Центр проф. навчання

Центр професійного навчання є навчальним підрозділом на базі Інституту підвищення кваліфікації Таврійського державного агротехнологічного університету. Центр професійного навчання здійснює підготовку кваліфікованих робітничих кадрів за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Підставою для цього є Ліцензія Міністерства освіти та науки України від 8.11.2013 року, оновлена 19.06.2015 року та Положення про Центр професійного навчання ТДАТУ.

До основних напрямів діяльності Центру належать:

 • організація навчально-виховного процесу;
 • навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;
 • розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
 • розробка правил прийому слухачів до навчального центру на основі типових правил прийому;
 • атестація педагогічних працівників;
 • організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення професійного навчання незайнятого населення;
 • забезпечення заходів з охорони праці слухачів, працівників;
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;
 • забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
 • видача документів про освіту встановлених зразків.

 Робітничі професії, за якими проводиться підготовка фахівців у ТДАТУ:

– токар,

– електрогазозварник,

– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,

– плодоовочівник,

– єгер,

– налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції,

– контролер харчової продукції,

– бджоляр,

– оператор верстатів з програмним керуванням.