Rektor (3)Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ та ІІ та І ступенів, Пам’ятною медаллю «90 років Ленінської комуністичної спілки молоді України», знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти», знаками «Відмінник освіти України», «Відмінник аграрної освіти і науки України» ІІІ, ІІ, І ступенів.

«Головна мета діяльності ТДАТУ – забезпечення найвищої якості підготовки сучасного фахівця. Використання в університеті сучасних методів навчання, з акцентом на практичну підготовку, його здатність бути завжди готовим відповідати вимогам часу сприяє затребуванню наших випускників серед роботодавців. А це – головна, найвища винагорода для навчального закладу».

Таврійський державний агротехнологічний університет – один з провідних навчальних закладів південно-східного регіону України. До його складу входять: 6 коледжів – Мелітопольський, Новокаховський, Бердянський, Василівський, Ногайський, Запорізький; 6 інститутів – НДІ механізації землеробства півдня України, НДІ агротехнологій і екології, НДІ соціально-економічного розвитку півдня України, ННІ економіки та бізнесу, ННІ заочної та дистанційної освіти, Інститут післядипломної освіти і дорадництва. Сьогодні в університетському центрі ТДАТУ навчається понад 12 тисяч студентів.

Навчальний процес в університеті організовано відповідно до сучасних вимог АПК країни. На 5 факультетах, де навчаються майже 7 тисяч студентів, впроваджені новітні інноваційні технології, використовується найсучасніша комп’ютерна техніка, приділяється велика увага практичній підготовці студентів.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами: процеси, машини та обладнання АПВ; енергетика та електротехнічні системи в АПК; економіка підприємства; облік і аудит; фінанси і кредит; маркетинг; машинобудування; комп’ютерні науки; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; агрономія.

В університеті сформувався високопрофесійний педагогічний колектив. Сучасний рівень освіти на 33 кафедрах університету забезпечують відомі в аграрній галузі вчені, досвідчені педагоги, серед яких понад 40 докторів наук, професорів, більш ніж 250 кандидатів наук, доцентів. Діяльність 20 професорських наукових шкіл значно покращує якість підготовки фахівців.

Підготовка наукових кадрів проводиться в аспірантурі й докторантурі університету, де нині за 3 напрямками та 7 спеціальностями навчаються біля 20 докторантів, понад 100 аспірантів і здобувачів. За безпосередньою участю провідних вчених в університеті плідно працюють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

За 5 останніх років понад 200 викладачів університету та молодих вчених пройшли навчання та стажування в більш як 10 країнах світу.

Таврійський державний агротехнологічний університет був неодноразово успішно представлений на міжнародних та Всеукраїнських виставках, презентаціях, різноманітних освітянських форумах, заходах:

  • За активну участь і високі досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед студентської молоді ТДАТУ було нагороджено Дипломом «Кращий вищий навчальний заклад» з 2008 по 2012 роки.
  • В рамках Всеукраїнського проекту «Агропромисловий комплекс України – сьогодення та майбутнє» Міністерство аграрної політики України та Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин нагородили ТДАТУ Дипломом «Лідер агропромислового комплексу України» з 2009 по 2012 роки.
  • На Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» експертами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національною академією педагогічних наук України на основі інформаційних даних про діяльність вузів вперше визначилися кращі вищі навчальні заклади України у рейтингу за ідентифікаційними групами із врученням Гран-Прі «Лідер вищої освіти України». ТДАТУ четвертим серед таких ВНЗ як: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка» був нагороджений Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» (єдиний на той час серед вищих навчальних закладів Запорізької області і перший серед аграрних ВНЗ України).
  • На Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, Національною академією педагогічних наук України ТДАТУ був нагороджений Золотою медаллю у номінації «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання». ТДАТУ також було відзначено Дипломом «За активну участь у інноваційній модернізації національної системи освіти».
  • На Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті – 2011» Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, Національною академією педагогічних наук України ТДАТУ був нагороджений Золотою медаллю як переможець конкурсу у номінації «Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, міжнародних організацій, видавництв з системою освіти». ТДАТУ також було відзначено Дипломом «За активне впровадження в навчальний процес освітніх інновацій».
  • На Міжнародних виставках-ярмарках «Агро – 2010», «Агро – 2011» та «Агро – 2012» ТДАТУ отримав по дві Золоті медалі та Дипломи VIР рівня як переможець конкурсу на кращий експонат, технологію, наукову розробку в номінаціях: «За інноваційні розробки в області аграрної науки», «За високі показники в області аграрної освіти».
  • На міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2012» ТДАТУ був відзначений престижною нагородою Гран-Прі «Лідер наукової діяльності».
  • На міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2013» ТДАТУ був нагороджений Золотою медаллю у номінації «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти»
  • на Міжнародній виставці «Агро – 2013» ТДАТУ отримав дві Золоті медалі та Дипломи VIР рівня: перша нагорода – «За високі показники та інноваційні розробки в області аграрної освіти», друга – «За впровадження інновацій в дорадчій діяльності». Колектив ТДАТУ також був нагороджений найвищою нагородою Міністерства аграрної політики та продовольства України – Почесною грамотою «За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України та активну участь в організації та проведенні ХХV Міжнародної виставки-ярмарку «АГРО-2013».

У 2009 році ТДАТУ першим серед аграрних університетів України пройшов сертифікацію системи менеджменту якості при наданні освітніх послуг у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

У 2010 році Національний орган України з сертифікації підтвердив відповідність сертифікованої системи управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти ТДАТУ вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та видав ТДАТУ відповідний сертифікат терміном до 2015 року.