У вересні 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію  підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. У ній визначено, що таке дуальна освіта, етапи її  впровадження в Україні, права та обов’язки закладів освіти та підприємств, а також очікувані результати. Ця Концепція стала результатом 2,5 років обговорень між експертами, роботодавцями, закладами освіти та органами влади.

За українським зразком, «дуальна форма здобуття освіти» — це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Це той випадок, коли в підготовці молодих фахівців бере участь і навчальний заклад, і підприємство (установа, організація). Сутність такої системи полягає у тісній взаємодії підприємства та навчальних закладів на основі соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які розробляють та координують навчальний процес, здійснюють контроль за його результатами.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», статті 47 Закону України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630 (зі змінами), та на виконання пункту 10 Плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2019 року №214-р, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного увійшов до  затвердженого переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 2019-2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Наказ №1296 від 15.10.2019 р.

Інфографіки про дуальну форму здобуття освіти

Що таке дуальна освіта?

Що таке дуальна освіта? ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН | ЗАКЛАД ОСВІТИ

Що таке дуальна освіта? ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН | КОМПАНІЯ

Що таке дуальна освіта? ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН | ЗДОБУВАЧ/КА

Договори

Договори | 2-сторонній договір

Договори | 3-сторонній договір

Алгоритм впровадження ДФЗО на підприємстві

Як здобувачеві (-чці) перевестись на дуальну освіту?

Як здобувачеві (-чці) перевестись на дуальну освіту? ДЛЯ ТИХ, ХТО ВЖЕ МАЄ МІСЦЕ В КОМПАНІЇ.

Співпраця між ЗО та компанією

Співпраця між ЗО та компанією. ОБОВ’ЯЗКИ | КООРДИНАТОР ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІД ЗО

Співпраця між ЗО та компанією ОБОВ’ЯЗКИ | КООРДИНАТОР ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІД РОБОТОДАВЦЯ

Співпраця між ЗО та компанією ОБОВ’ЯЗКИ | КУРАТОР | НАСТАВНИК

ЦЕНТР ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ – ОКРЕМИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ ДФЗО

 

Створення цієї інформаційної сторінки стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), згідно з умовами гранту, наданого ГО “Українська Асоціація Маркетингу” в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Зміст цієї публікації є відповідальністю Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.