Картинка Післядипломна освіта

Післядипломна освіта в українському законодавстві визначається як спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду

Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:

  • підвищення кваліфікації – набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності;
  • перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо–кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
  • стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності;
  • отримання робітничої професії – здобуття найцікавіших високооплачуваних спеціальностей, що користуються широким попитом на ринку праці;
  • консультування, інформування, демонстрування та впровадження сучасних технологій для сільгосптоваровиробників.