ПЛАН РОЗВИТКУ

ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТДАТУ

2016-2021 роки

 

Зміст заходу Виконавець Термін виконання

Підвищення рівня якості підготовки викладачів та студентів університету у співпраці з агровиробниками

6.1. Планування та організація курсів підвищення кваліфікації та стажування для викладачів та студентів університету відповідно до Плану чи у разі виникнення потреби Директор ІПК 2016-2021 р.
6.2. Підбір високотехнологічних господарств області, в яких використовується сучасне обладнання та технології, як базу для проходження стажування викладачів та студентів Директор ІПК 2016-2021 р.
6.3. Вдосконалення навчальних програм для підвищення кваліфікації та стажування викладачів Директор ІПК 2016 -2021 р.
6.4. Вдосконалення системи підготовки з робітничих професій та розширення можливостей

Директор ІПК

проректор з НПР

2016 -2021 р.

 Участь університету в розвитку агропромислового сектору  Запорізької області 

6.5. Підвищення кваліфікації працівників агропромислового сектору Запорізької області. Директор ІПК 2016 -2021 р.
6.6. Залучення наукового потенціалу університету до розробки та реалізації обласних Програм Департаменту агропромислового розвитку Запорізької області та районних управлінь АПР. Директор ІПК 2016 -2021 р.
6.7. Організація університетом та участь у навчальних, виставкових та демонстраційних заходах, які організовуються Департаментом агропромислового розвитку Запорізької області.

Директор ІПК

проректор з НР

2016 -2021 р.
6.8. Організація дорадчої діяльності для забезпечення потреб сільгосптоваровиробників області ( консультації, семінари, тренінги інше)

Директор ІПК ,

проректор з НР

2016 -2021 р.
Участь університету в розвитку добровільних об’єднань  територіальних громад Запорізької області
6.9. Залучення наукового потенціалу університету до розробки та в розвитку добровільних об’єднань  територіальних громад Запорізької області Директор ІПК 2016 -2021 р.
6.10. Співпраця з районними радами щодо організації спільних заходів, направлених на розвиток добровільних об’єднань  територіальних громад Запорізької області Директор ІПК 2016 -2021 р.

Залучення викладачів  та студентів університету до роботи в обласних, всеукраїнських та міжнародних освітніх та наукових Програмах, Проектах і Грантах

6.11. Створення робочої групи із співробітників університету зі співпраці з українськими  та міжнародними Програмами, Проектами  і Грантами

Директор ІПК, начальник відділу МЗ

2016 р.
6.12. Пошук та підготовка пропозицій щодо участі в грантових Програмах чи Проектах

Директор ІПК, начальник відділу МЗ

2016 -2021 р.
6.13.Співпраця з обласним та районами центрам зайнятості із навчання безробітних Директор ІПК 2016 -2021 р.