+Кюрчев В.Н. фотоРектор ТДАТУ – Кюрчев Володимир Миколайович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, Заслужений працівник освіти України.

За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, значний особистий внесок у розвиток галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів має ряд відзнак, нагород. Основні з них наступні: Орден «За заслуги» ІІІ ступеня; Грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом; Почесна Грамота Кабінету Міністрів України; Знак «Відмінник аграрної освіти та науки України» ІІІ, ІІ, І ступенів; Орден «За заслуг перед Запорізьким краєм» ІІІ, ІІ та І ступенів.

«Головна мета діяльності ТДАТУ – забезпечення найвищої якості підготовки сучасного фахівця. Використання в університеті сучасних методів навчання, з акцентом на практичну підготовку, його здатність бути завжди готовим відповідати вимогам часу сприяє затребуванню наших випускників серед роботодавців. А це – головна, найвища винагорода для навчального закладу». 

        В.М. КЮРЧЕВ

Таврійський державний агротехнологічний університет – один з провідних навчальних закладів південно-східного регіону України

До його складу входять: 6 коледжів – Мелітопольський, Бердянський, Василівський, Ногайський, Оріхівський (Запорізької обл.), Новокаховський (Херсонської обл.); 6 інститутів – НДІ механізації землеробства півдня України, НДІ агротехнологій і екології, НДІ соціально-економічного розвитку півдня України, НДІ зрошуваного садівництва, ННІ загальноуніверситетської підготовки, Інститут післядипломної освіти і дорадництва. Сьогодні в університетському центрі ТДАТУ навчається біля 10 тисяч студентів різнихосвітніх рівнів.

Освітній процес в університеті організовано відповідно до сучасних вимог. На 5 факультетах університету, де навчаються майже 5 тисяч студентів, впроваджені новітні інноваційні технології, використовується найсучасніша комп’ютерна техніка, приділяється велика увага практичній підготовці студентів.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальностями: Агроінженерія, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Галузеве машинобудування, Комп’ютерні науки, Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування,  Менеджмент, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Публічне управління та адміністрування, Екологія, Харчові технології, Геодезія та землеустрій, Агрономія, Садівництво та виноградарство, Лісове господарство, Цивільна безпека.

В університеті сформувався високопрофесійний педагогічний колектив. Сучасний рівень освіти на 29 кафедрах університету забезпечують відомі в аграрній галузі вчені, досвідчені педагоги, серед яких понад 40 докторів наук, професорів, більш ніж 250 кандидатів наук, доцентів. Діяльність 20 професорських наукових шкіл значно покращує якість підготовки фахівців.

Підготовка наукових кадрів проводиться в аспірантурі й докторантурі університету, де нині за 3 напрямками та 7 спеціальностями навчаються 10 докторантів, понад 100 аспірантів і здобувачів. За безпосередньою участю провідних вчених в університеті плідно працюють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

За 5 останніх років понад 200 викладачів університету та молодих вчених пройшли навчання та стажування в більш як 10 країнах світу.

Нагороди на освітянських виставках, заходах

Таврійський державний агротехнологічний університет був неодноразово успішно представлений на міжнародних та Всеукраїнських виставках, презентаціях, різноманітних освітянських форумах, заходах, а саме:

1) На Міжнародних виставках «Сучасні навчальні заклади», «Інноватика в сучасній освіті»,  «World Edu – 2017» Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України ТДАТУ був нагороджений:

Найпрестижнішими нагородами

 • Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»;
 • Гран-Прі «Лідер наукової діяльності»;
 • Гран-Прі «Лідер міжнародної діяльності».

Золотими медалями у номінаціях

 • «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»;
 • «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання»;
 • «Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, міжнародних організацій, видавництв з системою освіти»;
 • «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти»;
 • «Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління»;
 • «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти».

