СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

За позиціями:

1. Володимир Кюрчев – ректор університету, голова вченої ради
2. Скляр Олександр Григорович – перший проректор, заступник голови вченої ради
3. Ломейко Олександр Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови вченої ради
4. Надикто Володимир Трохимович – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, завідувач кафедри машиновикористання в землеробстві, заступник голови вченої ради
5. Рижков Олександр Миколайович – проректор з адміністративно-господарської роботи
6. Євтушенко Олександр Григорович – проректор з навчально-виробничої діяльності
7. Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного факультету, завідувач кафедри ТКМ
8. Карман Сергій Вікторович – декан факультету економіки та бізнесу, завідувач кафедри економіки
9. Вершков Олександр Олександрович – декан факультету інженерії та комп’ютерних технологій, завідувач кафедри технічної механіки
10. Назаренко Ігор Петрович – декан енергетичного факультету, завідувач кафедри електротехнологій і теплових процесів
11. Іванова Ірина Євгенівна – декан факультету агротехнологій та екології
12. Галько Сергій Віталійович – керівник Навчально-наукового інституту загально університетської підготовки (ННІ ЗУП)
13. Крутікова Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер
14. Розуменко Світлана Миколаївна – вчений секретар
15. Андрущенко Микола Васильович – голова профспілкового комітету університету
16. Подшивалов Геннадій Валерійович – директор Інституту підвищення кваліфікації (ІПК)
17. Білоцька Ольга Миколаївна – директор наукової бібліотеки
18. Шишкіна Галина Валентинівна – директор ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
19. Герченов Олександр Вікторович – директор ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»
20. Коноваленко Ольга Анатоліївна – директор ВСП «Василівський  коледж ТДАТУ»
21. Іванов Геннадій Іванович – директор ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»
22. Наранович Віктор Анатолійович – директор ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»
23. Шац Надія Олександрівна – студентка 31 ЦБ групи факультету агротехнологій та екології, голова студентської ради ТДАТУ
 

Виборні представники:

24. Єфіменко Людмила Миколаївна – начальник відділу міжнародних зв’язків
25. Циновська Тетяна Томашівна – начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки (ВПДП)
26. Дідур Володимир Аксентійович – в.о. завідувача кафедри технічного сервісу та систем в АПК
27. Караєв Олександр Гнатович – завідувач кафедри сільськогосподарських машин
28. Панченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій
29. Газаєв Валерій Нодарович – в.о. завідувача кафедри фізичного виховання та спорту
30. Строкань Оксана Вікторівна – завідувач кафедри комп’ютерних наук
31. Мацулевич Олександр Євгенович – завідувач кафедри інформаційних технологій проектування ім. В.М. Найдиша
32. Рогач Юрій Петрович – завідувач кафедри цивільної безпеки
33. Даценко Людмила Миколаївна – завідувач кафедри геоекології і землеустрою
34. Самойчук Кирило Олегович –  в.о. завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика
35. Єременко Оксана Анатоліївна – в.о. завідувача кафедри рослинництва
36. Колесніков Максим Олександрович – завідувач кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії
37. Прісс Олеся Петрівна – завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи
38. Симоненко Світлана Вікторівна – завідувач кафедри іноземних мов
39. Голуб Наталія Олександрівна – в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування
40. Яцух Олена Олексіївна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
41. Максимець Оксана Миколаївна – завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук
42. Болтянська Лариса Олексіївна – в.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
43. Сосницька Наталя Леонідівна – завідувач кафедри вищої математики та фізики
44. Нестеренко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту
45. Легеза Дар’я Георгіївна – завідувач кафедри маркетингу
46. Ортіна Ганна Володимирівна – в.о. завідувача кафедри публічного управління, адміністрування та права
47.  Квітка Сергій Олексійович – завідувач кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчарова
48. Діордієв Володимир Трифонович  – завідувач кафедри електроенергетики і автоматизації
49. Сірий Ігор Сергійович – професор кафедри технічного сервісу та систем в АПК
50. Болтянська Наталія Іванівна – начальник НМЦ
51. Зіненко Кирило Олександрович – начальник юридичного відділу
52. Коноваленко Анастасія Сергіївна – докторант кафедри маркетингу
53. Славов Володимир Вікторович – студент 23 СЕЕ групи, голова студентської ради енергетичного факультету
54. Швед Євген Олексійович – студент 41 ЕК групи, голова студентської ради факультету агротехнологій та екології
55. Кабалюк Дмитро Сергійович – студент 21 СГМ групи, голова студентської ради факультету інженерії та комп’ютерних технологій
56. Марченко Катерина Юріївна – студентка 31 ФБ групи, голова студентської ради факультету економіки та бізнесу
57. Пінжаєва Лілія Сергіївна – студентка 32 АІ групи, голова студентської ради механіко-технологічного факультету
58. Стоєва Тетяна Сергіївна – студентка 41 ОА групи, голова студентського профбюро університету