Найменування абонента підрозділу Телефон міський Телефон внутрішній Email
РЕКТОРАТ
Ректор 42-06-18 office@tsatu.edu.ua
Приймальна ректора 42-06-18 2-10 office@tsatu.edu.ua
Перший  проректор 44-03-46
Проректор з НПР 42-10-04 2-25
Проректор з НР 42-06-94
Проректор з НПР та МД 42-13-72
Проректор з НП та АГР 42-26-76
Заступник проректора з АГР по кап. будівництву 42-12-85
Помічник ректора з ВР 42-33-71
Провідний спеціаліст з конференц-сервісу 42-24-11 olesia.danyliuk@tsatu.edu.ua
Секретар Вченої ради 44-03-08 svitlana.rozumenko@tsatu.edu.ua
ПРОФКОМ
Голова 42-31-29 2-17
Приймальна 42-31-29
ІНСТИТУТИ
Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти (ННІ ЗДО)
Директор 42-10-51 zdo@tsatu.edu.ua
Заступники директора 42-25-40
Методисти 42-26-36
Інститут підвищення кваліфікації, дорадництва та наукового забезпечення АПК
Директор 42-13-68 ipod@tsatu.edu.ua
Бухгалтерія НДЧ 42-25-94
Інформаційно-аналітичний відділ 42-04-35
Навчально-методичний відділ 42-64-74
Науково-виробничий відділ 42-04-35
Економіко-правовий відділ 42-03-41
Центр охорони праці 42-64-74
Навчально-дослідний центр 42-03-45
НДІ агротехнологій та екології 42-12-84
НДІ соціально-економічного розвитку АПВ України 42-65-53
НДІ механізації землеробства  півдня України 42-06-94
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 42-31-27 pk@tsatu.edu.ua
КАНЦЕЛЯРІЯ 44-03-53 kanc@tsatu.edu.ua
БУХГАЛТЕРІЯ
Головний бухгалтер 42-13-90
Заступник головного бухгалтера 42-25-94
Матеріальний відділ 42-22-01 2-54
Розрахунковий відділ 44-03-48 3-37
Планово-фінансовий відділ 6-16-85
ВІДДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Начальник 42-13-21 2-42
Диспетчера 42-20-01 2-71
Завідувач виробничої практики 42-67-28
ВІДДІЛ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ  І ЗВ’ЯЗКУ З ВИРОБНИЦТВОМ 6-53-59
ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА РАДА 44-03-24
ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ВІДДІЛ 2-89
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник 42-03-45 2-80
Інспектори 42-03-45 2-80
Інспектор по ВО 3-18
ВІДДІЛ ТЕХНІЧИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ІНФОРМАЦІЇ
Завідувач 44-03-27 2-49
Телестудія 2-49
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ`ЯЗКІВ 42-20-56 vmz@tsatu.edu.ua
ВІДДІЛ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 42-29-92
ВІДДІЛ ДОВУЗІВСЬКОЇ  ПІДГОТОВКИ
Методист 42-10-03 cpdp@tsatu.edu.ua
Секретар 42-10-03
ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 44-03-07
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 44-03-38
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 42-67-28 2-61 agrotavria@tsatu.edu.ua
ПРОБЛЕМНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 44-00-35
ЦЕНТРИ УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 42-21-52 nmc@tsatu.edu.ua
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 44-03-26
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ 44-03-25
АРХІВ 44-03-31 2-41
КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНЕ БЮРО 44-03-36
ЮРИСТ 44-03-38
МУЗЕЙ 3-27
МЕДПУНКТ 44-03-28
СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 44-03-38
ЇДАЛЬНЯ
Директор 42-31-92 2-37
Загальний 42-05-49
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Директор 44-03-31 2-96 biblioteka@tsatu.edu.ua
Читальний зал 2-35
Відділ обслуговування 2-73
Відділ комплектування 3-28
Методичний кабінет 3-34
Навчальний абонемент 2-94
МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультету 42-00-11 2-46 mtf@tsatu.edu.ua
Заступники декана 42-00-11 2-43
Деканат 42-00-11 2-45
КАФЕДРА «МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ»
Завідувач кафедри 42-12-65
Методичний кабінет 42-12-65
КАФЕДРА «МЕХАНІЗАЦІЯ  ТВАРИННИЦТВА»
Завідувач кафедри 42-05-70 2-81
Викладацька 42-05-70 2-82
Методичний кабінет 42-05-70 2-84
КАФЕДРА «ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК»
Завідувач кафедри 42-20-74 2-69
Викладацька ВСТВ 2-29
Викладацька ТС АПК 2-83
Методичний кабінет 42-20-74 2-72
Завідувач лабораторії 42-20-74 2-86
КАФЕДРА «МОБІЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАСОБИ»
Завідувач кафедри 42-25-49
Викладацька 42-04-42
Методичний кабінет 42-04-42
КАФЕДРА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  МАШИНИ»
Завідувач кафедри 42-13-83
Методичний кабінет 42-21-32
КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ  МАТЕРІАЛІВ»
Завідувач кафедри 42-13-54
Викладацька 42-13-54
КАФЕДРА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ»
Завідувач кафедри 44-03-09
Черговий 44-03-09
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Декан факультету 42-69-32 ikt@tsatu.edu.ua