Дипломами

 • «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти»;
 • «За активну участь у інноваційній модернізації національної системи освіти»;
 • «За активне впровадження в навчальний процес освітніх інновацій»;
 • «За активну роботу з модернізації системи освіти України»;
 • «За вагомий внесок у розвиток національної системи освіти»;
 • «За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний педагогічний простір»;
 • «Кращий виставковий стенд у номінації «Інформативність стенду та якість рекламних матеріалів».

2) На Міжнародних виставках-ярмарках «Агро» Міністерством аграрної політики та продовольства України ТДАТУ був нагороджений:

Почесною грамотою «За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України»;

Золотими медалями та Дипломами VIР рівня у номінаціях:

 • «За інноваційні розробки в області аграрної науки»;
 • «За високі показники та інноваційні розробки в області аграрної освіти»;
 • «За впровадження інновацій в дорадчій діяльності».

3) В рамках Всеукраїнського проекту «Агропромисловий комплекс України – сьогодення та майбутнє» Міністерством аграрної політики України та Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин ТДАТУ був неодноразово нагороджений рейтинговими відзнаками та дипломами «Лідер галузі».

4) За Всеукраїнським рейтингом «Сумлінні платники податків» ТДАТУ – переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу-рейтингу «Сумлінні платники податків». ТДАТУ увійшов до списку кращих підприємств України як підприємство, що відкрито декларує свої доходи, вчасно та у повному обсязі сплачує податки.

5) Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» було започатковано Конкурс на кращу газету аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України. Газета ТДАТУ «АГРОТАВРІЯ» неодноразово була кращою у номінації «Краще висвітлення навчально-педагогічного процесу».

6) Міністерством освіти і науки України за активну участь і високі досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед студентської молоді ТДАТУ протягом останніх 5 років був нагороджений дипломом «Кращий вищий навчальний заклад».

Рейтинги ВНЗ

1. Університетський рейтинг ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»

Головна мета рейтингу – оцінити шляхом порівняння позицію (місце) університету в цілому, його досягнення з основних напрямів діяльності незалежно від профілю навчального закладу. Діяльність вузу оцінювалась з допомогою загального індексу рейтингової оцінки, котрий є інтегральним і визначається трьома комплексними критеріями (всього комплексних показників 20): якість науково-педагогічного потенціалу (значимість до 50 %); якість навчання (значимість до 30 %); міжнародне визнання (значимість до 20%).

ТДАТУ на 68 місці серед 200 кращих ВНЗ України (2011 рік).

ТДАТУ на 67 місці серед 200 кращих ВНЗ України (2012 рік).

ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих ВНЗ України (2013 рік).

ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих ВНЗ України (2014 рік).

ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих ВНЗ України (2015 рік).

ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих ВНЗ України (2016 рік).

В цьому рейтингу у 2016 році: ТДАТУ серед аграрних ВНЗ – 4 місце; в Запорізькій області – 3 місце.

2. Незалежний рейтинг ВНЗ

В Україні у 2011-15 роках визначили незалежний рейтинг ВНЗ. На базі трьох існуючих рейтингів: національного рейтингу ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» та «Компас», а також міжнародного рейтингу «Вебометрикс», незалежні експерти шляхом їх об’єднання вивели за середніми результатами один – консолідований.

У загальному інтегрованому незалежному рейтингу ВНЗ України ТДАТУ знаходиться на 75 місці (серед аграрних ВНЗ на 2 місці) серед майже 350 університетів, академій, інститутів України.

3. Рейтинг Webometrics

У липні 2015 року Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC) опублікувала черговий випуск Вебометричного рейтингу університетів світу (Webometrics), в якому наш університет посів 46-е місце серед всіх вишів України. Також слід відзначити, що за цим рейтингом наш університет посідає 2-е місце серед агарних ВНЗ та 2-е місце по Запорізькій області.

У 2009 році ТДАТУ першим серед аграрних університетів України пройшов сертифікацію системи менеджменту якості при наданні освітніх послуг у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

У 2010 році Національний орган України з сертифікації підтвердив відповідність сертифікованої системи управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти ТДАТУ вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та видав ТДАТУ відповідний сертифікат терміном до 2017 року.

sCLfZ5udkiE