З вересня 1999 р. кафедру «Мехатронні системи та транспортні технології» очолює  д.т.н., професор  Панченко Анатолій Іванович