Operae pretium

Нагорода за працю

 

ТДАТУ НАГОРОДЖЕНО

ГРАМОТАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ»

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців для аграрної галузі, впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» відзначено колектив Таврійського державного агротехнологічного університету.

ТДАТУ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

За вагомий внесок у забезпечення розвитку аграрної освіти і науки України, підготовку висококваліфікованих фахівців для сільськогосподарського сектору економіки колектив Таврійського державного агротехнологічного університету відзначено:

Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України;

Почесною Грамотою Міністерства Аграрної Політики України.

Сьогодення – відповідальний період розвитку незалежної України. Аграрний сектор – локомотив розвитку нашої економіки. Підготовка кадрів для аграрного сектору – відповідальна і почесна місія Таврійського державного агротехнологічного університету.

ТДАТУ НАГОРОДЖЕНО ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗАПОРІЗЬКИМ КРАЄМ» І-го СТУПЕНЮ

Колектив Таврійського державного агротехнологічного університету «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців, значні досягнення в реалізації державної політики в аграрній галузі, галузі національної науки і освіти, вагомий внесок у науково-технічний та культурний розвиток Запорізької області та з нагоди з нагоди 85-ї річниці з Дня заснування університету».

Розпорядження голови обласної ради від 28.08.2017 № 301-н «Про нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм»

СИСТЕМА ЯКОСТІ В ТДАТУ СЕРТИФІКОВАНА ЗА МІЖНАРОДНИМ І НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТАМИ

У квітні 2020 року Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного успішно завершив процедуру сертифікації системи забезпечення якості вищої освіти на відповідність  вимогам новому міжнародному стандарту якості ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2018.

НАГОРОДИ НА ОСВІТЯНСЬКИХ ЗАХОДАХ

Таврійський державний агротехнологічний університет був неодноразово успішно представлений на міжнародних та Всеукраїнських виставках, презентаціях, різноманітних освітянських форумах, заходах, а саме:

На Міжнародних виставках:

 • «Сучасні навчальні заклади».

ТДАТУ був нагороджений:

 • Найпрестижнішими нагородами:
 • Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» (2017, 2011);
 • Гран-Прі «Лідер наукової діяльності» (2012);
 • Гран-Прі «Лідер міжнародної діяльності» (2016).
 • Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти» (2019).
 • Сертифікатом якості наукових публікацій (2019, 2020)
 • Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (2020).

Золотими медалями у номінаціях:

 • «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»;
 • «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання»;
 • «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання»;
 • «Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, міжнародних організацій, видавництв з системою освіти»;
 • «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти»;
 • «Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління»;
 • «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти»;
 • «Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у ВНЗ»;
 • «За інноваційні розробки в галузі аграрної науки»;
 • «За високі показники в галузі аграрної освіти»;
 • «Створення та впровадження системи моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в закладах вищої освіти» (2019);
 • «Дуальна форма здобуття освіти як дієвий механізм підвищення якості підготовки фахівців» (2020);

«За впровадження інноваційних технологій в навчальний процес» на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».

Срібною медаллю в номінації:

 • «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику».
 • Бронзовою медаллю в номінації:
 • «Інтеграція науки, техніки і освіти»;
 • «Високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні-2008».

Дипломами:

 • «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти»;
 • «За активну участь у інноваційній модернізації національної системи освіти»;
 • «За високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу»;
 • «За активне впровадження в навчальний процес освітніх інновацій»;
 • «За активну роботу з модернізації системи освіти України»;
 • «За вагомий внесок у розвиток національної системи освіти»;
 • «За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний педагогічний простір»;
 • «Кращий виставковий стенд у номінації «Інформативність стенду та якість рекламних матеріалів»;
 • «За активну участь у реформуванні національної системи освіти»;
 • «За активну участь у презентації досягнень із модернізації національної освіти».

На Міжнародних виставках-ярмарках «Агро»

Міністерством аграрної політики та продовольства України ТДАТУ був нагороджений:

 • Золотими медалями таДипломами VIР рівня у номінаціях:
 • «За інноваційні розробки в області аграрної науки»;
 • «За високі показники та інноваційні розробки в області аграрної освіти»;
 • «За впровадження інновацій в дорадчій діяльності»;
 • «За кращу продукцію, технологію, наукову розробку в номінації»;
 • «За високоефективне інформаційне забезпечення АПК України»;
 • «Інформатизація АПК»;
 • «Освіта» 2009.
 • Почесною грамотою «За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України».
 • У рамках Всеукраїнського проекту «Агропромисловий комплекс України – сьогодення та майбутнє» Міністерством аграрної політики України та Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин ТДАТУ був неодноразово нагороджений рейтинговими відзнаками та дипломами «Лідер галузі».
 • Міністерством освіти і науки України за активну участь і високі досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед студентської молоді ТДАТУ протягом останніх 5 років був нагороджений дипломом «Кращий вищий навчальний заклад».

 

ЗОЛОТІ МЕДАЛІ

 

ДИПЛОМИ