ПЛАН ЗАХОДІВ

запобігання та протидії корупції у Таврійському державному агротехнологічному університеті на 2020 рік

№ з/п Зміст заходу Терміни і строки виконання Відповідальні за виконання
1. Забезпечити невідкладний розгляд звернень викладачів, працівників, студентів Університету та їх батьків щодо фактів корупції При надходженні інформації Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П., керівники структурних підрозділів
2. Проводити перевірку у встановленому порядку повідомлень, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структурних підрозділів університету, щодо причетності працівників та осіб, які навчаються в університеті, до вчинення корупційних правопорушень При надходженні інформації Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
3. Застосовувати заходи щодо усунення наслідків корупційних діянь відповідно до законодавства у разі отримання постанови суду про накладення адміністративного стягнення за вчинення корупційного діяння на працівника університету (підготовка розпорядчих документів щодо звільнення, проведення службового розслідування тощо) При надходженні інформації Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П., керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів Терещенко Г.В.
4. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору Постійно Начальник відділу кадрів Терещенко Г.В.
5. При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення корупційних діянь Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П., начальник відділу кадрів Терещенко Г.В.
6. Вживати заходи з виявлення конфлікту інтересів в структурних підрозділах і в колективі та сприяння його усуненню Постійно Керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів Терещенко Г.В.,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.

7. Брати активну участь у реалізації державної антикорупційної політики, а саме: дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Антикорупційної програми ТДАТУ та забезпечити безумовне виконання заходів щодо запобігання корупції Постійно Керівники структурних підрозділів
8. Порушувати на нарадах питання виконавської дисципліни Постійно Ректор, проректори університету та керівники структурних підрозділів
9. Надавати керівникам структурних підрозділів університету методичну та організаційну допомогу щодо запобігання та протидії корупції Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
10. Здійснювати організацію юридичного забезпечення роботи, пов’язаної з виконанням вимог антикорупційного законодавства Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.,

провідний юрисконсульт Зіненко К.О.

11. Проводити юридичну експертизу проектів локальних нормативних актів університету у сфері фінансування, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.,

начальник юридичного відділу Зіненко К.О.

12. Надавати консультації чинного законодавства в сфері запобігання і протидії корупції співробітникам та особам, які навчаються в університеті Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.,

провідний юрисконсульт Зіненко К.О.

13. Забезпечити ознайомлення з антикорупційним законодавством усіх працівників університету, які відповідно Законів України «Про запобігання корупції» визначені суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
14. Систематично знайомити співробітників та студентів університету з інформацією щодо змін в антикорупційному законодавстві Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
15. Організація проведення лекцій, семінарів з питань запобігання і протидії корупції для співробітників, а також осіб, які навчаються в університеті Постійно за окремим графіком Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
16. Забезпечити своєчасне декларування доходів працівниками, які зобов’язані декларувати доходи згідно з Законами України «Про запобігання корупції» До встановленого терміну Начальник відділу кадрів Терещенко Г.В.
17. Надавати консультації та роз’яснення щодо заповнення та подання декларації про доходи працівниками, на яких обов’язок декларування доходів покладено Законом України «про запобігання корупції» Постійно Начальник відділу кадрів Терещенко Г.В.,
провідний юрисконсульт Зіненко К.О.
18. Вживати заходи з посилення фінансового контролю за використання бюджетних коштів Постійно Головний бухгалтер Крутікова Т.О.
19. Проводити аналіз ефективності використання бюджетних коштів університету Постійно Головний бухгалтер Крутікова Т.О.
20. Брати участь у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів через систему Prozorro з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням Постійно Проректор з АГР Рижков О.М.
21. Ініціювати проведення засідання студентської ради університету з обговорення питань щодо притягнення до персональної відповідальності працівників та студентів університету за вчинення корупційних правопорушень Протягом строку дії заходів Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
22. Забезпечити здійснення обліку працівників університету та осіб, які навчаються в університету, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень Постійно Начальник ЦІТІС Маніта І.Ю.,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.

23. Забезпечити доступ громадськості для ознайомлення з проектами локальних нормативних актів університету Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
24. Забезпечити проведення соціологічних опитувань у сфері запобігання і протидії корупції в університету Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
25. Вжити необхідні заходи щодо запобігання проявам посадових зловживань і хабарництва під час проведення екзаменаційних сесій Протягом строку проведення сесій Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
26. Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на нарадах, вживати додаткові заходи щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політики Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
27. Забезпечити висвітлення інформації про стан та результати роботи щодо боротьби з корупцією та попередження корупційних правопорушень на веб-сайті університету у рубриці «протидія корупції» Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.,

начальник ЦІТІС Маніта І.Ю.

28. Забезпечити функціонування постійно діючого інформаційного стенду на антикорупційну тематику в університеті Протягом року Помічник ректора з ВР Грицаєнко І.М.
29. Удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
30. Узагальнення показників щодо здійснення превентивних заходів по запобіганню корупції Щопівроку Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.
31. Забезпечити підготовку проекту Плану заходів запобігання та протидії корупції в ТДАТУ на наступний період До 25.12.2020 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Ломейко О.П.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ТДАТУ, проректор з НПР Ломейко О.П.