовувати у практичній діяльності досягнення науково-технічного і культурного прогресу.

Наукова робота здобувачів вищої освіти ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, та сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних здібностей, дослідних навичок, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

Найбільш поширеними формами наукової роботи здобувачів вищої освіти є індивідуальна робота на кафедрі, здійснення пошукових досліджень, виготовлення зразків і моделей, розробка програмних продуктів, участь у наукових гуртках, подання тез на участь у наукових студентських конференціях, підготовка наукових публікацій, оформлення статей до друку, участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях тощо.

Зацікавленості здобувачів вищої освіти сприяє можливість стати автором першої друкованої наукової праці в університеті, а також публікувати свої роботи в збірниках наукових праць. Якісна студентська наукова праця неможлива без співтворчості студента-дослідника та викладача.

Статті за 2022 рік

Статті за 2021 рік

Статті за 2020 рік

Статті за 2019 рік