Відділ кадрів є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного підпорядкований ректору університету.

У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Кодексом законів про працю України, наказами ректора університету, Статутом ТДАТУ та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, Положенням про відділ кадрів університету.

Основні задачі та функції відділу кадрів :

 • Оформлення прийому, переводу, звільнення працівників всіх категорій.
 • Ведення особових справ науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, навчально-допоміжних співробітників, студентів.
 • Складання статистичних звітів по кадрам.
 • Ведення трудових книжок і їх облік.
 • Участь у кадровій комісії.
 • Оформлення пенсій викладачам і співробітникам університету, оформлення листків непрацездатності.
 • Видача довідок всім співробітникам університету.
 • Оформлення наказів,складання графіків тарифних відпусток працівників університету та ведення їх обліку.
 • Ведення журналів видачи дипломів і додатків до них.
 • Ведення журналів обліку посадових інструкцій та положень.
 • Підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості.
 • Підготовка документів до архівного зберігання.
 • Облік заохочень та дисциплінарних стягнень.
 • Облік змін, що стосуються особи працівника.
 • Встановлення надбавок за стаж науково-педагогічної роботи професорсько-викладацькому складу.
 • Встановлення надбавок за стаж педагогічної роботи завідувачам лабораторіями, майстрам виробничого навчання та методистам.
 • Встановлення надбавок за вислугу років працівникам наукової бібліотеки.

 


пр-т Б.Хмельницького, 20

корпус № 9, кабінет 9.107

м. Мелітополь

Запорізька область, 72312

Тел. (0619) 42-03-45

Email: vk@tsatu.edu.ua