Деканат 42-69-32 3-31
КАФЕДРА «ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Завідувач кафедри 42-13-06
Викладацька 42-13-06
КАФЕДРА «ДЕТАЛІ МАШИН»
Завідувач кафедри 42-24-36 2-53
Лаборантська 42-24-36
Методичний кабінет стандартизації 42-24-36 3-42
КАФЕДРА «ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ»
Завідувач кафедри 42-68-44 2-57
Викладацька 42-68-62
Лаборантська (модельна) 42-68-62
Завідувач лабораторії 2-58
КАФЕДРА «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА»
Завідувач кафедри 42-12-91
Викладацька 42-20-32 2-88
КАФЕДРА «ФІЗИКА, ТЕОРЕТИЧНА  МЕХАНІКА І ТЕОРІЯ  МЕХАНІЗМІВ І МАШИН»
Завідувач кафедри 42-11-72
Методичний кабінет 42-68-74
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ
Декан факультету 44-81-00 ate@tsatu.edu.ua
Деканат 44-81-00
КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГІЯ  ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»
Завідувач кафедри 44-81-03
КАФЕДРА «ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
Завідувач кафедри 44-81-02
Лаборантська 44-81-02
КАФЕДРА «ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО»
Завідувач кафедри 44-81-01
Лаборантська 42-12-84
КАФЕДРА «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
Завідувач кафедри 42-14-38 2-91
Викладацька 42-14-38 2-92
Лаборантська 42-14-38
КАФЕДРА «ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ»
Завідувач кафедри 42-21-21
Викладацька 42-21-21
КАФЕДРА «ІНОЗЕМНІ МОВИ»
Завідувач кафедри 42-20-21 2-23
Викладацька 42-20-21 2-24
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультету 42-11-52 enf@tsatu.edu.ua
Деканат 42-11-52
КАФЕДРА «ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ  АПК»
Завідувач кафедри 42-23-41 2-62
КАФЕДРА «АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД»
Завідувач кафедри 42-31-59 2-48
Викладацька 2-47
КАФЕДРА «АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»
Завідувач кафедри 42-57-97
Викладацька 3-22
КАФЕДРА «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»
Завідувач кафедри 42-11-74 2-76
Викладацька 42-11-74 2-75
КАФЕДРА «ТЕОРЕТИЧНА І ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»
Завідувач кафедри 42-32-63
Викладацька 42-32-63
КАФЕДРА «ГІДРАВЛІКА І ТЕПЛОТЕХНІКА»
Завідувач кафедри 44-02-74 2-66
Викладацька і лабораторія  (ауд. № 2.107) 2-66
Викладацька (ауд. № 2.127 і  № 2.128) 42-25-85 3-32
Лаборантська 42-25-85 3-35
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
Декан факультету 42-32-01 feb@tsatu.edu.ua
Заступники декана 42-12-47
Деканат 42-32-01
КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»
Завідувач кафедри 42-24-32 3-41
Викладацька (ауд. № 2.902) 42-24-32 2-64
Лаборантська 2-77
КАФЕДРА «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І АГРОБІЗНЕСУ»
Завідувач кафедри 42-05-72
Лаборантська 42-05-72 3-46
КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»
Завідувач кафедри 42-22-36
Викладацька 42-22-36
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ»
Завідувач кафедри 42-65-53
Викладацька 42-65-53
КАФЕДРА «ВИЩА МАТЕМАТИКА»
Завідувач кафедри 42-13-56
Лаборантська 42-13-56
КАФЕДРА «ОБЛІК І АУДИТ»
Завідувач кафедри 42-21-29
Лаборантська 42-21-29 3-15
КАФЕДРА «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
Завідувач кафедри 42-31-09 2-62
Лаборантська 42-31-09 2-79
КАФЕДРА «АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛІНГ»
Завідувач кафедри 42-22-03
Лаборантська 42-22-03
КАФЕДРА «УКРАЇНОЗНАВСТВО»
Завідувач кафедри 42-35-58
Викладацька 42-35-58 2-36
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ  УНІВЕРСИТЕТУ
ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ" (05549) 9-07-10 nkatk@kahovka.net
ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ" (0619) 42-03-30 vsp-mk-tdatu@ukr.net
ВСП "Бердянський коледж ТДАТУ" (06153) 2-33-49 bktdatu@gmail.com
ВСП "Василівський коледж ТДАТУ" (06175) 7-51-85 i@vctdatu.zp.ua
ВСП "Ногайський коледж ТДАТУ" (06137) 7-40-2-75 nktdatu@ukr.net
ВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ" (06141) 4-32-93 otech@ukr.net
ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ СЛУЖБИ
Головний інженер АГЧ 42-12-85 2-15
Секретар АГЧ 42-26-76 3-38
Відділ матеріально-технічного постачання 42-23-10
Інженер-електрик 44-03-41 2-39
Електрики 3-16
Завідувач гаража 42-05-52
Гараж 42-05-52
Склад 2-52
Сантехніки 3-36
Теслярі 2-11
АТС 2-33
КОМЕНДАНТИ ГУРТОЖИТКІВ
№ 1 6-50-17
№ 3 43-00-77
№ 4 6-57-76
ЧЕРГОВІ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
№ 1 42-29-56
№ 2 42-05-52
№ 3 42-31-93
№ 5 42-30-17
№ 8 42-04-27
№ 9 42-23-43
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 6-18-64
СОК «САЛЮТ» (06123) 69139