ИПОД ТДАТУ

Інститут ПОД є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету.
Інститут має у своєму складі:
 • Відділ післядипломного навчання та ПК спеціалістів АПК і викладачів ВНЗ
 • Відділ інформаційно-консультаційного (дорадчого)
  забезпечення
 • Обласний навчально-практичний центр розвитку сільських територій Запорізької області
 • Центр професійної підготовки
фото ТДАТУ
Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:
 • підвищення кваліфікації – набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності;
 • перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо–кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
 • стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності;
 • отримання робітничої професії –  здобуття найцікавіших високооплачуваних спеціальностей, що користуються широким попитом на ринку праці;
 • консультування, інформування,  демонстрування  та впровадження сучасних технологій для сільгосптоваровиробників.
Сільськогосподарська дорадча діяльність – сукупність дій та заходів спрямованих на задоволення потреб особистих, селянських, фермерських, колективних, державних, приватних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства.
Основними напрямками діяльності Інституту є:
 • післядипломна освіта, що включає до себе перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації) та стажування; – організація і проведення курсів, семінарів, конференцій та інших навчальних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію керівних кадрів і спеціалістів сільськогосподарського виробництва, фермерів, викладачів університету, викладачів технікумів системи УНПК та технікумів;
 • підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення в умовах ринАдрес Иподкової економіки;
 • забезпечення відпрацювання напрямків в системі безперервної підготовки сільськогосподарських кадрів;
 • надання суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо;
 • надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства;
 • поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;
 • сприяння розвитку несільськогосподарського підприємства в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо