картинка для сайта

Кафедра «Трактори і автомобілі» почала створюватися у 1934 році. Її організатором і першим завідувачем був доцент БОРЗАКОВСЬКИЙ Є.І. (1934-1941, 03.1944-10.1944)

Протягом усього періоду існування кафедри її очолювали: Борзаковський Є. М. (до 1944 р.), Ємельянов М.М. (1944-1948 рр.; 1950-1964 рр.), Целіков П. В. (1948-1948 рр.), Єфремов В. С. (1964-1980 рр.), Мухаметшин Х.Х. (1980-1989 рр.), Стефановський Б. С. (1989-1999 рр.), Панченко А. І. (з 1999 року по теперішній час).

За пройдений час викладачами кафедри підготовлено тисячі висококваліфікованих фахівців для сільського господарства. Цьому сприяли і якісний склад кафедри, і її матеріальна база.

З 1938 р. для роботи на кафедрі залишали своїх підготовлених фахівців, і тільки у керівництві дипломним проектуванням брали участь провідні спеціалісти Харківського тракторного заводу. В перші роки організації кафедри базою навчальної і виробничої практики був в основному учгосп інституту і прилеглі колгоспи. Завершенням підготовки студентів за фахом кафедри була виробнича практика на Харківському тракторному заводі і переддипломна практика в НАТІ.

Крім основних навчальних занять кафедра проводила роботу на курсах підвищення кваліфікації старших механіків МТС – головним чином по освоєнню ними дизельних і газогенераторних тракторів, що вперше надходили в народне господарство. Для цих занять було організовано два кабінети дизельних двигунів і лабораторію регулювання паливної апаратури дизелів, що задовольняла потреби найближчих МТС.

image006

Весняна практика студентів

З 1937 року кафедра бере участь у наукових роботах з використання метану у якості палива для транспортних машин. Поряд з колективом кафедри до участі у розробці конструкцій газової апаратури та переобладнанні тракторів були залучені студенти старших курсів, які виконували реальні дипломні проекти з тематики досліджень. Результати роботи кафедри з цієї теми були представлені для участі у Всесоюзній сільськогосподарській виставці, де демонструвався трактор СТЗ-НАТІ, переобладнаний для роботи на газі.

У період з 1938 по 1941 рр. кафедра вела роботу з впровадження в народне господарство газогенераторного трактора ЧТЗ-СГ-65 і газогенераторного автомобіля на базі ГАЗ-АА. На кафедрі було устаткування для проведення тягових випробувань тракторів і виконання інших дослідницьких робіт.

image007

Лабораторія збирання-розбирання агрегатів

До 1941 року була підготовлена і у 1944 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук Борзаковським Є.М.

З початком війни порушився злагоджений ритм роботи інституту. Лаборанти, викладачі і студенти, що залишилися після мобілізації в ряди Радянської Армії, допомагали учгоспу в збиранні і вивезенні врожаю, потім демонтовували і готували до відправлення устаткування кафедри, яке було евакуйоване з іншим майном інституту в м. Ашхабад, де з листопада 1941 р. відкрився факультет механізації сільського господарства, основу якого складав колектив інституту. Кафедра «Трактори і автомобілі» теж розгорнула свої лабораторії, і з грудня 1941 р. почалися навчальні заняття. Поряд з цим під керівництвом ст. викладача Ємельянова М.М інтенсивно велися роботи з дослідження можливості застосування в газогенераторних тракторах у якості палива стебел бавовнику, участь у яких приймали участь викладачі кафедри, у їх числі були Коваленко М.Ю., студенти Березніков В.В., Ковальський В.Д. (згодом канд. техн. наук), працівники ГОСНГП і Костромського сільськогосподарського інституту. Газогенераторні трактори СГ-65, які використовувались в республіці, вимагали безупинної уваги з боку працівників кафедри, обслуговуючого персоналу, технічного обслуговування й ін.

Після закінчення війни кафедра була знову відновлена у місті Мелітополі і почала працювати з новими силами. У цей період підготували та захистили кандидатські дисертації Ємельянов М.М. (1951), Коваленко М.Ю. (1953), Гнєвковський В.Г., Новак Ю.З., Кудінов М.Г. (1971). Скрябін В.В. (1973).

image008

Учбова аудіторія кафедри. Заняття проводить доц. Гнєвковський В.Г.

У 1953 році було побудовано новий корпус кафедри «Трактори і автомобілі» площею 580 м2. Оновлювалася матеріально технічна база кафедри: були створені лабораторії для випробування двигунів, електроустаткування тракторів і автомобілів, паливної апаратури, науково-дослідних робіт і кабінети для вивчення шасі тракторів, конструкції двигунів. У сімдесятих роках організовані кабінети для вивчення гідроначіпної системи й електроустаткування. Створено діючі стенди гідравлічної роздільно-агрегатної начіпної системи трактора МТЗ-50 і пускового двигуна ПД-10У. Були придбані сучасні двигуни, трактори, наочні посібники, агрегати, вузли управління, силовий і позиційний регулятори гідроначіпної системи, розрізи коробок передач і задніх мостів тракторів і автомобілів. Для проведення тягових випробувань тракторів обладнано самохідне шасі Т-16М приладами для вимірювання крюкового зусилля, частоти обертання колінчастого вала двигуна, витрати палива і часу випробувань, а для проведення дорожніх випробувань автомобіля – створена лабораторія, що дозволяє проводити випробування автомобіля на розгін, гальмуванні йекономічність. Була створена лабораторія з випробувань алюмінієвих радіаторів, у якій під керівництвом доцента Мухаметшина Х.Х. проводилася науково – дослідницька робота, а також виконувалася робота з держбюджетної тематики, обладнано лабораторію з випробувань пневматичних гальм тракторних потягів при участі доцентів Новіка Ю.З. та Гнєвковського В.Г.

image009

Колектив кафедри у 1975 році

Намагаючись йти в ногу з часом кафедра обладнана лабораторію, у якій проводилися випробування двигуна МЕМЗ – 245 автомобіля «Таврія».

