дипломуванняКафедра активно працює щодо поліпшення якості захисту дипломних робіт: удосконалюється їх тематика, підвищуються вимоги до консультування та якості завдань до дипломних проектів (робіт), підвищується якість методичного забезпечення навчальних курсів, збільшуються вимоги до змістової та аналітичної частини дипломних проектів (робіт). Усі дипломні проекти (роботи) виконуються з оригінальних тематик, базуючись на результатах наукових досліджень викладачів кафедри, і мають високий ступень реальності, що дозволяє рекомендувати їх значну частину до впровадження у виробництво. При виконанні дипломних проектів (робіт) застосовуються ПЕОМ. Середній бал за результатами захисту – 4,7. Студенти виконують випускові роботи на матеріалах конкретних підприємств, і їх рекомендації мають практичне значення.

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про дипломне проектування у ТДАТУ

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

2021 – 2022 н.р.

Теми дипломних проектів студентів (ННІ ЗУП Магістр) Наказ № 1735 – З від 20.09.2021 року

Теми дипломних проектів студентів (ННІ ЗУП Бакалавр) Наказ № 1736 – З від 20.09.2021 року

2019 – 2020 н.р.

Теми дипломних проектів студентів (СВО Магістр) Наказ № 1428 – С від 13.10.2020 року 

Методичні вказівки для виконання дипломного проектування

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні рекомендації з оформлення курсових і дипломних проектів (робіт)

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні вказівки з виконання дипломного проекту по кафедрі МСТТ

1 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки по виконанню першого розділу дипломного проекту

2 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки по виконанню другого (технологічного) розділу дипломного проекту

3 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки по виконанню конструкторської частини дипломного проекту

4 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки по виконанню розділу “Охорона праці” в дипломному проекті

5 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки по виконанню п`ятого (економічного) розділу дипломного проекту

 

Методичні вказівки для виконання дипломного проєктування

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні вказівки з виконання дипломної роботи по кафедрі МСТТ