Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного (нова редакція 2022 року) МОН

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ на 2023 р.

Положення про преміювання працівників ТДАТУ

Наказ про затвердження положень ТДАТУ

Порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, докторантів та аспірантів ТДАТУ

Правила внутрішнього розпорядку

Кодекс честі ТДАТУ

Презентація Стратегії розвитку ТДАТУ 2023-2030 рр.

Стратегія розвитку ТДАТУ 2023-2030 рр.

Антикорупційна програма ТДАТУ 2023

 

Звіт ректора за 2016 рік

Звіт ректора за 2017 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Звіт ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2020 рік

Звіт ректора за 2021 рік

Звіт ректора за 2022 рік

Звіт ректора за 2023 рік

 

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про факультети та кафедри

Положення про структурні підрозділи

Положення про Раду молодих учених та студентів ТДАТУ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ТДАТУ

Порядок процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов’язаних з сексуальними домоганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ТДАТУ

Положення про конференцію трудового колективу Таврійського державного агротехнологічного університету

 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію

Експертні висновки