Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум на прийом здобувачів освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра (2019)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра (2019)