Освітні програми розробляються в університеті для всіх рівнів вищої освіти за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій.
Із метою постійного удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх програм цілям, очікуванням, потребам і задоволенням стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, працедавців і т. і.) та суспільства, університет здійснює їх періодичний перегляд та моніторинг.

 ВСЗЯ ГРС.pptx

 

Протоколи обговорення освітніх програм:

Механіко-технологічний факультет

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій

Факультет економіки та бізнесу

Факультет агротехнологій та екології