Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення бакалавр на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році

Обсяг державного замовлення бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста (2021)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра (2021)