ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТАВРІЙСЬКОГО ДАТУ

ІПК ЛОГО png

 Інститут підвищення кваліфікації є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету без права юридичної особи.

            Основними напрямками діяльності Інституту є:

 • впровадження освітньої (навчальна, наукова, методична) діяльності на принципах відповідальності, законності пріоритетності загальнолюдських цінностей.
 • післядипломна освіта, що включає до себе перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації) та стажування; організація і проведення курсів, семінарів, конференцій та інших навчальних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію керівних кадрів і спеціалістів сільськогосподарського виробництва, фермерів, викладачів університету, викладачів коледжів;
 • підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості та сільського населення в умовах ринкової економіки;
 • забезпечення відпрацювання напрямків в системі безперервної підготовки сільськогосподарських кадрів;
 • консультування з питань добровільного об’єднання територіальних громад;
 • надання суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо;
 • надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства;
 • поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;
 • сприяння розвитку несільськогосподарського підприємства в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;
 • робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;
 • навчання та перевірка знань з питань охорони праці керівників та посадових осіб підприємств, незалежно від форм власності, підпорядкування та видів діяльності.