Аудиторія 8.115 Лабораторія програмованого навчання

Комп’ютерний клас на 10 сучасних комп’ютерів, принтери, плотер, ксерокс.  Проводяться практичні та лабораторні заняття з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, здача тестів з лабораторних та практичних робіт, ПМК, екзамен, підготовка доповідей на наукові конференції,  підготовка презентацій.