Найменування абонента підрозділу Телефон міський Телефон внутрішній Email
РЕКТОРАТ
Ректор 42-06-18 office@tsatu.edu.ua
Приймальна ректора 42-06-18 2-10 office@tsatu.edu.ua
Перший  проректор 44-03-46 oleksandr.sklyar@tsatu.edu.ua
Проректор з НПР 42-10-04 2-25 oleksandr.lomeiko@tsatu.edu.ua
Проректор з НР та МД 42-06-94 volodymyr.nadykto@tsatu.edu.ua
Проректор з НП та АГР 42-26-76 oleksandr.ryzhkov@tsatu.edu.ua
Помічник ректора з ОВР та студентських справ 42-33-71 igor.grytsayenko@tsatu.edu.ua
Прес-служба 42-24-11 office@tsatu.edu.ua
Секретар Вченої ради 44-03-08 svitlana.rozumenko@tsatu.edu.ua
ПРОФКОМ
Голова 42-31-29 2-17
Приймальна 42-31-29
ІНСТИТУТИ
Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки (ННІ ЗУП)
Керівник 42-10-51 zup@tsatu.edu.ua
Заступники 42-10-51
Методисти 42-26-36
Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД)
Директор 42-13-68 ipod@tsatu.edu.ua
Методисти 42-13-68
Науково-навчальний методичний центр з охорони праці
Керівник 42-64-74
Науково-дослідна частина
Керівник 44-03-08 nauka@tsatu.edu.ua
Відділ з питань інтелектуальної власності та інформації 42-04-35 2-89
НДІ агротехнологій та екології 42-12-84
НДІ соціально-економічного розвитку АПВ України 42-65-53
НДІ механізації землеробства  півдня України 42-06-94
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 42-31-27 pk@tsatu.edu.ua
КАНЦЕЛЯРІЯ 44-03-53 kanc@tsatu.edu.ua
БУХГАЛТЕРІЯ
Головний бухгалтер 42-13-90
Заступники головного бухгалтера 42-22-01
Матеріальний відділ 42-22-01 2-54
Розрахунковий відділ 44-03-48 3-39 b.rozr@tsatu.edu.ua
Планово-фінансовий відділ 44-89-85 b.plan@tsatu.edu.ua
ВІДДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Керівник 42-13-21 nv@tsatu.edu.ua
Диспетчера 42-20-01
Завідувач виробничої практики 0965231126
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник 42-03-45 2-80 vk@tsatu.edu.ua
Інспектори 42-03-45 2-80
Інспектор з військового обліку 3-18
ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 42-33-71 42-24-11(факс) vovr@tsatu.edu.ua
ВІДДІЛ ЗВ’ЯЗКУ З ВИРОБНИЦТВОМ
ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА РАДА 44-03-24
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 44-03-38 yuv@tsatu.edu.ua
ВІДДІЛ ТЕХНІЧИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ІНФОРМАЦІЇ 2-49
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ`ЯЗКІВ 42-20-56 vmz@tsatu.edu.ua
ВІДДІЛ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВІЙСЬКОВО-МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 44-03-07
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 44-03-38 vop@tsatu.edu.ua
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 44-03-25 2-31 agrotavria@tsatu.edu.ua
ЦЕНТРИ УНІВЕРСИТЕТУ
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ 44-03-26 citis@tsatu.edu.ua
ЦЕНТР ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Керівник 42-10-03 cpdp@tsatu.edu.ua
Методист 42-10-03
Секретар 42-10-03
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 42-21-52 nmc@tsatu.edu.ua
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР 42-04-35 2-89
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ 44-03-25
СТУДЕНТСЬКИЙ ЦЕНТР (КОРПУС №5)
АРХІВ 44-03-49 2-41
КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНЕ БЮРО 42-31-93
МУЗЕЙ 2-37
МЕДПУНКТ 44-03-28
СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Директор 44-03-31 2-96 biblioteka@tsatu.edu.ua
Читальний зал 2-35
Відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи 2-73
Зав. відділом обслуговування користувачів 2-31
Відділ комплектування 2-48
Заступник директора 2-98
Навчально-науковий абонемент 2-94
МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультету 42-00-11 2-46 mtf@tsatu.edu.ua
Заступники декана 42-00-11 2-43
Деканат 42-00-11 2-45
КАФЕДРА «МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ»
Завідувач кафедри 42-12-65 mvz@tsatu.edu.ua
Методичний кабінет 42-12-65
КАФЕДРА «ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС ТА СИСТЕМИ В АПК»
Завідувач кафедри 44-02-74 2-81 tstt@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-05-70 2-82
Методичний кабінет 42-05-70 2-84
Викладацька ВСТВ 2-29
Викладацька ТС АПК 42-20-74 2-83 tsapk@tsatu.edu.ua
Методичний кабінет 42-20-74 2-72
Завідувач лабораторії 42-20-74 2-86
КАФЕДРА «МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Завідувач кафедри 42-25-49 mez@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-04-42
Методичний кабінет 42-04-42
КАФЕДРА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  МАШИНИ»
Завідувач кафедри 42-13-83 sgm@tsatu.edu.ua
Методичний кабінет 42-13-83
КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ  МАТЕРІАЛІВ»
Завідувач кафедри 42-13-54 tkm@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-13-54 2-93
КАФЕДРА «ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Завідувач кафедри 42-13-06 ophv@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-13-06
КАФЕДРА «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ім. В.М. НАЙДИША»
Завідувач кафедри 42-24-36 2-57 pg@tsatu.edu.ua
Лаборантська 42-24-36
Методичний кабінет стандартизації 42-24-36
