Освітні програми розробляються в університеті для всіх рівнів вищої освіти за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій.
Із метою постійного удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх програм цілям, очікуванням, потребам і задоволенням стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, працедавців і т. і.) та суспільства, університет здійснює їх періодичний перегляд та моніторинг.

Зауваження та пропозиції до проєктів освітніх програм просимо надсилати до 30 березня 2022 року на електронну адресу Відділу моніторингу якості освітньої діяльності Таврійського державного агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного – qmd@tsatu.edu.uaВашу думку буде враховано робочою групою при обговоренні пропозицій та внесення змін до проєкту освітньої програми

 ВСЗЯ ГРС.pptx

 

Механіко-технологічний факультет

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій

Факультет економіки та бізнесу

Факультет агротехнологій та екології