СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ДМИТРА МОТОРНОГО

За посадами:

1. Кюрчев Володимир Миколайович – ректор університету, голова вченої ради
2. Скляр Олександр Григорович – перший проректор, заступник голови вченої ради
3. Ломейко Олександр Петрович – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови вченої ради
4. Надикто Володимир Трохимович – проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, заступник голови вченої ради
5. Рижков Олександр Миколайович – проректор з адміністративно-господарської роботи
6. Євтушенко Олександр Григорович – проректор з навчально-виробничої діяльності
7. Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного факультету
8. Ортіна Ганна Володимирівна – в.о. декан факультету економіки та бізнесу
9. Назаренко Ігор Петрович – декан факультету енергетики і комп’ютерних технологій
10.  Іванова Ірина Євгенівна – декан факультету агротехнологій та екології
11. Галько Сергій Віталійович – керівник Навчально-наукового інституту загально університетської підготовки (ННІ ЗУП)
12. Крутікова Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер
13. Андрущенко Микола Васильович – голова профспілкового комітету університету
14. Розуменко Світлана Миколаївна – вчений секретар
15. Подшивалов Геннадій Валерійович – директор Інституту підвищення кваліфікації (ІПК)
16. Білоцька Ольга Миколаївна – директор наукової бібліотеки
17. Шишкіна Галина Валентинівна – директор ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ»
18. Герченов Олександр Вікторович – директор ВСП «Ногайський фаховий коледж ТДАТУ»
19. Опанасенко Юлія Валеріївна – в.о. директора ВСП «Василівський фаховий  коледж ТДАТУ»
20. Дубина Денис Анатолійович – в.о. директора ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ»
21. Наранович Віктор Анатолійович – директор ВСП «Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ»
22. Мельник Олександр Васильович – директор ВСП «Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ»
23. Шац Надія Олександрівна – студентка 11 МБ ЦБ групи факультету агротехнологій та екології, голова студентської ради ТДАТУ
Виборні представники:
24. Тітова Олена Анатоліївна – помічник ректора з міжнародних питань
25. Циновська Тетяна Томашівна – начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки (ВПДП)
26. Смєлов Андрій Олександрович – в.о. завідувача кафедри технічного сервісу та систем в АПК
27. Караєв Олександр Гнатович – завідувач кафедри сільськогосподарських машин
28. Панченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри мехатронних систем та транспортних технологій
29. Вершков Олександр Олександрович – завідувач кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування імені професора В.М. Найдиша
30. Пеньов Олег Валентинович – завідувач кафедри технологій конструкційних матеріалів
31. Кувачов Володимир Петрович – завідувач кафедри машиновикористання в землеробстві
32. Газаєв Валерій Нодарович – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
33. Строкань Оксана Вікторівна – завідувач кафедри комп’ютерних наук
34. Рогач Юрій Петрович – завідувач кафедри цивільної безпеки
35. Мовчан Сергій Іванович – в.о. завідувача кафедри геоекології і землеустрою
36. Самойчук Кирило Олегович – завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика
37. Покопцева Любов Анатоліївна – в.о. завідувача кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки
38. Колесніков Максим Олександрович – завідувач кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії
39. Прісс Олеся Петрівна – завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи
40. Симоненко Світлана Вікторівна – завідувач кафедри іноземних мов
41. Сокіл Олег Григорійович – завідувач кафедри обліку і оподаткування
42. Яцух Олена Олексіївна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
43. Максимець Оксана Миколаївна – завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук
44. Болтянська Лариса Олексіївна – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
45. Карман Сергій Вікторович – в.о. завідувача кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму
46. Сосницька Наталя Леонідівна – завідувач кафедри вищої математики та фізики
47. Нестеренко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту
48. Легеза Дар’я Георгіївна – завідувач кафедри маркетингу
49. Олексенко Роман Іванович – в.о. завідувача кафедри публічного управління, адміністрування та права
50.  Квітка Сергій Олексійович – завідувач кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В.В.Овчарова
51. Діордієв Володимир Трифонович  – завідувач кафедри електроенергетики і автоматизації
52. Постол Юлія Олександрівна – завідувача кафедри  електротехнологій і теплових процесів
53. Єременко Оксана Анатоліївна – професор кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки
54. Болтянська Наталія Іванівна – начальник НМЦ
55. Зіненко Кирило Олександрович – провідний юрисконсульт
56. Федосова Альона Олексіївна – докторант кафедри маркетингу
57. Славов Володимир Вікторович – студент 23 МБ СЕЕ групи, голова студентської ради факультету енергетики і комп’ютерних технологій
58. Швед Євген Олексійович – студент 21 МБ ЕК групи, голова студентської ради факультету агротехнологій та екології
59. Марченко Катерина Юріївна – студентка 11 МБ ФБ групи, голова студентської ради факультету економіки та бізнесу
60. Пінжаєва Лілія Сергіївна – студентка 12 МБ АІ групи, голова студентської ради механіко-технологічного факультету
61. Волкова Ілона Дмитрівна – студентка 11 МБ ЕЕ групи, голова студентського профбюро університету