ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бухгалтерська служба університету є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України», Бюджетним Кодексом України, Національними стандартами (ПСБО), постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом університету, наказами ректора університету, положенням про бухгалтерську службу університету.

Основними завданнями бухгалтерської служби університету є:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складання звітності;
  • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства, здійснення платежів та відображення їх в повному обсязі у бухгалтерському обліку і звітності;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів, відповідно до затверджених бюджетних призначень.
№ з/п Посада Прізвище, ім’я,
по батькові
Телефон

1

2 3

4

1

Головний бухгалтер МЄШКОВА Олена Вікторівна 42-13-90

2

3

4