На кафедрі в різні періоди її діяльності здійснювалася підготовка трактористів і водіїв автомобілів.

Члени колективу кафедри завжди приймали активну участь у громадському житті та роботі інституту: 1941 р. – Ємельянова М.М. призначено директором учбового господарства інституту, а з 1962 по 1971 роки – ректором інституту, доценти Кудінов М.Г., Мухаметшин Х.Х. в різні часи були деканами факультетів, доценти Коваленко М.Ю., Гнєвковський В.Г, Новік Ю.З., асистенти Типіцин О.Н., Байбіков В.Ю., Холод І.М. – керівниками академічних груп, доц. Скрябін В.В. – редактором інститутської стінної газети «За науку», керівником гуртка політосвіти, доц. Новік Ю.З. – головою групи контролю за учбовим процесом та членом методкомісії факультету, відповідальним за НДРС кафедри.

Медалями «За трудовую доблесть» нагороджені Коваленко М.Ю., Єфремов В.С., Кондратьєв Д.Т.,. 3еленський М.В., знаком «За відмінні успіхи у роботі» – Коваленко М.Ю.

image010

Колектив кафедри у 1982 році

На кафедрі працює дружний колектив, у якого вже є свої традиції, що із задоволенням підтримуються всіма його членами.

Майже кожного року ряди поповнюються молоддю і дуже приємно, що не залишаються вони байдужими до своїх ветеранів. Щорічно на кафедрі організовуються зустрічі з колишніми співробітниками кафедри, та не просто зустрічі, а під Новий рік для них готуються новорічні подарунки.

image011

Колектив кафедри у вісімдесятих роках

Ветерани запрошуються на кафедру і разом із всім колективом відмічають це свято. Також підтримується традиція щорічного виїзду всіх співробітників разом із запрошеними ветеранами на свято Хрещення на джерело у с. Терпіння, де і ветерани не забувають своїх приємників. Так, колишній викладач Гневковський Віталій Георгійович своїми руками, використовуючи, так кажучи, підручний матеріал, в основному, з паперу, зробив чудові моделі: тут і легкові, і вантажні автомобілі. А ще він дуже любив колекціонувати значки, які подарував кафедрі. Кафедра пишається своїми ветеранами, яких пам’ятають і шанують: Шеміот О.В., Дзюбенко М.М., Тіпіцин О.М., Кисіль Т.Г., Фостік В.Л, Коваленко М.Ю., Гнєвковський В.Г., Кудінов М.Г., Маморев О.У., Новік Ю.З., Скрябін В.В., Байбіков В.Ю., Кондратьєв Д.Т., Бабанін М.П., Зеленський М.В., Базаєва В.П. (Дегтярьова), Улько В.І., Мічієнко А.М., Карпуша О.П., Тюлькіна Л.П., Андрєєва Г.А.

image012

Колектив кафедри у 1995 році

У різні роки на кафедрі працювали викладачі: Малюга І.П., Босан М.М., Вінокуров П.П., Березніков В.В., Чернявський І.А., Шабанов С.П., Просоленко В.І., Чернов Б.Л., ҐІроценко Г.А., Муцинов М.Г., Солонина Ю.Т., Бойко В.С., Левченко В.І., Каплюченко П.М., Бедлецький Г.В., Холод І.М., Бурдюг О.Я.; працівники учбово-допоміжного персоналу: студент Адарюков М.М., інженер Черепанцев П.І., Святченко І.М, Лісічкін М.Є., Планов В.П. Фанін В.Ф., Мєщєряков С.Д., Томілін В.Г., Четверик В.Г., Кириленко М.І., Бачурін В.І., Бобришев Ф.Я., Яновський В.М., Душніков В.М., Коломієць В.М, Соловйов В.М., Безкоровайний Б.П., Павлішинець Ф.О., Пачіаніді Є.М., Захаров В.З., Рожков Л.М., Нефедов В.В., Зінченко О.В., Гальперін О.М., Фащук М.О., Король О.І., Хромова Г.Д., Корнєва Н.В., Титова О.А., Золотарьов О.Ю., Крутиков О.С., Чорна Т.С., Оберніхін Ю.П.

 

З вересня 1999 року, кафедру очолює доктор технічних наук, професор Панченко А.І.

ILfOYzbtS9Y

Колектив кафедри у 2015 році

b_6j6EMh4bM

Колектив кафедри у 2016 році

У зв’язку із зміною напряму освітньої і наукової діяльності кафедри та відкриттям нової спеціалізації зі спеціальності “Агроінженерія”, кафедру “Мобільні енергетичні засоби” було переіменовано на кафедру “Мехатронні системи та транспортні технології”. Наказ № 105 – ОД від 02 липня 2018 року.