Модельна 42-24-36 2-53
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ
Декан факультету 44-81-00 ate@tsatu.edu.ua
Деканат 44-81-00
КАФЕДРА «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»
Завідувач кафедри 44-81-02 tpzpsg@tsatu.edu.ua
Викладацька 44-81-02
КАФЕДРА «ГЕОЕКОЛОГІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»
Завідувач кафедри 42-03-41 geodeziya@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-03-41
КАФЕДРА «РОСЛИННИЦТВО ім. проф. В.В. КАЛИТКИ»
Завідувач кафедри 44-81-01 rosl@tsatu.edu.ua
Лаборантська 44-81-01
КАФЕДРА «ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО, ВИНОГРАДАРСТВО ТА БІОХІМІЯ»
Завідувач кафедри 42-12-84 pvb@tsatu.edu.ua
Лаборантська 42-12-84
КАФЕДРА «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»
Завідувач кафедри 42-14-38 2-91 opbzh@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-14-38 2-92
Викладацька (3.204а)
Лаборантська 42-14-38
Лаборантська (3.203) 2-85
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Декан факультету 42-11-52 ikt@tsatu.edu.ua
Деканат 42-11-52
КАФЕДРА «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ І ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ»
Завідувач кафедри 42-23-41 2-62 ettp@tsatu.edu.ua
Викладацька і лабораторія 42-23-41
КАФЕДРА «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА І АВТОМАТИЗАЦІЯ»
Завідувач кафедри 42-57-97 3-22 ea@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-11-74 2-75;2-76
КАФЕДРА «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ім. проф. В.В. ОВЧАРОВА»
Завідувач кафедри 42-31-59 etem@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-31-59 2-47;2-48
КАФЕДРА «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
Завідувач кафедри 42-20-32 2-42 kn@tsatu.edu.ua
Методичний кабінет (1.304б) 42-20-32 2-58
Комп'ютерний клас (1.303) 42-20-32 2-71
Викладацька 42-20-32 2-88
КАФЕДРА «ВИЩА МАТЕМАТИКА І ФІЗИКА»
Завідувач кафедри 42-68-74 vmf@tsatu.edu.ua
Методичний кабінет 42-68-74
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
Декан факультету 42-32-01 feb@tsatu.edu.ua
Заступники декана 42-32-01
Деканат 42-32-01
КАФЕДРА «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
Завідувач кафедри 42-24-32 3-41 ep@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-24-32 2-64
Лаборантська 2-77
Комп'ютерний клас 42-24-32 3-43
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ»
Завідувач кафедри 42-05-72 ouses@tsatu.edu.ua
Лаборантська 42-05-72 3-46
КАФЕДРА «БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ТА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ»
Завідувач кафедри 42-22-36 et@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-22-36
КАФЕДРА «МАРКЕТИНГ»
Завідувач кафедри 42-65-53 mk@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-65-53
КАФЕДРА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
Завідувач кафедри 42-21-29 oa@tsatu.edu.ua
Лаборантська 42-21-29 3-15
Лаборантська
КАФЕДРА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
Завідувач кафедри 42-31-09 2-87 fk@tsatu.edu.ua
Лаборантська 42-31-09 2-79
КАФЕДРА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВО»
Завідувач кафедри 42-22-03 pua@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-22-03
Лаборантська 42-22-03
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Керівник 42-10-51 zdo@tsatu.edu.ua
КАФЕДРА «СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»
Завідувач кафедри 42-35-58 2-36 shn@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-35-58
КАФЕДРА «ІНОЗЕМНІ МОВИ»
Завідувач кафедри 42-20-21 2-23 im@tsatu.edu.ua
Викладацька 42-20-21 2-24
КАФЕДРА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ»
Завідувач кафедри 44-03-09 fvs@tsatu.edu.ua
Черговий 44-03-09
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ  УНІВЕРСИТЕТУ
ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ" (05549) 9-07-10 nkatk@kahovka.net
ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ" (0619) 42-03-30 vsp-mk-tdatu@ukr.net
ВСП "Бердянський коледж ТДАТУ" (06153) 2-36-00 bktdatu@gmail.com
ВСП "Василівський коледж ТДАТУ" (06175) 7-52-50 i@vctdatu.zp.ua
ВСП "Ногайський коледж ТДАТУ" (06137) 7-40-75 nktdatu@ukr.net
ВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ" (06141) 4-32-93 otech@ukr.net
ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ СЛУЖБИ
Головний інженер АГЧ 42-23-10
Секретар АГЧ 42-26-76 3-38 ahv@tsatu.edu.ua
Відділ матеріально-технічного постачання 42-23-10 2-67
Інженер-електрик 44-03-41 2-39
Електрики 44-03-41 3-16
Гараж 42-05-52
Котельня 42-05-49
Склад 2-52
Сантехніки 3-36
Теслярі 2-11
АТС 44-03-41 2-33
КОМЕНДАНТИ ГУРТОЖИТКІВ
№ 1 42-00-87
№ 3 43-00-77
№ 4 42-28-48
КОМЕНДАНТИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
№ 1 42-05-49
№ 2 42-13-56 3-32
№ 3-4 42-31-93
№ 5 42-30-17
№ 7-8 42-04-27
№ 9 44-03-28
ЧЕРГОВІ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
№ 1 42-29-56
№ 2 42-13-56 3-35
№ 3 42-31-93
№ 5 42-30-17
№ 8 42-04-27 2-30
№ 9 42-23-43
Черговий кафедри "Фізичне виховання і спорт" 44-03-09
Вахта ЦКіД 44-03-25
Вахта КПП 44-03-28