парк учебных автомобилейЦентр професійного навчання є навчальним підрозділом на базі
Інституту післядипломної освіти та дорадництва Таврійського державного агротехнологічного університету.
Центр професійного навчання  здійснює підготовку кваліфікованих робітничих кадрів за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Підставою для цього є Ліцензія Міністерства освіти та науки України від 8.11.2013 року, оновлена 19.06.2015 року та Положення про Центр професійного навчання ТДАТУ.

До оснсварщикиовних напрямів діяльності Центру належать:

організація навчально-виховного процесу;

 • навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;

розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;подгот мастеров обрезчиков

 

 • розробка правил прийому слухачів до навчального центру на основі типових правил прийому;
 • атестація педагогічних працівників;
 • організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

здіналагоджувальникийснення професійного навчання незайнятого населення;

забезпечення заходів з охорони праці слухачів, працівників;

 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;
 • забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
 • видача документів про освіту встановлених зразків.

 

Робочі професії, за якими проводиться підготовка фахівців у ТДАТУ:налагоджувальники тесомес

 1. токар,
 2. електрогазозварник,
 3. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
 4. плодоовочівник,
 5. єгер,
 6. оператор комп’ютерного набору,
 7. налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції,
 8. машиніст тістообробних машин,
 9. контролер харчової продукції.