Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного (нова редакція 2019 року) МОН

Колективний договір 2020-2021 рік

Зміни та доповнення до колективного договору 2020-2021 рік

Положення про преміювання працівників ТДАТУ

Наказ про затвердження положень ТДАТУ

Порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, докторантів та аспірантів ТДАТУ

Правила внутрішнього розпорядку

Кодекс честі ТДАТУ

Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.

Стратегія розвитку ТДАТУ

План розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.

Антикорупційна програма ТДАТУ 2020

 

Звіт ректора за 2016 рік

Звіт ректора за 2017 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Звіт ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2020 рік

Звіт ректора за 2021 рік

 

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про факультети та кафедри

Положення про структурні підрозділи

Положення про Раду молодих учених та студентів ТДАТУ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ТДАТУ

Порядок процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов’язаних з сексуальними домоганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ТДАТУ

Положення про конференцію трудового колективу Таврійського державного агротехнологічного університету

 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію

Експертні висновки