Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення (2022)

Обсяг державного замовлення бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста (2022)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра (2022)