Максимальні обсяги державного замовлення (2024) – для вступу на освітній рівень бакалавра, а також до магістратури (галузі знань 05, 07, 12, 24, 28)

Обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра (інші спеціальності)