Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного (нова редакція 2019 року) МОН

Колективний договір 2017 – 2019 рік

Правила внутрішнього розпорядку

Кодекс честі ТДАТУ

Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.

План розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.

Антикорупційна програма ТДАТУ 2017

 

Звіт ректора за 2016 рік

Звіт ректора за 2017 рік

Звіт ректора за 2018 рік

 

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про факультети та кафедри

Положення про структурні підрозділи

Положення про Раду молодих учених та студентів ТДАТУ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та укладання з ними трудових договорів (контрактів)


Сертифікати про акредитацію

Ліцензія ТДАТУ

Ліцензування

Експертні висновки