У вересні 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію  підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. У ній визначено, що таке дуальна освіта, етапи її  впровадження в Україні, права та обов’язки закладів освіти та підприємств, а також очікувані результати. Ця Концепція стала результатом 2,5 років обговорень між експертами, роботодавцями, закладами освіти та органами влади.

За українським зразком, «дуальна форма здобуття освіти» — це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти.

Це той випадок, коли в підготовці молодих фахівців бере участь і навчальний заклад, і підприємство (установа, організація). Сутність такої системи полягає у тісній взаємодії підприємства та навчальних закладів на основі соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які розробляють та координують навчальний процес, здійснюють контроль за його результатами.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», статті 47 Закону України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630 (зі змінами), та на виконання пункту 10 Плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2019 року №214-р, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного увійшов до  затвердженого переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 2019-2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Наказ №1296 від 15.10.2019 р.

Кафедра машиновикористання в землеробстві

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК

Кафедра мехатронних систем та транспортних технологій

Кафедра сільськогосподарських машин

Кафедра технології конструкційних матеріалів

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Кафедра технічної механіки та комп`ютерного проектування ім. професора В.М. Найдиша

Кафедра електротехнологій і теплових процесів

Кафедра електроенергетики і автоматизації

Кафедра електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчарова

Кафедра комп’ютерних наук

Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Кафедра геоекології і землеустрою

Кафедра рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії

Кафедра цивільної безпеки

Кафедра маркетингу

Кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Кафедра менеджменту

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра фінансів банківської справи та страхування