В університеті з 1 грудня 1970 року постійно діє система підготовки абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади.

Мета роботи підготовчих курсів:
– надання допомоги учнівській молоді у підготовці щодо вступу до університету та їх орієнтація на спеціальності підприємства народного господарства України;
– відбір обдарованих учнів шкіл міста, району, навчання за поглибленою програмою, розвиток творчих здібностей, що необхідні для навчання в університеті;
– надання навчальної і методичної допомоги учням 11-х класів у систематизації знань і підготовці їх до проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО).

Формою роботи підготовчих курсів є:
– навчання при університеті;
– навчання за договорами з навчальними закладами І–ІІІ рівнів акредитації, школами міст, районів, ПТУ, ВПУ.

На підготовчі курси приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню чи середньо-спеціальну освіту, а також учні, які на 1 вересня навчаються у 11-х класах загальноосвітніх шкіл, на випускних курсах технікумів, коледжів, училищ.
Підготовка слухачів підготовчих курсів університету здійснюється на умовах договорів за рахунок юридичних або фізичних осіб.

Базові дисципліни:
– математика;
– українська мова та література;
– історія України.

Навчальний процес здійснюється у формі лекційних, практичних і семінарських занять.

Робота підготовчих курсів організується за графіком:
– прийом заяв і проведення співбесіди:
• з 1 вересня протягом навчального року;
– початок занять:
• 1-15 жовтня – курси, терміном навчання 7 місяців;
• 1-15 грудня – курси, терміном навчання 5 місяців;
• 1-15 лютого – курси, терміном навчання 3 місяці.

Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ТДАТУ, при вступі на відповідну спеціальність нараховуються додаткові бали за результатами підсумкової атестації підготовчих курсів. Підсумкова атестація проводиться за двома базовими дисциплінами та оцінюється за 12-ти бальною шкалою. Отримані бали переводяться в 200-бальну шкалу. Значення додаткового бала за успішне закінчення підготовчих курсів додається до конкурсного балу.

Звертатися за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18, корпус 1, 2 поверх, кабінет 1.202 А.
Телефон: (0619) 42-10-03.