СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

 

За посадами:

1. Володимир Кюрчев – ректор університету, голова вченої ради
2. Скляр Олександр Григорович – перший проректор, заступник голови вченої ради
3. Ломейко Олександр Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови вченої ради
4. Надикто Володимир Трохимович – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, заступник голови вченої ради
5. Рижков Олександр Миколайович – проректор з адміністративно-господарської роботи
6. Євтушенко Олександр Григорович – проректор з навчально-виробничої діяльності
7. Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного факультету
8. Карман Сергій Вікторович – декан факультету економіки та бізнесу
9. Назаренко Ігор Петрович – декан факультету енергетики і комп’ютерних технологій
10. Іванова Ірина Євгенівна – декан факультету агротехнологій та екології
11. Галько Сергій Віталійович – керівник Навчально-наукового інституту загально університетської підготовки (ННІ ЗУП)
12. Крутікова Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер
13. Розуменко Світлана Миколаївна – вчений секретар
14. Андрущенко Микола Васильович – голова профспілкового комітету університету
15. Подшивалов Геннадій Валерійович – директор Інституту підвищення кваліфікації (ІПК)
16. Білоцька Ольга Миколаївна – директор наукової бібліотеки
17. Шишкіна Галина Валентинівна – директор ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
18. Герченов Олександр Вікторович – директор ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»
19. Опанасенко Юлія Валеріївна – в.о. директора ВСП «Василівський  коледж ТДАТУ»
20. Іванов Геннадій Іванович – директор ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»
21. Наранович Віктор Анатолійович – директор ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»
22. Мельник Олександр Васильович – директор ВСП “Мелітопольський колледж ТДАТУ”
23. Шац Надія Олександрівна – студентка 41 ЦБ групи факультету агротехнологій та екології, голова студентської ради ТДАТУ
Виборні представники:
24. Єфіменко Людмила Миколаївна – начальник відділу міжнародних зв’язків
25. Циновська Тетяна Томашівна – начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки (ВПДП)
26. Дідур Володимир Аксентійович – в.о. завідувача кафедри технічного сервісу та систем в АПК
27. Караєв Олександр Гнатович – завідувач кафедри сільськогосподарських машин
28. Панченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій
29. Вершков Олександр Олександрович – завідувач кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування імені професора В.М. Найдиша
30. Пеньов Олег Валентинович – в.о. завідувача кафедри технологій конструкційних матеріалів
31. Кувачов Володимир Петрович – в.о. завідувача кафедри машиновикористання в землеробстві
32. Газаєв Валерій Нодарович – завідувача кафедри фізичного виховання та спорту
33. Строкань Оксана Вікторівна – завідувач кафедри комп’ютерних наук
34. Рогач Юрій Петрович – завідувач кафедри цивільної безпеки
35. Даценко Людмила Миколаївна – завідувач кафедри геоекології і землеустрою
36. Самойчук Кирило Олегович – завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика
37. Єременко Оксана Анатоліївна – завідувача кафедри рослинництва
38. Колесніков Максим Олександрович – завідувач кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії
39. Прісс Олеся Петрівна – завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи
40. Симоненко Світлана Вікторівна – завідувач кафедри іноземних мов
41. Сокіл Олег Григорійович – завідувача кафедри обліку і оподаткування
42. Яцух Олена Олексіївна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
43. Максимець Оксана Миколаївна – завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук
44. Болтянська Лариса Олексіївна – завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
45. Кальченко Сергій Володимирович – в.о. завідувача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму
46. Сосницька Наталя Леонідівна – завідувач кафедри вищої математики та фізики
47. Нестеренко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту
48. Легеза Дар’я Георгіївна – завідувач кафедри маркетингу
49. Ортіна Ганна Володимирівна – завідувача кафедри публічного управління, адміністрування та права
50. Квітка Сергій Олексійович – завідувач кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчарова
51. Діордієв Володимир Трифонович  – завідувач кафедри електроенергетики і автоматизації
52. Постол Юлія Олександрівна – в.о. завідувача кафедри електротехнологій і теплових процесів
53. Сірий Ігор Сергійович – професор кафедри технічного сервісу та систем в АПК
54. Болтянська Наталія Іванівна – начальник НМЦ
55. Зіненко Кирило Олександрович – провідний юрисконсульт
56. Коноваленко Анастасія Сергіївна – докторант кафедри маркетингу
57. Славов Володимир Вікторович – студент 33 СЕЕ групи, голова студентської ради факультету енергетики і комп’ютерних технологій
58. Швед Євген Олексійович – студент 11 МБ ЕК групи, голова студентської ради факультету агротехнологій та екології
59. Кабалюк Дмитро Сергійович – студент 12 МБ ГМ групи, заступник голови студентської ради механіко-технологічного факультету
60. Марченко Катерина Юріївна – студентка 41 ФБ групи, голова студентської ради факультету економіки та бізнесу
61. Пінжаєва Лілія Сергіївна – студентка 42 АІ групи, голова студентської ради механіко-технологічного факультету
62. Стоєва Тетяна Сергіївна – студентка 11 МБ групи, голова студентського профбюро університету