КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”

Закон України “Про державну службу”

Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища”

Закон України “Про органи самоорганізації населення”

Закон України “Про запобігання корупції”

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Закон України “Про публічні закупівлі”

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про безоплатну правову допомогу”

Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. № 3)

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю (затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 р. № 3)

 

СПІВРОБІТНИЦТВО ОТГ

 

Закон України “Про співробітництво територіальних громад”

Наказ Мінрегіону “Про затвердження Порядку формування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад”

Наказ Мінрегіону “Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад”

 

ЦНАП

 

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування)

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства”

 

ФІНАНСИ

 

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів”

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад”

Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування)

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”

Постанова КМУ “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”

Постанова КМУ №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору”

Постанова КМУ “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів”

Постанова КМУ “Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету”

Постанова КМУ “Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

Наказ МФУ “Про внесення змін до бюджетної класифікації”

Наказ МФУ “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”

Наказ МОН “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта””

Наказ Мінсоцполітики “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення””

Наказ Мінсоцполітики “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист сім’ї та дітей””

Наказ Мінмолодьспорту “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері”

Наказ Мінмолодьспорту “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту”

Наказ МФУ “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року N 945”

Наказ МФУ “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”

Наказ МФУ “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”

Наказ МФУ “Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”

Наказ МФУ “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

Наказ МФУ “Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів”

Наказ МФУ “Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління””

Наказ МФУ “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”

Наказ МФУ “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Наказ МФУ “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм”

Наказ МФУ “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”

Наказ МФУ “Про бюджетну класифікацію”

Наказ МФУ, Мінкультури “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура””

Наказ МФУ “Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

Наказ МФУ та МОЗ “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Охорона здоров’я””

Наказ МФУ “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”

Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі”

Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році

 

ОСВІТА

 

Закон України “Про загальну середню освіту”

Закон України “Про освіту”

Наказ МОН “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта””

Постанова КМУ “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”

Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

Наказ МОН “Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу”

Наказ МОН “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів”

Положення про освітній округ

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Лист МОН щодо Типового положення про філію закладу освіти від 14 лютого 2018 р. № 1/9-96

Лист МОН “Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів”

Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

МЕДИЦИНА

 

Закон України про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”

Закону України про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості

Наказ МОЗ України “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги”

Наказ МОЗу та Мінрегіону “Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги”

Наказ МФУ та МОЗ “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Охорона здоров’я””

Постанова КМУ “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості”

Про затвердження Порядку створення госпітальних округів

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Закон України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”

Закон України” Про енергозбереження”

Закон України від 22.06.2017 № 2118-VIII “Про енергетичну ефективність будівель”

Закон України “Про альтернативні джерела енергії”

Закон України “Про електроенергетику”

Закон України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”

Закон України №1959-VIII від 21.03.2017 “Про внесення змін до Закону України “Про теплопостачання” щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії”

Закон України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”

Закон України “Про альтернативні види палива”

Закон України № 1713-VIII від 01.11.2016 “Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про альтернативні види палива”

Закон України № 514-VIII від 04.06.2015 “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії”

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 845 “Про затвердження Примірного енергосервісного договору”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. № 827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення”

Постанова Кабінет Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1094 “Про державну експертизу з енергозбереження”

 

МОЛОДЬ В ГРОМАДІ

 

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо включення до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, видатків на підтримку діяльності молодіжних центрів)

Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”

Указ Президента України “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки”

Наказ Мінмолодьспорту “Про затвердження Національного знаку якості та критерії якості для молодіжних центрів”, зареєстрований у Мін’юсті 28.08.2017 за № 1061/30929

Постанова КМУ “Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі”

Постанова КМУ “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016 – 2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”