наука 1Наукова діяльність викладачів кафедри МСТТ передбачає:

  1. Участь викладачів кафедри у виконанні договірних та держбюджетних НДР.
  2. Робота проблемних лабораторій у складі НДІ університету.
  3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими установами та навчальними закладами
  4. Винахідницька та раціоналізаторська робота.
  5. Публікації (монографії, підручники, навчальні посібники, статті, тези).
  6. Організація, проведення й участь у наукових семінарах, конференціях, виставках усіх рівнів.
  7. Рецензування, редагування і підготовка та видання збірників наукових праць.
  8. Створення умов для залучення студентів до наукової роботи.
  9. Ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології.