Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного запрошує всіх хто бажає взяти участь у громадських обговореннях проєктів освітніх програм на 2024/2025 навчальний рік усіх рівнів вищої освіти.

Нам важлива думка роботодавців, представників бізнес-структур, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.

Під час участі в громадських обговореннях пропонуємо звернути увагу на такі критерії якості освітньої програми:

  • відповідність освітніх компонентів програмним результатам навчання;
  • відповідність освітніх компонентів визначеним компетентностям;
  • доцільність розподілу кредитів для опанування освітніх компонентів та забезпечення програмних результатів навчання;
  • ефективність використаних видів навчальних занять, форм організації освітнього процесу, методів навчання та оцінювання;
  • організація навчання через дослідження;
  • якості практичної підготовки;
  • відповідність освітньої програми сучасним тенденціям ринку праці.

Також свої зауваження, пропозиції або побажання Ви можете надіслати на поштову скриньку qmd@tsatu.edu.ua або заповнити Гугл-форму зворотного зв’язку.

Громадське обговорення буде тривати з 30.01.2024 р. по 01.03.2024 р.!

Проєкти освітніх програм

Механіко-технологічний факультет

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій

Факультет економіки та бізнесу

Факультет агротехнологій та екології